WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Промисловий капітал та його кругообіг - Контрольна робота

Промисловий капітал та його кругообіг - Контрольна робота


Контрольна робота
на тему:
Промисловий капітал та його кругообіг
Зміст
1. Означення капіталу. Промисловий капітал. 2
2. Кругообіг промислового капіталу 6
Список використаної літератури. 11
1. Означення капіталу. Промисловий капітал.
Категорія капітал охоплює всю сукупність капіталістичних виробничих відносин, суспільну форму капіталістичного процесу виробництва . К. Маркс неодноразово вживав категорії капітал взагалі, загальне поняття капіталу, капітал взагалі як економічна категорія та ін. Суть капіталу взагалі полягає у антагоністичній суперечності між монополізованими певною частиною суспільства засобами виробництва і безпосередніми виробниками.
Капітал взагалі - це абстракція, але не довільна, а змістовна, бо вона розкриває, по-перше, специфічні, характерні риси суспільної форми капіталістичного способу виробництва, всієї економічної системи даного ладу; по-друге, реально існує поруч з конкретними формами капіталу. Тому його глибинна внутрішня сутність (антагонізм між власниками умов виробництва і безпосередніми виробниками) властива кожному конкретному виду капіталу, кожній окремій його формі.
Якщо капітал взагалі, що є системою капіталістичних виробничих відносин, містить у собі основну глибинну внутрішню суть, то конкретні форми капіталу, вміщуючи у собі цю суть, разом з тим мають свої системні якості, властивості. У цьому аспекті вони протистоять одна одній, вступають між собою у гостру конкурентну боротьбу. "Таким чином, капітал в одній своїй якості (як такий, що дає проценти),- стверджував К Маркс,- протистоїть тому самому капіталові в його іншій якості (як такому, що дає промисловий прибуток)" .
Відомо, що акціонерні товариства є нині найбільш адекватною формою існування монополії. Ядро монополістичного капіталу (власності) -фінансовий капітал, який, за визначенням , не усуває нижчих, менш розвинутих форм капіталу, а росте з них, над ними. Підпорядкування монополістичним капіталом попередніх менш розвинутих його форм формує матеріальні й організаційні передумови створення єдиного антимонополістичного фронту.
Речовий зміст і суспільна форма капіталу. Капітал, як і будь-яка економічна категорія, має свій речовий зміст і суспільну форму. Якщо розглядати його у першому аспекті, то капітал є відношення уречевленої праці до живої праці, засоби праці і предмети праці, гроші, життєво необхідні засоби, певна сума товарів. На речовому змісті капіталу, його матеріальному існуванні зупиняють свою увагу ідейні захисники буржуазії, які доводять, що капітал є необхідним елементом будь-якого процесу виробництва. У даному випадку вони ототожнюють капітал з річчю, засобами виробництва. В "Економічних рукописах 1857-1859 років" К. Маркс виділяє спеціальний розділ "Змішування буржуазними економістами матеріальної сторони капіталу з його суспільною формою" :. Такий підхід застосовують і сучасні буржуазні вчені. По-перше, це позаісторичне трактування даної категорії. Оскільки засоби виробництва існують у кожній суспільно-економічній формації, то відповідно і капітал, вважають ідеологи буржуазії, існує не лише за капіталізму. По-друге, вони застосовують метафізичний метод дослідження, тобто розглядають речовий зміст капіталу у відриві від його суспільної форми, абстрагуються від умов, за яких засоби виробництва перетворюються у знаряддя експлуатації, від суспільної форми засобів виробництва, грошей і т. п., тобто вони застосовують надкласовий підхід до розглядання даної категорії, приховують антагонізм між найманою працею і капіталом.
Визначальною стороною капіталу як економічної категорії є його суспільна форма - відносини між робітниками і капіталістами з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання і послуг у всіх фазах суспільного відтворення.
Промисловий капітал У будь-якому процесі виробництва, незалежно від його суспільної форми, беруть участь матеріальні й особисті фактори виробництва. Якщо розглядати їх поза конкретною соціальною формою, то вони виступають як звичайні засоби створення корисного продукту, споживної вартості, тобто того, що є природним результатом цілеспрямованої трудової діяльності людини. І в цій своїй якості засоби виробництва, створюючи матеріально-технічну основу виробництва, виступають як його промислові фонди.
Проте виробництво не відбувається у вакуумі, воно завжди проходить у певній суспільній формі. Взяті ж у їхній суспільній формі фактори виробництва утворюють соціальні засоби реалізації даного типу власності, досягнення цілей того способу виробництва, в рамках якого вони функціонують. В умовах капіталістичного способу виробництва, основним економічним законом якого є, як було з'ясовано раніше, виробництво додаткової вартості, фактори виробництва, отже, й промислові фонди, набувають форми капіталу (засоби виробництва - постійний капітал, затрати на робочу силу - змінний капітал).
Насамперед дамо визначення промислового капіталу - це капітал, що послідовно проходить три фази у своєму русі (придбання засобів виробництва, наймання робочої сили, безпосередньо виробництва і збуту зроблених товарів), знаходиться в процесі руху послідовно в трьох функціональних формах (грошової, продуктивної і товарний), самозростає в остаточному підсумку, при цьому забезпечуючи власнику капіталу прибуток у межах середньої суспільної. Основу промислового виробництва складає промисловий капітал.
Куплені підприємцем засобу виробництва і робоча сила утворять речовинні й особисті складові частини капіталу діючого в сфері виробництва. При створенні чи розширенні підприємства виникає необхідність у капіталі, як засобі оплати витрат, зв'язаних з покупкою землі, зведенням будинків і споруджень, придбанням машин і устаткування і т.д. Така необхідність характеризується як потреба в промисловому капіталі. Діюче підприємство може створювати потреба в капіталі для оплати витрат по створенню виробничого чи товарного запасу, кредитуванню клієнтів і по інших елементах оборотного капіталу, тобто потреба в оборотному капіталі. У найбільш загальному виді можна сказати, що потреба в капіталі виникає внаслідок розбіжності термінів вкладення коштів у виробництво і надходження доходів від реалізації продукції.
Потреба в промисловому капіталі виникає, крім перерахованих вище випадків, також тоді, коли необхідно зробити додаткове інвестування виробничої чи збутової діяльності. Потреба в капіталі викликає попит на капітал з боку виробників чи товарів послуг. Його відмінність від попиту на звичайні товари полягає в тому, що специфічний сам товар, називаний капіталом. Найбільше значення у виробничій сфері в сучасних умовах має промислове виробництво - процес, у якому люди, знаходячись у визначених виробничих відносинах, використовуючи знаряддя і предмети праці, створюють необхідні суспільству продукти виробничого й особистого споживання. У систему промислового виробництва включають основне, допоміжне й обслуговуюче виробництво.
Допоміжне йобслуговуюче виробництво мають важливе значення, тому що основне промислове виробництво може випробувати залежність від обслуговуючих видів діяльності, наприклад, подачі води чи електроенергії, тепла і своєчасного ремонту зношеного чи ушкодженого устаткування. У найбільш загальному виді під промисловим капіталом розуміють капітал, спрямований на виробництво додаткового продукту і функціонуючий у сфері матеріального виробництва за винятком сільського господарства. Промисловий капітал також варто відрізняти від торгового і позичкового, котрі функціонують у сфері товарно-грошового обороту.
2. Кругообіг промислового капіталу
Виконуючи функцію купівельного засобу й засобу платежу, гроші виступають як грошова форма капіталу. Причому відбувається не просто купівля звичайних товарів за гроші, а авансування вартості в грошовій формі для придбання факторів виробництва, у процесі якого в майбутньому повинна бути вироблена додаткова вартість. Саме це й перетворює грошову форму капіталу

 
 

Цікаве

Загрузка...