WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу - Реферат

Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу - Реферат

взаємозв'язків між підприємствами всіх галузей і сфер господарства. Це обумовлено тим, що приватизація привела до передання мало прибуткових активів у руки людей, які не мали ні навичок, ні фінансових ресурсів для забезпечення ефективного управління. Більша частина високоприбуткових підприємств попала до рук підприємницької меншості, проте в дуже рідкісних випадках нові господарі здійснювали глибоку реструктуризацію підприємств, яка могла б виправдати продаж їм державної власності. Велике, багатогалузеве виробництво, яке дісталось Україні від єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, в нових умовах не змогло забезпечити саморегуляцію вертикальних і горизонтальних зв'язків на основі приватногосподарського інтересу і приватногосподарського підходу до управління. Відсутність загальної координації призвела до монополізму підприємств і, як наслідок, до цінового диктату, спаду виробництва, інфляції, інвестиційного застою. Результатом цього стало скорочення, перш за все, високотехнічних видів продукції. Під технічні кредити в Україну надходить зарубіжна техніка за завищеними цінами, а вітчизняні машинобудівники, здатні виконувати подібні замовлення, простоюють. В структурі промисловості частка машинобудування скоротилася з 30,7 відсотка у 1990 році до 13,8 відсотка у 1999 році.
В Україні практично не здійснюється технологічне оновлення таких галузей, як гірничорудна, надзвичайно зношене устаткування в енергетиці і в вугільнійпромисловості, гострою є проблема собівартості металургійної продукції і має місце ряд інших проблем, які існують на шляху відродження наукоємної вітчизняної продукції. Тому в програмі діяльності Кабінету Міністрів наголошується особлива увага по "прискоренню структурної перебудови машинобудівного комплексу та нарощуванню обсягів виробництва наукоємної продукції" [8].
Теорія і практика напрацювання і розвитку ефективних форм організації вертикальних і горизонтальних зв'язків між галузями і підприємствами свідчать, що вони можуть і повинні здійснюватись, насамперед, на основі регулювання економічних відносин самими виробниками.
Основою такої саморегуляції виступає інтеграція власності, яка в сучасних умовах під силу тільки акціонерній власності.
Дослідження відносин власності в акціонерних товариствах у практичному плані корисне тому, що воно передбачає вивчення, аналіз ролі її суб'єктів. Для українських акціонерних товариств це, насамперед, пов'язано з наявністю такого важливого акціонера як держава. Приватизація державних підприємств здійснювалася протягом досить тривалого періоду і з різною глибиною продаж. Приватизація підприємств, які мали для державу особливу цінність, планувалася з залишенням значних пакетів акцій за державою. Підприємства інвестиційне менш привабливі просто не знайшли своїх інвесторів, і держава вимушено стає власником цих пакетів акцій.
Держава в таких умовах виступає одним із інституційних інвесторів і поряд з іншими акціонерами бере участь в управлінні товариством, має можливість контролю в залежності від величини пакета акцій. Але в цих умовах функція інтегрування, узагальнювання виробництва і власності виконується акціонерною власністю.
Інтегральні властивості акціонерної власності ведуть до злиття не тільки розрізнених грошових засобів, а й акціонерного капіталу акціонерних товариств в єдиний капітал, який функціонує в різних галузях економіки. Перехресне володіння акціями в компаніях дозволяє здійснювати контроль над діяльністю усіх ланок народного господарства з боку товариств.
В умовах, коли очікування результатів від періоду реформування державної власності в Україні себе не виправдало, використання унікального потенціалу акціонерної власності і акціонерного капіталу для модернізації економіки має особливе значення, оскільки: по-перше, банківська система України поки що практично не готова забезпечити виділення великих інвестиційних коштів на кредитній основі для створення виробничого капіталу; по-друге, при акціонерній формі інвестиційний риск обмежений ціною придбаних акцій, які розподіляються між інвесторами-акціонерами; по-третє, наявна публічність (прозорість) господарської діяльності і звітність.
В процесі становлення в Україні ринкової економіки і в зв'язку з широким розвитком підприємництва об'єктивно постає питання щодо вибору найефективнішої форми господарювання. Якщо для малого бізнесу найбільш прийнятною формою організації підприємницької діяльності є створення приватних підприємств з правом наймання робочої сили, то для середнього і великого бізнесу, як показує практика, більш ефективною формою господарювання є акціонерне товариство. В умовах, коли в Україні один з найвищих у світі рівнів концентрації і централізації виробництва, який є готовою матеріально-технічною і організаційною базою для створення і розвитку акціонерних товариств, акціонерна власність є пріоритетною для реформування економіки нашої країни.
Література
1. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. N 1201-XII (в редакції закону України від 3 червня 1999 р. N 719-XIV)
2. "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки". Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. - 23 лютого 2000 року. -№34.
3. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство "Республика", 1993 год.
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
5. Мочерный С. Модели трансформационных процессов экономики // Экономика Украины. - №2. - 2000. - С. 13-20.
6. Рыбалкин В., Мамичева Л. Акционерная собственность - внутренняя основа формирования и функционирования социального рыночного хозяйства // Экономика Украины. -№2. -1998. - С. 45-52. Чухно А.
7. Проблемы теории переходного периода: от командной к рыночной экономике // Экономика Украины. - №4. - 1996. - С. 4-21.
8. Виступ Президента України Л. Кучми на науковій конференції 16
листопада 2000 року //Урядовий кур'єр. -18 листопада 2000 року. - №215.
9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту" // Урядовий кур'єр. -15 березня 2000 року. - №47.

 
 

Цікаве

Загрузка...