WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу - Реферат

Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу
Зміст
1. Сутність, передумови виникнення та механізм функціонування акціонерного капіталу 3
2. Особливості формування акціонерної власності в Україні 6
Література 13
1. Сутність, передумови виникнення та механізм функціонування акціонерного капіталу
Акціонерна власність - це закономірний етап у розвитку приватної власності, оскільки сучасний рівень технологічного розвитку виробництва, його масштаби привели до необхідності організації виробничого процесу на основі добровільної участі акціонерів. Акціонерна форма дозволяє залучити в одне підприємство капітали безлічі осіб, включаючи тих, хто сам у силу різних причин не може займатися підприємницькою діяльністю. Крім того, акціонерна власність створює більш прибуткові і перспективні можливості для "переливу" капіталу з одних галузей економіки в інші. Акціонерні товариства (АТ) є основною формою організації сучасних великих підприємств в усім світі і являють собою найбільш вироблений правовий механізм по організації економіки на основі об'єднання майна приватних осіб, організацій, муніципальних і інших органів.
АТ називається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначену кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) стосовно товариства. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях товариства і несуть ризик збитків, зв'язаних з його діяльністю, у межах вартості приналежних їм акцій.
Розвиток акціонерних товариств є чинником загострення протиріччя між суспільним характером виробництва і приватнокапіталістичною формою присвоєння. Акціонерні підприємства є більш великими, чим індивідуальні підприємства; в них об'єднана велика кількість найманих робітників, і усуспільнення праці одержує значний розвиток. Однак усуспільнення залишається частково капіталістичним: купка великих капіталістів, що панує в акціонерних товариствах, привласнює плоди суспільної праці маси найманих робітників.
Акціонерне товариство являє собою підприємство, у якому функціонує капітал не одного капіталіста, а групи капіталістів-акціонерів. Порядок організації акціонерних товариств в основних рисах такий. Група великих капіталістів збирає визначений капітал, засновує акціонерне підприємство і випускає акції, причому звичайно частину їх залишає в себе, а частину продає на грошовому ринку.
Після того як акціонерне товариство сформоване, на чолі його стає правління, що обирається загальними зборами акціонерів. Крім правління, у руках якого знаходиться ведення всіх справ акціонерного товариства, нерідко обирається спостережна рада, що володіє лише правом загального керівництва, а також ревізійна комісія для перевірки рахунків і балансів суспільства. Щорічно правління скликає загальні збори акціонерів, якому звітує про свою діяльність і подає на затвердження баланс.
Власний капітал акціонерного товариства складається з оплаченого капіталу, утвореного шляхом випуску і розміщення акцій, і резервного капіталу, створюваного за рахунок відрахувань від прибутку. Резервний капітал призначається, з одного боку, для поповнення оплаченого капіталу у випадку втрати частини його через понесені збитки, а з іншого боку - для виплати дивідендів у періоди, коли прибуток підприємства за якимись причинами (наприклад, у результаті кризи) виявляється недостатнім для підтримки дивіденду на високому рівні.
Чистий прибуток акціонерного підприємства щорічно розподіляється між акціонерами пропорційно кількості акцій - у вигляді дивіденду. Однак не весь чистий прибуток розподіляється у вигляді дивіденду: частина його відчисляється на розширення підприємства й утворення резервного капіталу, а також на виплату особливої винагороди членам правління, директорам і деяким вищим службовцям.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"[1] акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій.
Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.
По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість.
Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.
Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.
Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам.
Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.
Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства.
Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.
Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску,

 
 

Цікаве

Загрузка...