WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок як одна з категорій товарного виробництва - Курсова робота

Ринок як одна з категорій товарного виробництва - Курсова робота

урядових чиновників. Ця категорія становить майже 68% населення країни.
Третя категорія - люди, які "спонукаються зсередини". За соціальним походженням вони не можуть належати до перших двох категорій. Це люди, захоплені екзотичними та благородними справами, активні захисники навколишнього середовища, учасники суспільних рухів тощо. Ця категорія охоплює майже 19% населення США.
До четвертої, найменш чисельної (до 2% населення) категорії науковці віднесли людей, у яких поєднуються деякі риси другої і третьої категорій і які є своєрідною вершиною цієї класифікації. Згідно з нею більшість людей у колишньому СРСР (або в умовах "дефіцитної економіки") належала до першої категорії, що переважно відповідає дійсності, особливо в останні кризові роки.В Україні наприкінці 90-х років до цієї категорії належало понад 90% населення. Ці категорії населення є учасниками різних типів ринків, розглянутих вище, з погляду об'єктів ринку.
Другий суб'єкт внутрішнього ринку - підприємства (фірми), передусім національні. Існують різні підходи до класифікації фірм. Так, виділяють приватнопідприємницькі фірми, партнерства, корпорації, регульовані фірми, споживчу кооперацію, взаємоощадні банки, непри-буткові організації та фірми з самоуправлінням.
З погляду правових форм в економічній літературі розрізняють індивідуальні підприємства, відкриті товариства, командитні товариства, розширені командитні товариства, негласні товариства, акціонерні товариства, командитні товариства на акціях, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства, картелі, консорціуми, змішані підприємства (концерн, трест).
Найпростішою класифікацією цього типу суб'єктів ринку, що дає змогу кількісно оцінити їхню роль у внутрішньому ринку, є поділ фірм на дрібні, середні та крупні. У більшості розвинутих країн світу кількісно переважають дрібні фірми (малий бізнес). У США з приблизно 23,4 млн підприємств у 1997 р. до немонополістичних належало понад 99%, вони виробляли майже 40% валового національного доходу. Водночас на частку наймогутніших 0,003 від усієї кількості підприємств у цей період припадало більше половини всього виробництва. Частка державних фірм у виробництві валового національного доходу становила до 8%. Водночас державний гарантований ринок у цій країні сягає приблизно 20%. Певна частка в загальному обсязі внутрішнього ринку - іноземні фірми.
Щодо структури світового ринку, то панівне становище на ньому посідають гігантські транснаціональні корпорації (ТНК), які монополізували більшу частину світової торгівлі.
В Україні у 1990 р. було зареєстровано приблизно ЗО тис., а на початку 2001 р. - понад 200 тис. малих підприємств.
2. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ
Фондова і товарна біржі. Поняття "інфраструктура" відображає сукупність різних установ та інститутів, певних видів діяльності, які забезпечують рух об'єктів власності: банки, фондові й товарні біржі, біржі робочої сили, валютні біржі, інформаційні центри тощо.
Фондова біржа - установа, організований ринок, на якому власники здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів.
Членами біржі є переважно її засновники - окремі індивіди та кредитно-фінансові інститути. У разі потреби засновники біржі можуть розширити коло її членів, продаючи біржові місця. За сприятливої кон'юнктури ціна місця на Нью-Йоркській біржі сягає 1,5 млн. дол. Члени біржі або державні органи, що контролюють її діяльність, визначають умови, за яких компанія може бути допущена до біржової торгівлі. Так, щоб котируватися на Нью-Йоркській біржі, корпорація повинна випустити не менше 1 млн акцій, кількість акціонерів, які б володіли не менш як 100 акціями, повинна сягати 200 осіб. Тому в середині 90-х років на цій біржі котирувалися акції приблизно 1800 наймогутніших корпорацій (із майже 4,3 млн усіх корпорацій Америки). Щоб зареєструватися на Токійській біржі, прибуток компанії за останні три роки повинен становити не менше 300 млн. єн, статутний капітал - не менше 1 млрд. єн, а дивіденди на одну акцію - не менше 5 єн. Це означає, що членами фондової біржі можуть бути лише високорентабельні фірми. На цій біржі також продають облігації державних позик.
У світі наприкінці 90-х років налічувалося до 200 фондових бірж, а обсяг капіталізації світового ринку товарів. Такі визначення відображають особливості ринку, що лежать на поверхні явищ. Але вони не виявляють глибинних властивостей ринку як економічного феномена й не є достатньо конструктивними, щоб зрозуміти його роль в економічній системі. Насправді ж поняття "ринок" значно ширше , й визначити його зміст якимось одним формулюванням досить важко. Проте можна вибрати три з багатьох визначень, які зустрічаються найчастіше в нашій і зарубіжній літературі. На нашу думку, вони найбільш чітко відображають багатогранну суть і роль ринку.
Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процес купівлі-продажу результатів людської діяльності, а отже, як сфера підприємницької діяльності - бізнесу. Тобто, мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а й про інші результати діяльності людей, наприклад, діяльності інтелектуальної, фінансово-кредитної (позичкові капітали, цінні папери і т.д.). Предметом купівлі-продажу виступає також інформація. Тому поняття "товарний ринок" - це лише елемент загального поняття "ринок". По-друге, ринок - це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності. В такому аспекті ринок виступає як економічна категорія. По-третє, ринок це місце, де відбувається остаточне визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.
Таке розширене розуміння суті ринку дає можливість визначити його місце, роль і значення в процесі відтворення. Ринок виступає як момент, що опосередковує виробництво й споживання, і тому перебуває під їхнім впливом, а також сам впливає на них. На ринку можуть з'явитися лише ті результати людської діяльності, які задовольняють потреби суспільства в особі покупців. На ринку з'ясовуються реальні потреби суспільства. Ринок показує виробникам, що виробляти і в якій кількості. Нарешті, на ринку визначається вартість результатів людської діяльності, в тому числі й товарів. Трактуючи так широко поняття "ринок", не слід у той же час ототожнювати його з ринковою економікою. Ринок - це лише елемент ринкової економіки, куди поруч з ринком входять сфери виробництва, розподілу й споживання.
В економічній, а особливо в публіцистичній літературі, поруч зі словом "ринок" ми часто зустрічаємо прикметники "дикий", "тіньовий", "базарний", "стихійний" і т.д., ми ж ведемо мову про сучасний, цивілізованний ринок. Які його ознаки?
По-перше, сучасний ринок є ринком покупців. Що це означає? Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців

 
 

Цікаве

Загрузка...