WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

конкурентоспроможності продукції, та ступінь її технологічності, автоматизації, продуктивності. впровадження диференційованої шкали оподаткування в майбутньому стане найвагомішою підоймою забезпечення інвестування наукомістких робочих. Такі податкові пільги відіграють стимулюючу роль у розширенні виробництва якісної і конкурентноспроможної продукції.
Кредитна політика має бути спрямована також на збільшення інвестиційних вкладень в інноваційний розвиток економіки. Основну роль в інвестиційному стимулюванні відіграє норма процентів на позичковий капітал. У міру зростання процентної ставки на капітал обсяг інвестицій (I) зменшується, оскільки високий банківський процент (r) може перевищувати прибуток від упроваджених нових засобів виробництва. У такому разі підприємці некористуються банківськими кредитами, інвестиційний простір залишається без змін. І навпаки, Раціональна податково-кредитна політика може через певний період часу привести до інвестиційного злету. Наслідком цього неодмінно буде збільшуватись пропозиції товарів - від кривої AB до кривої CD - при незмінному грошовому попиті, зображено кривою EL (рис.5).
Рис. 5. Вплив інвестиційного пожвавлення на збільшення пропозиції товарів.
Таким чином, збільшення інвестицій для формування комплексів сучасного обладнання і використання його на вітчизняних підприємствах дасть змогу зафіксувати нову рівновагу між пропозицією товарної маси і грошовим потоком у позначці N2 замість раніше існуючої рівноваги N1. Ринок товарів збільшиться від кривої AB до кривої CD, ринок грошей залишиться на тому самому рівні, що свідчить про антиінфляційну тенденцію. Природно, що відносний грошовий дефіцит з часом позначиться на підвищенні позичкової ставки. Але в цілому ситуація значно зменшить розрив між грошовим потоком і пропозицією товарів. Тобто збільшення маси вироблених товарів несе в собі здорову й реальну основу подолання інфляції. Крім того, зростає віддача від інвестованих нововведень, що приводить до встановлення нової відносної рівноваги на вищому рівні між пропозицією товарів і грошовим потоком макроекономічного ринку. Поступово зростає тенденція ефективного попиту, що веде до саморегулювання ринкових відносин.
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні обумовлений законом України "Про інвестиційну діяльність".
Державне регулювання інвестиційної діяльності визначають: показники економічного і соціального розвитку України; національні та регіональні програми розвитку національного виробництва; державні і місцеві бюджети, передбачені в них обсяги державного фінансування інвестиційної діяльності.
Керують державними інвестиціями загальнодержавні та місцеві органи державної влади. На макрорівні проблеми регулювання інвестиційної діяльності та розвитку будівельного комплексу вирішують Міністерство економіки України і Державний комітет у справах будівництва, архітектури та житлової політики, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. У складі Мінекономіки є відділ будівельного комплексу та промисловості будівельних матеріалів, у названому комітеті функціонує управління з реалізації інвестиційних програм і державного замовлення.
Управління державними інвестиціями планує виконання конкретних дій щодо інвестування бюджетних і позабюджетних коштів. Основою для прийняття рішення про інвестування загальнодержавних бюджетних коштів є:
- прогнози економічного і соціального розвитку України;
- схеми розвитку і розміщення продуктивних сил;
- цільові науково-технічні і комплексні програми;
- техніко-економічні обгрунтування доцільності таких інвестицій.
Прийняття рішення про інвестиції з коштів бюджетних асигнувань потребує системного підходу до визначення пріоритетів. Сьогодні вибір пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності в Україні пов'язаний з першочерговими завданнями стабілізації економіки, довготерміновими завданнями, спрямованими на її перебудову, та підвищення рівня життя населення.
Пріоритетність залежить від відповідних цільових комплексних, галузевих (міжгалузевих) і територіальних програм, за якими Мінекономіки України визначає найневідкладніші завдання.
Обсяги державних інвестицій коштів державного бюджету за поданням Уряду затверджує Верховна рада України в Державній програмі економічного і соціального розвитку.
Загальний обсяг бюджетних асигнувань спрямовують не лише на виконання цільових комплексних програм, а й на розвиток соціальної інфраструктури загальнодержавного значення з формуванням переліку цих об'єктів.
Для пріоритетних об'єктів інвестування у соціальній сфері передбачено дві форми інвестування - з коштів бюджетних асигнувань і з коштів державного кредиту.
Соціальну сферу у містах і селищах міського типу передбачено розвивати коштом місцевих бюджетів відповідних Рад. Заходи, для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, фінансують з відрахувань підприємств і організацій.
Державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві - одна з головних форм реалізації загальнодержавних інвестицій. Кабінет Міністрів України розміщує замовлення (контракт), як звичайно, на конкурсних засадах з урахуванням економічної вигідності.
Державні, міждержавні та регіональні інвестиційні проекти та програми, які підлягають обов'язковій державній експертизі. У разі потреби експертизу окремих інвестиційних проектів і програм можуть проводити експертні комісії, що створюються Верховною Радою України.
Державне регулювання інвестиційної діяльності забезпечують не тільки державне регулювання інвестиційної діяльності забезпечують не тільки державне управління і державне фінансування інвестицій, а й такі важелі:
- система податків, податкових ставок;
- проведення кредитної та амортизаційної політики;
- надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництва.
- визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
- політика ціноутворення;
- проведення експертизи інвестиційних проектів тощо.
Систему регулювання умов інвестиційної діяльності коригують залежно від економічної політики держави у кожний конкретний період та залежно від ступеня інвестиційної активності суб'єктів господарювання тощо.
Особливо ефективним засобом акумулювання коштів для інвестицій є випуск цінних паперів.
Висновок
Отже, капітал (капітальні блага) - це виробничий ресурс тривалого користування, тобто будь-які створені (на відміну від праці й землі) блага, що використовуються у виробництві інших благ. Тобто капітал - це всі засоби виробництва, створенні людьми, включаючи інструменти, промислове обладнання і інфраструктуру, а також знання, вміння і досвід, набуті людством і індивідом у процесі навчання

 
 

Цікаве

Загрузка...