WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Власність і її зміст - Реферат

Власність і її зміст - Реферат


Реферат
на тему:
Власність і її зміст
Суть власності як економічної категорії, її відміна від власності як юридичної категорії. Однією з найважливіших, найактуальніших в теоретичному і практичному аспекті економічних і політичних проблем є проблема власності. Відносини власності є такою ж суспільною формою розвитку продуктивних сил, як і виробничі відносини. У процесі виробництва здійснюється привласнення двох видів:
" предметів природи через процес праці;
" засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання і послуг через суспільну форму.
Привласнення другого типу, яке має місце між людьми в усіх сферах суспільного відтворення (в безпосередньому виробництві, розподілі, обміні, споживанні), становить відносини економічної власності. На сучасному етапі об'єктом привласнення стає також інтелектуальна власність - патенти, ліцензії, "ноу-хау" тощо.
Власність економічна - виробничі відносини між людьми з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання, послуг, об'єктів інтелектуальної власності в усіх сферах суспільного відтворення.
Таке визначення розкриває якісну сторону власності, як економічної категорії. Другою її стороною є кількісний аспект, а отже, названі в цьому визначенні об'єкти власності, тобто такі економічні відносини між людьми не є безпредметними, беззмістовними: вони завжди пов'язані з привласненням певних економічних благ.
Власність виступає: як вольове відношення, що включає право власності; як сукупність виробничих відносин.
Ці сторони відносин власності вивчаються різними науками: вольові відносини і їх законодавчі форми - системою правових наук, а економічний зміст власності теоретичною економією. Ототожнення цих сторін відносин власності може привести не тільки до теоретичних помилок, але й до практичних катаклізмів. У зв'язку з цим слід детальніше розглянути кожну зі сторін відносин власності. Почнемо із об'єктів і суб'єктів власності.
Об'єкти та суб'єкти власності. Категорії власності. Об'єкти власності представлені національним багатством. Це засоби виробництва, предмети споживання, робоча сила, продукція на складах, включені в процес виробництва природні ресурси, грошові кошти, об'єкти інтелектуального розвитку, засоби оборони та ін. Відносини з приводу присвоєння різних об'єктів власності складаються між суб'єктами, якими виступають окремі особи, виробники, підприємці, трудові колективи, соціальні групи, спільності людей регіону, населеного пункту, галузі, нація, народ в цілому.
Власність на засоби виробництва, як і на інші об'єкти реалізується суб'єктами через три правомочності: відносини користування, володіння і розпорядження, які мають місце не тільки у виробництві, але й в розподілі, обміні і споживанні (рис. 1).
Володіння виражає відносини, пов'язані з наявністю у того чи іншого суб'єкта об'єктів присвоєння. Само володіння ще не означає власності. Предметом, засобами виробництва можна володіти, не будучи власником (володіють по довіреності, орендують тимчасово). Колективи державних підприємств поки що володіють засобами виробництва, не будучи їх власниками. Вони користуються державними засобами виробництва.
Рисунок 1 - Основні категорії власності
Користування - це відносини між суб'єктами з приводу виробничого або особистого використання, це функціонування засобів виробництва і предметів споживання. Користуватися можна по довіреності (наприклад автомобілем, взявши на прокат).
У процесі виробничої діяльності речі переходять із володіння і користування одних осіб у володіння і користування других, які фактично розпоряджаються тими засобами. Особи, групи людей, які володіють, користуються і розпоряджаються об'єктами, виступають власниками.
Розпорядження характеризується тим, що розпорядник-власник по відношенню до інших не власників даного предмета має повну можливість визначити долю речі, використати її на свій власний розсуд: спожити, обміняти, продати, подарувати, викинути, знищити.
Ці вольові відносини володіння, користування і розпорядження в єдності закріпляються нормами права, охороняються державою і стають правом власності. При відсутності одних відносин із цієї тріади немає власності.
Відносини власності за своїм економічним змістом охоплюють всю сукупність виробничих відносин. Власність включає економічні і юридичні відносини. Економічний зміст власності суттєво відрізняється від права власності і набагато складніший, скритий. Він виступає, як система матеріальних відносин виробництва даного суспільства, що закріплюється правом.
Власність, як економічне відношення характеризують три моменти:
" те, із-за чого складаються відносини - об'єкти власності;
" наявність суб'єктів власності;
" взаємовідносини між суб'єктами з приводу присвоєння відповідних об'єктів власності.
Проте, суть власності не можна звести до простого факту приналежності речі певному індивіду чи групі. Суб'єкт власності повинен не тільки користуватися, володіти і розпоряджатися засобами виробництва, але й нести відповідальність за їх ефективне функціонування, бути заінтересованим у продуктивній праці. Власність - джерело інтересу суб'єкта.
Власність виконує три взаємозв'язані і обумовлені функції:
" фіксує виключну приналежність майна тільки тим чи іншим суб'єктам;
" в умовах ринкового господарства є джерелом постійного інтересу власника до використання своїх засобів виробництва;
" породжує відповідальність за засоби виробництва, що перебувають у власності певного суб'єкта (рис. 2).
Друга і третя функція власності носять активний характер, вимагають чіткої індивідуалізації власності. Якщо немає конкретного суб'єкта, активні функції власності не діють.
Юридичні відносини власності є формою впливу реальних економічних відносин власності, залежать від волі в свідомості людей. Юридична власність - загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове оформлення цієї волі в юридичних актах і нормах, у праві

 
 

Цікаве

Загрузка...