WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з курсу "Основи економічної теорії"
на тему:
Інвестування як процес створення капіталу
?
Зміст
Вступ. _________________________________________________________3
1. Капітал, його сутність та його роль в процесі інвестування._______4
2. Ринок капіталів.____________________________________________7
3. Оцінка платежів.___________________________________________11
3.1 Дисконтована сучасна вартість._________________________11
3.2 Сьогоденна дисконтована цінність.______________________14
3.3 Задачі.______________________________________________16
4. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні.____________20
4.1 Стан інвестиційної діяльності в Україні.___________________20
4.2 Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України._24
4.3 Особливості державного регулювання інвестиційної політики в Україні.________________________________________________27
Висновок.________________________________________________________32
Використана література.____________________________________________33
Додатки__________________________________________________________35
Вступ
Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки.
Нашій країні доведеться зробити ще незнаний в історії людства крок - здійснити зворотний перехід від суспільства з плановою економікою до суспільства з ринковою економікою.
Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових коштів між її сферами і секторами
Отже значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці.
У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових засобів для здійснення своєї діяльності отримання прибутку. Тому інвестування є процесом без якого неможливо обійтися при створенні підприємств, ефективному веденні господарства та будь-якій іншій економічній діяльності.
1. Капітал, його сутність та його роль в процесі інвестування.
Капітал (капітальні блага) - це виробничий ресурс тривалого користування, тобто будь-які створені (на відміну від праці й землі) блага, що використовуються у виробництві інших благ. Розрізняють:
1. Фізичний капітал - це виробничий фактор довгострокового використання, що виступає у вигляді капітальних товарів для виробництва товарів та послуг (обладнання, споруди виробничого призначення, запаси матеріалів). Сукупний запас фізичного капіталу виступає у вигляді основних фондів фірми.
2. Людський капітал (навики, вміння, спеціальні знання, що необхідні у виробництві товарів).
Тобто капітал - це всі засоби виробництва, створенні людьми, включаючи інструменти, промислове обладнання і інфраструктуру, а також знання, вміння і досвід, набуті людством і індивідом у процесі навчання і практичної діяльності. Створення будь-якого капіталу пов'язане з певним компромісом між сьогоденням, коли доводиться терпіти незручності задля накопичення капіталу в майбутньому. Так, індивід може обмежити свої витрати задля використання накопичених грошей на навчання, яке дозволить у майбутньому зайняти йому більш перспективну і краще оплачену посаду. Таке альтернативне використання капіталу одержало назву погодженого виробництва. Погоджене виробництво, використовуючи інвестиційний капітал, трансформує поточні витрати у випуск продукції в майбутньому.
Користування капіталом або послуги капіталу у виробництві товарів та послуг є потоковою величиною (потоком), що вимірюється в одиницях капітальних благ, які використовуються протягом якогось проміжку часу. Запаси капітальних благ фірми на певний момент часу утворюють її капітальні запаси (фонди). Основні фонди збільшуються у процесі інвестування або капіталовкладення. В реальній практиці відбувається залучення позичкового капіталу. Ціною позичкового капіталу виступає позичковий відсоток.
Позичковий відсоток - це частка створеної вартості, що передається функціонуючим підприємцем фінансовому як сплату за користуванням позичковими капіталами.
Норма відсотка (r) - це процентне відношення позичкового відсотка до позичкового капіталу.
Приклад.
Припустимо, що ми залучаємо позичковий капітал на суму 100000 грошових одиниць, при умові, що позичковий відсоток становить 20%. Тоді маємо норму відсотка:
Норма відсотка впливає на рівень інвестування в економіку. Низькі процентні ставки сприяють підвищенню ділової активності підприємців.
Отже, збільшення капітальних запасів (фондів) у виробника відбувається завдяки інвестиціям.
Інвестиції - процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу. Інвестиції - це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно - матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо).
Інвестиції - це те, що "відкладають" на завтрашній день, для того щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій - це споживчі блага, які не застосовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина - це ресурси, які направляються на розширення виробництва (вклади в споруди, машини то будівлі).
Таким чином, інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов'язано з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди також треба включити витрати на освіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати представляють собою інвестиції в людський капітал.
Інвестування - використання частини поточного виробництва для збільшення основних фондів фірми. Розрізняють валове та чисте інвестування.
1. Валове інвестування - загальне збільшення запасів капітальних товарів, сукупний обсяг інвестицій за конкретний період, спрямованих на будівництво, придбання засобів праці і приріст товарно - матеріальних цінностей.
2. Чисте інвестування - збільшення основних фондів без врахування заміни фізично зношеного капіталу, сума нових

 
 

Цікаве

Загрузка...