WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Промисловий капітал та його кругообіг - Контрольна робота

Промисловий капітал та його кругообіг - Контрольна робота

на продуктивну. Перетворення грошового капіталу на продуктивний - це перша стадія руху промислового капіталу. Вона протікає у сфері обігу.
Після цього процес обігу капіталу переривається, хоча рух його продовжується. Куплені підприємцем у сфері обігу фактори виробництва, повинні бути застосованими. І це застосування відбувається в процесі виробництва, яким починається друга стадія руху капіталу.
У процесі виробництва в результаті поєднання робочої сили із засобами виробництва відбувається продуктивне їх споживання, в якому робітники своєю конкретною працею переносять на продукт, що виробляється, вартість засобів виробництва, що споживаються, а абстрактною працею створюють нову вартість, причому більшу, ніж вартість робочої сили. Тому вироблені товари відрізняються від товарів, що були куплені підприємцем на першій стадії, по-перше, своєю натуральною формою (був, наприклад, бавовник, а стала пряжа), по-друге, за вартістю (бо не тільки відшкодовують авансовану на першій стадії вартість, але включають в себе ще й додаткову вартість). При цьому капітал знову змінює свою форму з продуктивної він перетворюється на товарну (Т).
Проте й на цьому рух капіталу не припиняється, бо ж створена в процесі виробництва додаткова вартість поки що "річ у собі", тому вона прихована у вартості нового виробленого товару (Т). Тому підприємець знову повертається на товарний ринок, але вже не як покупець, а як продавець. У цьому акті капітальна вартість скидає з себе товарну форму й набуває первісної грошової форми. Кожна з форм промислового капіталу зобов'язана своїм існуванням одному і тому ж класовому відношенню - експлуатації найманої праці. Завдяки цьому відношенню гроші набувають форми грошового капіталу, фактори виробництва - форми промислового капіталу, товар - форми товарного капіталу.
Кожна з форм капіталу виражає свою специфічну функцію, тому вони називаються функціональними. Функцією грошового капіталу є підготовка матеріальних умов виробництва додаткової вартості; товарного - реалізація додаткової вартості.
Виконання функцій кожною з форм капіталу можливе лише у взаємозв'язку, взаємообумовленості, а не ізольовано. Взаємообумовленість, вимушене співіснування протилежностей породжує нову якість - промисловий капітал. Капітал, який у ході свого повного кругообігу набирає і знов скидає ці форми і у кожній з них виконує відповідну їй функцію, є промисловий капітал; слово про-мисловий вживається тут у тому значенні, в якому воно охоплює будь-яку галузь виробництва, що ведеться капіталістично.
Соціально-економічна суть промислового капіталу полягає у тому, що це є єдина форма існування капіталу, при якій функцією капіталу є не лише привласнення додаткової вартості, а й її створення. Нормальне функціонування промислового капіталу можливе лише за тієї умови, що він постійно перебуватиме у всіх трьох функціональних формах і кожна з них здійснюватиме свій кругообіг, тобто промисловий капітал - це не тільки єдність трьох функціональних форм, а й єдність трьох форм кругообігу капіталу.
Наявність трьох форм промислового капіталу, і те, що кожна з них виконує свою особливу функцію, передбачає три фігури кругообігу промислового капіталу: крутообіги грошового капіталу, продуктивного, товарного. Усі три кругообіги мають спільні і відмінні риси, утворюючи нерозривну єдність суперечностей.
Спільне полягає у тому, що:
1) капітал закінчує процес кругообігу у тій самій формі, в якій він починав свій рух;
2) він проходить три стадії і три функціональні форми;
3) відбуваються кількісні зміни - первісна капітальна вартість завершує кругообігу з прирощенням.
Відмінності також суттєві, По-своєму модифікують і фетишизують класові відносини. Кругообіг грошового капіталу (Г - Т - (Рс, Зв) ... П ... Т' - Г') збігається з загальною формулою кругообігу промислового капіталу. Збіг об'єктивний:
1) історично і логічно грошовий капітал є вихідним пунктом, вихідною формою руху промислового капіталу;
2) саме у русі грошового капіталу найбільш точно виявляється мета капіталу.
Але разом з тим рух грошового капіталу у найбільшій мірі містифікує капіталістичні виробничі відносини, фетишизує класові відносини. Це зумовлене тим, що рух грошового капіталу приховує дійсне джерело додаткової вартості. Рух капіталу набуває найбільш фетишизованого вигляду: Г...Г'. Крім того, процес виробництва у даному випадку виступає як скромний посередник. Отже, весь процес виступає як процес "створення грошей" грошима, і класові відносини остаточно фетишизовані, спотворені.
Кругообіг продуктивного капіталу має формулу В...Т' - Г1 - [Рс Зв] ... В. Вів виражає інші сторони капіталістичних виробничих відносин і також фетишизує їхню суть. Тут вихідним і кінцевим пунктом кругообігу виступає продуктивний капітал. Визначальна роль процесу виробництва у даному кругообігу виявляється особливо яскраво, причому не як окремий акт, а як процес, що відновлюється,- відтворення, в якому обіг відіграє роль посередника.
У той же час кругообіг виробничого капіталу поглиблює містифікацію капіталістичних виробничих відносин, тому що, по-перше, приховує дійсну мету капіталізму. Зовнішньо здається, що метою кругообіг є виробництво заради виробництва. По-друге, у кругообіг грошового капіталу гроші виступають як головна мета, рушійний мотив. Тут же гроші зводяться до рівня простого засобу обігу або платежу.
Кругообіг товарного капіталу виражається формулою Д - Т (с. п., р. с.) ... П.... Т' - Д', де Д' > Д. Основні його особливості такі:
1) на відміну від кругообігу грошового і виробничого капіталів тут кругообіг відкривається обігом у цілому з обома його протилежними фазами (Т'--Д'-Г), підкреслюючи залежність капіталістичного виробництва від обігу і від споживання;
2) кругообіг починається не з Г, а з Т', капітальної вартості, що зросла, тобто з дійсного капіталістичного відношення;
3) центральною проблемою є реалізація;
4) кругообіг товарногокапіталу обов'язково передбачає у своїй сфері інші капітали, тобто відносини між капіталістами, і таким чином проявляє себе як кругообіг суспільного капіталу.
Кругообіг товарного капіталу пов'язаний з дальшою модифікацією, фетишизацією капіталістичних виробничих і класових відносин. Це виявляється, по-перше, у тому, що кругообіг товарного капіталу приховує дійсну мету капіталістичного виробництва, висуваючи на перший ( видимий) план споживну вартість.
Здається, що метою капіталістичного господарства є задоволення потреб суспільства. По-друге, задоволення потреб суспільства як видима мета капіталізму передбачає неперервність обігу товарного капіталу, що породжує ілюзію: вирішальна ознака капіталізму - товарний обіг, обмін; капіталістичне господарство - мінове госпо-дарство і тільки. Ця ілюзія служить основою виникнення різних варіантів "мінової концепції" у буржуазній політичній економії.
Підкреслюючи, що кругообіг промислового капіталу є єдністю двох протилежностей, К. Маркс зазначав, що у цій єдності примат належить виробництву, а відмінність протилежностей полягає у тому, що у сфері виробництва створюється вартість і додаткова вартість, у сфері обігу відбуваються лише зміна форм капіталу і розподіл додаткової вартості між різними капіталістами.
Переростання капіталізму в його вищу стадію викликає якісні зміни у системі обігу капіталу. В умовах сучасного капіталізму спостерігаються якісно нові елементи у структурі і кругообігу промислового капіталу під впливом зростання ступеня монополізації, посилення тенденції до інтернаціоналізації виробництва, а також під впливом розгортання нового етапу НТР.
Такі основні особливості промисловості, промислового капіталу і його ринку.
Список використаної літератури.
1. Політична економія / за ред. С.В. Мочерного - Л. 1990
2. Г.І. Башнянин П.Ю. Лазур "Політична економія" К.2000
3. Экономика / А.С. Булатов -М. 2002
4. Экономическая теория/ А.И. Добрынин С.Петербург 1999

 
 

Цікаве

Загрузка...