WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний ріст та циклічні коливання - Реферат

Економічний ріст та циклічні коливання - Реферат

попиту і фактори розподілу.
Фактори пропозиції включають:
- кількість і якість природних ресурсів;
- кількість і якість трудових ресурсів;
- обсяг основного капіталу (основні фонди);
- нові технології - НТП.
Саме ці фактори визначають спроможність до економічного зростання. Але слід розрізняти здатність до зростання і реальне зростання посуті, для чого важливим є два наступних фактори.
Фактори попиту: для реалізації зростаючого виробництва потенціалу в економіці треба забезпечити повне використання збільшених обсягів всіх ресурсів. А це потребує рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту.
Фактори розподілу: здатність до нарощування виробництва недостатня для розширення загального випуску продукції. Необхідним є також розподіл зростаючих обсягів ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції.
Кожний із факторів економічного зростання вимірюється різними показниками (табл. 1).
Зауважимо, що фактори пропозиції і попиту взаємопов'язані. Наприклад, безробіття уповільнює темпи нагромадження капіталу, зменшує витрати на дослідження. І навпаки, низькі темпи впровадження нововведень та інвестицій можуть стати головною причиною безробіття.
Теорія економічного зростання враховує також різноманітність сучасного світу і крім індустріально розвинутих країн включає країни, що розвиваються.
Вважається, що коли розвинуті країни застосовують однакові технології, то можна очікувати приблизно однакових темпів їхнього зростання. Але якби країни, що розвиваються, застосували однакові високі технології, темпи зростання в них були б різними через різне сприйняття цих технологій.
Таблиця 5.1
Показники факторів економічного зростання.
Фактори зростання Кількісні показники фактора Заходи повного використання та підвищення ефективності Показник ефективності використання
Природні ресурси Показник для кожного конкретного виду Комплексна і глибока переробка Ресурсомі-сткість продукції
Трудові ресурси Чисельність населення в працездатному віці Підвищення рівня освіти, поліпшення здоров'я вдосконалення організації праці Продуктив-ність праці
Основний капітал Вартість Вдосконалення організації виробництва Фондо-віддача
Науково-технічний прогрес Витрати на нову техніку, технології тощо Розвиток сфери наукових досліджень та дослідницько-конструкторських розробок, впровадження їхніх результатів Підвищення ефективності суспільного виробництва
Останнє є дуже важливим для України, де однаково актуальними є питання і економічного зростання, і впровадження сучасних технологій. Початковий поштовх у вигляді інвестицій і нових технологій може дати різні наслідки.
В Україні, після здобуття нею незалежності, економічне зростання починається тільки з 2000 року, а до цього тривав затяжний спад. Так, в 2000 р. величина ВВП в країні, порівняно з попереднім роком, зросла на 6%. Це дало можливість уряду погасити заборгованість по заробітній платі в бюджетній сфері, підвищити життєвий рівень населення. Економічне зростання відбувалося і в наступні періоди. Зокрема, в 2001 р. даний показник становив уже 9%. З огляду на це в нашій державі потрібно створити передумови довготривалого та швидкого економічного зростання.
Сучасний тип економічного зростання і його нова якість. В сучасних умовах, коли відбувається формування постіндустріального суспільства, виникають та активно розвиваються нові чинники, формується новий тип економічного зростання. До класичних факторів економічного зростання належать капітал, земля (у тому числі природні ресурси), праця (трудові ресурси) та підприємницькі здібності. До капіталу часто відносять і науково-технічний прогрес (НТП), який сьогодні відіграє таку важливу роль в економічному розвитку держави, що його можна виділяти як самостійний фактор. Саме НТП (або науково-технічна революція (НТР)) лежить в основі сучасного типу економічного зростання та з середини ХХ ст. і до сьогодні визначає рівень розвитку та перспективи кожної держави в світовій економіці.
Для розуміння суті НТР важливо розглянути її риси:
- перетворення науки у продуктивну силу суспільства та інтеграція науки і виробництва. Даний процес відбувається як шляхом реалізації наукових винаходів у машинах, робочій силі, предметах праці, так і появою у науки функцій управління виробництвом;
- зміни в підготовці кадрів. НТР вимагає працівника освіченого, кваліфікованого, здатного навчатися у процесі праці та пристосовуватись до нововведень в техніці та технології;
- кардинальні зміни в організації виробництва, праці та системі управління виробництвом. В умовах НТР комп'ютерні технології стають основою управління і організації виробництва та праці.
Розглядаючи в цілому процес формування постіндустріального суспільства, варто зауважити, що він супроводжується такими процесами:
- розвиток нової технологічної структури виробництва. В основі цього процесу лежить формування замкнутих автоматизованих систем, електронних автоматичних технологій та інші;
- перетворення процесу людської праці. Основним видом людської праці стає інтелектуальна, творча праця, а отже, багатство людської особистості стає основною формою багатства суспільства;
- розвиток сфери послуг та зменшення питомої ваги праці у промисловості та сільському господарстві і збільшення у невиробничих секторах економіки. Особливо швидко розвивається інформаційний сектор суспільного виробництва, який здійснює більший вплив на економіку в цілому;
- інтеграція сфер матеріального та духовного виробництва. У постіндустріальному суспільстві економіка спрямована на забезпечення не тільки фізіологічних потреб людини, а й потреб більш високого порядку, які забезпечують всесторонній розвиток особистості.
В Україні потрібне сьогодні державне стимулювання науково-технічного розвитку, що не дозволить державі стати сировинним придатком високорозвинених держав. В умовах трансформаційного економічного спаду та гострого дефіциту фінансових ресурсів потрібно визначити пріоритетні напрями розвитку, які дозволять Україні зайняти своє місце в світовій системі поділу праці.
Циклічний характер виробництва. Економічний цикл та його фази. В ідеальній економіці реальний ВВП зростав би швидкими, сталими темпами. Рівень цін залишався б незмінним або ж зростав досить повільно. В результаті незначними були б інфляція та безробіття.
Проте досвід наочно свідчить про те, що економічні умови ніколи не залишаються сталими. Економічне піднесення прокладає шлях до спаду. У роки спаду ВВП, зайнятість та реальні доходи населення падають, прибутки зменшуються, люди втрачають роботу. Невдовзі знову починається пожвавлення, яке може бути настільки сильним, що породить новий бум. Цей етап характеризується достатньою кількістю робочих місць та

 
 

Цікаве

Загрузка...