WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Власність та підприємницька діяльність - Реферат

Власність та підприємницька діяльність - Реферат

своїх дій.
Для запобігання й уникнення напруженості, неминучої при реалізації рішень, пов'язаних з ризиком, в господарських організаціях формуються фонди господарського регулювання цін, освоєння виробництва, технічного переоснащення тощо. Проте ступінь підготовленості до ризику керівника-цивілізованого підприємця визначається не наявністю страхових резервів, а рисами його особистості, компетентністю, широтоюзнань, фаховим умінням, прагненням до лідерства. Професійно підготовлений підприємець у складних ситуаціях навіть більше схильний до ризикованих рішень, якщо він упевнений у високому професіоналізмі своїх фахівців, виконавців. Від ризику відходять керівники консервативного типу, але найбільших успіхів досягає той підприємець, який здатний іти на ризик.
Формування особистості сучасного підприємця потребує наполегливої професійної підготовки, уміння думати конкретно, широко і системно, перспективно, з урахуванням законів ринку, але головне - здатності виявити себе здібним суб'єктом ринкових відносин, що вміє використовувати світовий досвід підприємницької діяльності.
Усі ці якості, властивості, таланти не дістаються підприємцю у спадок, а досягаються в навчанні, наполегливому пошуку нових знань, умінь і рішень.
Підприємництво виконує такі функції(рис. 3.4):
" новаторська - полягає у сприянні процесу продукування нових ідей, здійснення розробок, створення нових товарів;
" організаційна - впровадження нових форм і методів організації виробництва, нових форм заробітної плати та їх оптимального поєднання з традиційними;
" господарська - зводиться до найефективнішого використання трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів;
" соціальна - полягає у виготовленні тих товарів і послуг, які необхідні суспільству відповідно до головної мети;
" особиста - передбачає самореалізацію власної мети підприємця.
Рисунок 3.4 - Функції підприємництва
За формами власності розрізняють такі форми підприємництва (рис. 3.5):
" індивідуальні, засновані на приватній власності фізичної особи та особистій праці;
" сімейні (приватна власність і праця членів сім'ї);
" колективні, засновані на власності трудового колективу та праці його членів;
" приватнокапіталістичні - ґрунтуються на власності і праці окремого підприємця та найманої ним робочої сили;
" колективні капіталістичні, що засновані на власності кількох власників та найманої ними робочої сили;
" орендні, які беруться за певну плату на різний період, що дає змогу бути власником результату праці та розпоряджатися майном;
" інноваційні, діяльність яких передбачає створення та використання інтелектуальної власності;
" спільні, засновані на поєднанні різних форм капіталу в тому числі іноземного;
" державні, що базуються на державній власності.
Рисунок3.5 - Основні форми підприємництва
Усі великі та переважна більшість середніх і навіть малі підприємства існують у формі акціонерних підприємств.
Додамо, що на сьогоднішній день в Україні підприємництво не виконує такої ролі, як у країнах з розвинутою ринковою економікою. Якщо в США, Німеччині, Японії, Великобританії та інших державах частка малих і середніх підприємств в ВВП країни становить 30-40%, то в Україні цей показник - 8-10%.
Проблеми розвитку підприємництва в Україні. У 1991 році в Україні було прийнято Закон про підприємництво, в якому визначено загальні, правові, економічні і соціальні засади підприємницької діяльності як окремих громадян, так і юридичних осіб. "Підприємництво, - зазначено в законі, - це самостійна ініціативна, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку". Підприємництво завжди пов'язане з власною працею, використанням свого розуму, здібностей, ініціативи.
Розвиток підприємництва в Україні тільки розпочинається, тоді як у розвинутих країнах воно виконує дуже важливі функції в економічному житті суспільства.
По-перше, забезпечує необхідну мобільність матеріальних, трудових ресурсів за умов ринку, створює глибоку спеціалізацію, розгалуження і кооперування виробництва, без яких неможлива його висока ефективність.
По-друге, воно дає можливість не лише високими темпами нарощувати виробництво необхідних товарів, а й швидко окупити затрати, пов'язані з їх виробництвом завдяки застосуванню найефективнішої техніки, організації виробництва.
По-третє, мале підприємство створює конкуренцію на ринку товарів і послуг, заважає монополізації виробництва та обігу, створює те середовище для змагань між різними видами підприємств, без якого жоден ринок не може нормально функціонувати.
У книзі "Новаторство і підприємництво" Пітер Друкер показує, що успіх у підприємницькій діяльності забезпечують не талант, обдарування, а насамперед набуте у процесі систематичної роботи вміння добирати кадри, стимулювати їхню роботу, аналізувати становище на ринку, оперативно впроваджувати все нове і прогресивне. Майже зовсім не має значення, чи належить підприємець до комерційної чи некомерційної організації, сфери громадського обслуговування, чи це підприємець з якоїсь державної чи недержавної установи.
Підприємництво потребує такого управління, щоб праця над створенням продуктів, послуг, процесів, техніки і технології, які одержать своє визнання завтра, організовувалася вже сьогодні. Новаторство і підприємництво у своїй взаємодії потрібні суспільству. Це завжди крок уперед, нові прогресивні дії у створенні нової продукції, технології, техніки, послуг. Для швидкого оздоровлення і ефективного функціонування економіки країні потрібні знаючі й умілі керівники, підприємці.
Список використаної літератури
1. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
2. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
3. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко, В.І. Нестеренка. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, 1997.
5. Основи економічної теорії. Підручник у 2-х томах / За ред. Ю.В. Ніколенка. - К.:Либідь, 1998.
6. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.
7. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Історія економічних вчень. Навчально-методичний посібник. - Тернопіль, 1999.
8. Самульсон П. Економіка. Підручник.- Львів: Світ, 1993.
9. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
10. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...