WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

і практичної діяльності. Створення будь-якого капіталу пов'язане з певним компромісом між сьогоденням, коли доводиться терпіти незручності задля накопичення капіталу в майбутньому. Так, індивід може обмежити свої витрати задля використання накопичених грошей на навчання, яке дозволить у майбутньому зайняти йому більш перспективну і краще оплачену посаду.
Отже, збільшення капітальних запасів (фондів) у виробника відбувається завдяки інвестиціям.
Інвестиції - процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу. Таким чином, інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов'язано з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди також треба включити витрати наосвіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати представляють собою інвестиції в людський капітал.
Джерелом інвестиції є заощадження економічних агентів, зокрема позичкові кошти, які утворюються у домогосподарств за рахунок заощаджень.
Основна увага в державному регулюванні повинна бути приділена виробленню заходів щодо розширення інвестиційного простору і стимулювання прискорених виробничих процесів
Використана література
1. Закон України " Про інвестиційну діяльність" (1991р.)
2. В. Базидевич, В. Лук'янов, Н. Писаренко, Н.Квіцинська, Мікроекономіка: опорний конспект лекцій, - К.: Четверта хвиля, - 1997р., - ст. 207-210.
3. О.О. Карападова, Д.М. Черваньов, Мікроекономіка: навчальний посібник, - К.: Четверта хвиля, - 1997, 147-149.
4. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан Економіка підприємства,
Львів, 1998
5. Теорія мікро-макроекономіки за редакцією Ю.В. Ніколенко, М.М. Діденко, К., 1999р.
6. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: методичний посібник. - К.: МАУП, 1998. - 68 с.
7. ЛМ. Борщ, Інвестиції в Україні: стан, проблеми, перспективи, К.: Знання, - 2002, - ст. 223-233.
8. Шевчук, Рогожин " Основи інвестиційної діяльності" К.: Генеза 1997.
9. Пересада "Інвестиційний процес в Україні" К.: Лібра, 1998.
10. Економіка підприємств: підручник/ За ред. С.Ф Покропивного. - вид. 2, перероб. та доп. - К.: КНЕУ. 2000.
11. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій. - К.: МАУП, 1999.
12. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. Посібник / За ред. З. Г. Вааманюка та С. М. Панчишина.- 2-ге вид., доп.- Львів: Інтереко, 1998.
13. Ястремський О. , Гриценко О. Основи Мікроекономіки. - К.: Знання, 1998.
14. Економіка України: політико-економічний журнал, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та НАНУ, лютий №2(531), 2006.
15. Економіка України: політико-економічний журнал, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та НАНУ, січень №1(542) 2007, - ст. 36-37,49.
16. Л.Червова, М. Назарчук, "Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України"/ Економіка України: політико-економічний журнал, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та НАНУ, березень №3(544), 2007, - ст. 32-43.
Додатки
Додаток 1
З А Л У Ч Е Н Н Я К А П І Т А Л У Акціонування Корпоратизація
Самофінансування
Транстинг
Венчурні фірми
Придбання рядового пакета акцій
Боргове фінансування Кредитування
Кредит з факторингом
Форфейтинг
Іпотечний кредит
Кредит державних установ
Іноземний кредит
Розміщення боргових зобов'язань
Фінансування на консорційних засадах Спільні підприємства
Альянси
Франчайзинг
Ліцензування
Інжиніринг
Еккаутинг
Оренда Оперативна оренда
Фінансовий лізинг
Лікбез
Селенг
Пільгове фінансування Урядовий пільговий кредит
Гаратування
Івестиційний податковий кредит
Безвідсотковий кредит
Субсидування Дотування
Гарантії
Субвенції
Спонсорство
Донорство
Способи залечуння капіталу
Додаток 2
І Н В Е С Т И Ц І Й Н И Й К Л І М А Т Рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку Стан та структура виробництва
Рівень розвитку робочої сили
Стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів фондового ринку
Політична воля влади та правове поле держави Наявність відповідної законодавчої та нормативної бази
Досягнення стабільності національної грошової одиниці. Валютне регулювання
Забеспечення приватизації об'єктів інвестування
Стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників Інвестіційна діяльність банків. Її рівень
Рівень розвитку та функціонування парабанківскої системи
Інвестиційна політика національного банку. Режим іноземного інвестування
Статус іноземного інвестора Діяльність міжнародних фінансово-кредитних інститутів
Наявність вільних єкономічних та офшорних зон
Відносини гласності в державі
Інвестиційна активність населення Стан ринку нерухомості
Виконання державної програми приватизації
Чинники, що формують інвестиційний клімат в державі.
Додаток 3

п/п Показники Роки
2000 2001 2002 2003 2004
1 Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) (млн. грн.) 23629 32573 37178 51011 75514
2 Індекс інвестицій в основний капітал (у % до попереднього року) 114,4 120,8 108,9 131,3 128
3 Інвестиції в основний капітал промисловості (у фактичних цінах) (млн. грн.) 10732 13651 15112 19726 28191
4 Індекс інвестицій в основний капітал промисловості (у % до попереднього року) 123,8 113,3 106 124,6 124,9
5 Міра спрацювання основних засобів (%) 43,7 45 47,2 48 49,3
6 Міра спрацювання основних засобів у промисловості (%) 48,8 51,9 54,5 56,4 58,3
7 Інвестиції в основний капітал (у % до амортизації основних засобів) 64,8 83 89,3 119,8 153,4
8 Інвестиції в основний капітал промисловості (у % до амортизації основних засобів у промисловості) 102,3 121,8 125,2 152,1 194,9
9 Коефіцієнт якості інвестицій в основних капітал 1 1,02 0,94 0,87 0,81
10 Коефіцієнт якості інвестицій в основних капітал в промисловості 0,92 0,79 0,8 0,71 0,84
Показники інвестицій основний капітал і стану основних засобів в економіці України у 2000-2004 рр.
Додаток 4

п/п Напрями інвестицій Роки
2001 2002 2003 2004 2005
1 Технічне переоснащення і реконструкція діючих підприємств, будівель і споруд 70,6 74,1 71,5 69,3 70,5
2 Нове будівництво (включаючи розширення діючих підприємств, будівель і споруд) 21,8 18,6 23,9 25,8 25,5
3 Підтримання діючих потужностей 7,6 6,3 4,6 4,9 4
(% загального обсягу)
Відтворювальна структура інвестицій в основний капітал промисловості у 2001-2005 рр.

 
 

Цікаве

Загрузка...