WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Аналіз відвантаження і збуту продукції - Контрольна робота

Аналіз відвантаження і збуту продукції - Контрольна робота

виконання плану товарної продукції;
· якість продукції;
· асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції;
· ритмічність випуску продукції.
2. Фактори пов'язані з збутом та складуванням:
· оранізаційно-технічний рівень навантажувально-розвантажувальних робіт та складських робіт;
· величина портфеля замовлень;
· стан і комплектність залишків готової продукції на складі;
· забезпеченість тарою та упаковкою;
· наявність договорів на поставку і дотримання умов цих договорів.
3. Фактори пов'язані з транспортуванням продукції:
· відповідність кількості та видів транспортних засобів потребам підприємств;
· ритмічність подання транспортних засобів;
· придатність транспортних засобів для завантаження відповідних видів продукції;
· дотримання термінів перевезень та інших договірних умов.
4. Фактори пов'язані з маркетинговою діяльністю:
· стратегія маркетингу та її вплив на діяльність підрозділів підприємств;
· місткість ринків збуту;
· стратегія та методи основних конкурентів;
· цінова політика;
· методи розповсюдження товарів;
· реклама діяльності.
5. Фактори пов'язані з роботою фінансового та інших підрозділів підприємства:
· вибір форм розрахунків із покупцями;
· своєчасність та якість контролю щодо оформлення та оплати платіжних документів;
· вивчення платоспроможності покупців та можливих форм співпраці з ними;
· своєчасність та якість оформлення санкцій за порушення зобов'язань зі сплати боргів покупцями та установами.
6. Інші чинники:
· термін документообороту, якість опрацювання документів в установах банку;
· зняття виробів із виробництва у підприємств споживачів;
· рішення арбітражних судів щодо позовів;
· зміна митних правил, податкового законодавства.
Важливо зазначити, що кожна група факторів може бути розгалужена відповідно до мети та завдань аналізу, що обумовлює методику аналізу їх впливу.
3. Аналіз виконання договірних зобов'язань
Розглянемо детально останній етап аналізу - аналіз виконання договірних зобов'язань щодо поставок продукції. Обґрунтоване складання портфелю замовлень є запорукою отримання прибутків підприємством і як наслідок стійкого фінансового становища.
Завдання аналізу:
- аналіз виконання договірних зобов'язань за асортиментом і якістю продукції;
- аналіз виконання договірних зобов'язань за строками поставки (досліджується план поставки та окремо вивчається сума недопоставленої продукції за місяць, квартал, рік);
- оцінка обґрунтованості складання та виконання договірних замовлень у відповідності до загальної стратегії підприємства;
- дослідження основних причин невиконання договірних замовлень та розробка системи заходів щодо поліпшення договірної дисципліни на підприємстві;
- аналіз виконання міжнародних угод та державних контрактів (гарантує підприємству збут продукції, своєчасну її оплату, податкові та кредитні пільги);
- аналіз виконання плану поставок за місяць та наростаючим підсумком у цілому по підприємству щодо окремих споживачів та видів продукції та оцінюють стан виконання договірних зобов'язань.
Основні показники аналізу виконання договірних зобов'язань:
- план поставки продукції в розрізі виробів, періодів поставки (місяць, квартал), та споживачів продукції;
- недопоставлена продукції в розрізі виробів, періодів поставки (місяць, квартал), та споживачів продукції;
- виконання плану в розрізі виробів, періодів поставки (місяць, квартал), та споживачів продукції;
- відсоток виконання договірних зобов'язань;
- коефіцієнт напруженості поставок.
Відсоток виконання договірних зобов'язань розраховують як відношення фактичного обсягу поставки в межах обсягу відвантаження, що передбачений договором поставки до розміру поставки за договорами (до планового обсягу поставки).
Коефіцієнт напруженості поставок -представляє собою відношення обсягу поставки за договорами до величини виробничих потужностей підприємства.
Недотримання договірних зобов'язань викликано:
· зміною величини партії виробів;
· недостатньою кількістю транспортних засобів;
· різними технологічними особливостями вантажопереробки;
· відмова контрагентів від продукції через її неконкурентоспроможність;
· скорочення обсягів виробництва продукції споживачами.
Невиконання договірних зобов'язань спричиняє:
- зменшення виручки, прибутку;
- зростання штрафних санкцій;
- втрата ринків збуту продукції;
- скорочення обсягів випуску та спад виробництва.
4. Аналіз ринків збуту і маркетингової діяльності підприємства
Мета аналізу: системне та комплексне дослідження маркетингового середовища шляхом дослідження причин падіння обсягів реалізації продукції, відхилень від прогнозів щодо невиконання договірних зобов'язань, визначення слабких місць суб'єкта господарювання в маркетинговій діяльності. Основними напрямами аналізу є:
1. Аналіз ринків збуту продукції.
2. Аналіз цінової політики.
3. Аналіз системи розповсюдження товарів.
4. Аналіз конкурентоспроможності продукції.
5. Оцінка кон'юнктури ринку нового товару.
6. Аналіз ефективності маркетингової діяльності та ін.
Системний підхід уможливлює виявлення проблем, що виникають, формулювання рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.
Аналіз ринків збуту продукції. Аналіз ринків збуту є важливим напрямом аналізу від якого в кінцевому рахунку залежать: обсяг продажу, середній рівень цін, виручка від реалізації продукції, сума отриманого прибутку, фінансовий стан та ін. Важливо наголосити на тому, що знання ринку того чи іншого товару є надзвичайно важливим для підприємства, оскільки, знаючи всю сукупність фірм, котрі функціонують у цій сфері обміну, можна виявити потенціальних та регіональних конкурентів.
Основні завдання аналізу:
· оцінка місткості ринку та окремих його сегментів та визначення впливу факторів, що впливають на їх зміну;
· вивчення показників збуту різних категорій виробів та розробка пропозицій щодо формування ринків збуту;
· виявлення та дослідження потенційних конкурентів, як на регіональному так і на галузевому рівнях.
Зміст дослідження:
· оцінка структури ринків збуту;
· оцінка місткості та частки ринку;
· аналіз динаміки продажу щодо підприємств-споживачів.
Оцінка структури ринків збуту досліджується з точки зору

 
 

Цікаве

Загрузка...