WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок як одна з категорій товарного виробництва - Курсова робота

Ринок як одна з категорій товарного виробництва - Курсова робота

граничной максимальна ціна, вище якої ринкова ціна піднятися не може тому, що в покупців більше немає грошей на купівлю. Між ціною попиту й кількістю продукції, що продається, існує взаємний зв'язок. З одного боку чим менша кількість товару, тим більшу ціну споживач згідний за нього заплатити, і навпаки. З іншого боку, коли ціна попиту висока, кількість реальних покупців, а отже, й обсяги продажу, зменшуються. Якщо ж ціна попиту падає, ситуація стає зворотною. Отже, з якого боку не підходити, прослідкується залежність, яка проілюстрована на рис кривою Цп. Вона описує поведінку споживача й називається кривою попиту.
А як же діють виробники - продавці? Вони намагаються продати товар дорожче, чудово розуміючи, що в покупців зовсім інші наміри і вони обмежені розмірами своїх доходів. У результаті утворюються ціни пропозиції. Це такі гранично мінімальні ціни, за якими виробники ще можуть продавати свої вироби покупцям, а останні ще можуть їх купувати. Ринкова ціна не може бути нижчою від ціни пропозиції. Інакше виробництво й збут стануть нерентабельними, що загрожує банкрутством. У нашому прикладі, чим менша ціна пропозиції, тим менша кількість телевізорів надійде в продаж тому, що в багатьох виробників витрати виробництва й збуту виявляться вищими від цієї відносно низької ціни. В міру підвищення ціни пропозиції буде зростати й кількість виробників, і обсяги постачання товару на ринок.На рис поведінка продавців характеризується кривою пропозиції - Цпр.
У точці Тр збігаються інтереси виробників і споживачів, досягається рівновага ринку, тобто найкращий обсяг виробництва і продаж (Кр), який дорівнює оптимальній величині купівель і споживання, а ринкова ціна стає ціною рівноваги (Цр). Це означає, що виробникам невигідно надалі підвищувати ціни й збільшувати пропозицію, тому, що товар не знайде попиту. Відповідно й споживачам не доводиться розраховувати на придбання більшої кількості товарів або на зниження цін на них, бо це суперечить інтересам виробників. Припустимо далі, що сукупний попит на телевізори збільшився (зросли доходи людей, змінилася структура попиту і т.д.). У цьому випадку бажання споживачів придбати додаткову кількість телевізорів відображає нова крива попиту Ціп, яка розташована справа вище кривої Цп.
Оскільки ринок може забезпечити постачання товарів лише в обсязі Кр і неспроможний одномоментно відреагувати на нову потребу, спочатку додатковий сукупний попит залишиться незадоволеним. Виникне ситуація товарного дефіциту в результаті порушення рівноваги ринку. За цих умов тиск з боку додаткового попиту поведе до тимчасового підвищення цін аж до встановлення нової ціни попиту від Цр до Цір на рис. Як це відобразиться на виробництві? Виробники телевізорів розцінюють нову ціну (більш високу) й відповідне збільшення норми прибутку як потужний стимул розгортання виробництва й продажу. Названа тенденція буде описуватися тепер новою кривою пропозиції Ціпр. Ситуація на ринку знову зміниться, але вже в інший бік. Пропозиція підтягнеться до попиту і, оскільки отримати підвищену ціну неможливо, вона починає знижуватися в напрямку до нової точки рівноваги T1p. Це буде означати, що попит задоволено, дефіцит ліквідований, додаткові телевізори потрапили до рук тих, хто їх потребує. Як бачимо, механізм ринку, отримавши імпульс від підвищення попиту, викликав адекватну реакцію виробництва і пропозиції. У випадку скорочення попиту на телевізори ринковий механізм спрацює у зворотному напрямку. Знання залежності попиту і пропозиції від ціни й навпаки дозволяє зрозуміти, як досягається ринкова рівновага, як формується ціна рівноваги. А це, в свою чергу, дає суб'єктам ринку можливість глибше пізнавати кон'юнктуру й відповідним чином діяти в тих чи інших умовах.
Закон попиту і пропозиції виконує ряд важливих економічних і соціальних функцій у ринковій економіці. Див. схему
Виділяється в цьому механізмі два провідні блоки - вільний ринок і держава. Економічна діяльність держави полягає в тому, щоб доповнити ринок, вирішувати ті проблеми, перед якими він пасує.
Отже, сучасний механізм регулювання ринкової економіки - досить складне організаційно-економічно-правове утворення. Він, по-перше, включає в себе сукупність організаційних структур, систему форм, методів і інструментів регулювання ринку і в цій своїй якості виступає як спосіб організації ринкової економіки. По-друге, це система функціонування виробничих відносин. Система, де виробничі відносини проявляються в конкретних господарських формах (гроші, ціна, прибуток, заробітна плата, податки тощо). У цій якості він виступає як механізм реалізації власності на засоби виробництва та погодження економічних інтересів суб'єктів ринкових відносин. По-третє, механізм регулювання ринку включає певні правові норми, які регламентують діяльність суб'єктів ринку. І в цій якості він виступає як спосіб реалізації регулюючої ролі держави. Таким чином, механізм регулювання ринкової економіки охоплює як сферу функціонування продуктивних сил і виробничих відносин, так і сферу надбудови. Тому його зміст може бути зрозумілим лише при розгляді цих основних аспектів прояву в їх взаємодії і взаємозв'язку.
Отже, механізм регулювання ринкової економіки - це спосіб її організації і забезпечення ефективного функціонування відповідно до вимог економічних законів, посередництвом якого реалізуються економічні інтереси суб'єктів ринку.
Нарешті, можна визначитися і щодо ринкової системи. Ринкова система - це сукупність усіх перерахованих елементів у їх взаємодії, взаємозв'язку і взаємозалежності. Вона може бути представлена такою схемою. Див. схему
Схема Ринкова система
Використана література
1. Бобров В.Я. "Основи ринкової економіки",К."Либідь",1995
2. Біляцький С."Політика і час",1998,№7,с 13-20
3. Башнянин Г.І. та інш.,"Політична економія",Ч1,К.,1997
4. Гальчинський А.С."Основи економічної теорії,К."Вища школа",1995
5. Гаврилишин О.Ю.,"Основні елементи теорії ринкової системи",1992
6. Задея А.А.,Петруня Ю.Е.,"Основы экономики",К.,1997
7. Ковальчук В.М.,"Загальна теорія економіки",К.1998
8. Ніколенко Ю.В.,"Основи економічної теорії",К.1998
9. Основи економічної теорії / за ред.
10. .Н.Климка,В.П.Нестеренка.,К."Вища школа",1997
11. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К."Вища школа",1997
12. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. "Макроекономіка". - Київ: Четверта хвиля, 1997.
13. Будаговська С., Ківієвич О. "Макро- і мікроекономіка". - Київ: Основи, 1998.
14. Кембелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю "Економікс". - Львів, 1994.
15. Мочерний С.В., Мехасюк І.Р. "Економічний словник-довідник". - Київ: Femina, 1996.
Ніколенко Ю.В. "Основи економічної теорії": книга перша. - Київ: Либідь, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...