WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Поняття і види інфляції - Реферат

Поняття і види інфляції - Реферат

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Поняття інфляції.
Розділ 2. Причини інфляції.
Розділ 3. Види інфляції.
Розділ 4. Інфляційні наслідки.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додаток.
Список використаної літератури.
1) Мочерний С. "Основи економічної теорії". - Київ: 1997 с. 100-107.
2) Воробйов Є.М. "Економічна теорія": - Київ - Харків: 2001
3) Климко Г.Н., Несторенко В.Н. "Основи економічної теорії", - Київ, 1999
4) Будаговська С. "Мікроекономіка і макроекономіка": - Київ, 1998
5) Загорський В.С. "Ринок цінних паперів" - Львів: Львів, 1995
6) Моченний С.В. "Основи економічних знань" - К.: Академія, 1999
7) Самуельсон П. "Економіка": Підручник. - Львів - Світ, 1993
8) Бурда М.С. "Макроекономіка, європейський контекст", 1998
9) Сайт Української фондової біржі в Інтернеті http://www/ukrse/kiev/ua/.
10) Савченко А.Г. та ін. "Макроекономіка", 1999
11) // "Економіка України", серпень 1998 р.
12) Комісарук М.Б. "Макроекономіка. Курс лекцій" - Коломия, 1999
13) Мозковий О.М. "Основи економічних знань". - Київ, 1999
14) Ніколенко Ю.В. "Основи економічної теорії". - Київ.: Либідь, 1998
Додаток 1. Темпи приросту, зниження обсягів промислової продукції в Вкраїні в 1993-1995 роках (у відсотках до відповідного періоду 1995 року).
1993 1994 1995
І квартал січень-квітень січень-травень січень-червень
Загальний обсяг промислової продукції -8,0 -28,2 -12,1 -12,7 -12,7 -13,6
Виробництво товарів народного споживання -15,9 -26,7 -20,3 -22,5 -22,0 -22,4
- продовольчі товари -10,1 -18,3 -16,3 -18,4 -17,7 -18,6
- алкогольні вироби -13,9 -20,2 47,6 38,1 18,8 12,1
- непродов. товари -25,1 -40,4 32,3 -34,0 -34,0 -33,1
Додаток 2. Порівняльна таблиця макроекономічних показників
№ п/п Макроекономічні показники Світова економічна криза, 1929-1933 рр. Україна, І півріччя 1993 р. - і півріччя 1994 р.
1 Обсяг промислового виробництва, % -46,0 -36,0
2 Зовнішньоторговий обіг, % -67,0 -35,0
3 Кількість безробітних, % 25,0 30,0
4 Реальні доходи населення, % -58,0 -100,0
Додаток 3. Динаміка облікової ставки НБУ та темпів інфляції в Україні
Період часу Облікова ставка НБУ, % Темп інфляції до попереднього місяця, % Співвідношення між обліковою ставкою та темпом інфляції,
% (+, -)
на рік на місяць
1999
Жовтень:
01.10-25.10 140,0 11,7 122,6 -10,9
26.10-01.11 300,0 25,0 122,6 2,4
Листопад: 300,0 25,0 172,3 -47,3
Грудень:
01.12-11.12 300,0 25,0 128,4 -3,4
12.12-31.12 252,0 21,0 121,2 -0,2
1995 рік
Січень 252,0 21,0 118,1 -2,9
Лютий 252,0 21,0 111,4 9,6
Березень
01.03-09.03 252,0 21,0 111,4 9,6
10.03-28.03 204,0 17,0 111,4 5,6
29.03-01.04 170,0 14,2 111,4 2,8
Квітень 170,0 14,2 105,7 8,5
Травень 96,0 8,0 104,6 3,4
Червень 96,0 8,0 104,8 3,2
Липень
01.07-14.07 96,0 8,0 105,2 2,8
15.07-01.08 60,0 5,0 105,2 -0,2
Серпень
01.08-20.08 60,0 5,0 104,2 0,8
21.08-31.08 70,0 5,8 104,2 1,6
Вересень 70,0 5,8 114,2 -8,4
Жовтень
01.10-09.10 70,0 5,8 109,1 -3,3
10.10-31.10 95,0 7,9 109,1 -1,2
Листопад 95,0
Грудень 110,0
Вступ
Найефективнішим індикатором "здоров'я" економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв'язки макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього має бути стан "керованості" інфляційними процесами.
Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків - за умов інфляції втрачається ефективність дій та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.
Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення швидкості росту цін на 50% на місяць.
Явище інфляції відоме з IV-ІІІ ст. до н.е., або з часу, коли грошовим товаром у світі стає срібло. У найбільш загальному розумінні інфляція означає знецінення грошей внаслідок перевищення кількістю грошових знаків, що перебувають в обігу, суми товарних цін.
Отже, інфляція - це знецінення грошей, що виявляється у зростанні цін. У докапіталістичну епоху знецінення грошей відбувалося внаслідок втрати довіри до монет, в яких при карбуванні закладалося менше металу порівняно з офіційно встановленою кількістю, або внаслідок зниження вартості виробництва.
Інфляція впливає на рівень безробіття в Україні, який регулюється в основному ходом економічного циклу. В основі циклу лежить динаміка сукупних витрат. При цьому виявляється. Що зв'язок між економічним зростанням і рівнем зайнятості здійснюється через механізм ціноутворення, тобто між безробіттям та інфляцією існує взаємозв'язок. Характер зв'язку між ними багато в чому залежить від того, в якому стані знаходиться економіка. Якщо має місце глибокий спад, то зростання витрат, супроводжуючись зростанням виробництва, не приведе до зростання цін. Справа в тому, що до ціни товару входить заробітна плата, яка складає основний елемент витрат виробництва. Тому при високому безробітті люди не будуть вимагати зростання заробітної плати по мірі зростання виробництва, оскільки на їх місце завжди знайдуться бажаючі.
Інфляція є особливо небезпечною, оскільки ріст цін приводить до росту заробітної плати і відповідно ріст заробітної плати веде до зростання цін і тим самим розширюється інфляція. Крім того, знецінюються доходи населення, знижується його життєвий рівень.
За умов інфляції знецінюються кредити, переважно обмежується кредитування і зростають процентні ставки за кредит.
Крім того, інфляція є надзвичайно небезпечною для підприємств, оскільки знецінюються амортизаційні фонди, знижуються доходи підприємств, розриваються господарські зв'язки, активізується тіньова економіка, спекуляція, корупція.
Особливо небезпечною є гіперінфляція, тому що при ній відбувається "втеча від грошей". Тобто розвиваються не грошові, а бартерні відносини. Це веде до того, що частина підприємств, які виготовляють продукцію, яку важко обміняти на продукти

 
 

Цікаве

Загрузка...