WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Аналіз відвантаження і збуту продукції - Контрольна робота

Аналіз відвантаження і збуту продукції - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Аналіз відвантаження і збуту продукції
ПЛАН
Вступ
1. Завдання та джерела аналізу збутової діяльності підприємства
2. Факторний аналіз обсягу реалізації
3. Аналіз виконання договірних зобов'язань
4. Аналіз ринків збуту і маркетингової діяльності підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Сьогоднішній світ - світ динаміки і швидкості. Щоб в ньому вижити, необхідно постійно мінятися разом з ним і постійно отримувати нові знання і уміння. Більш того, мало ними володіти - ними необхідно уміти грамотно скористатися з тим, щоб вони принесли найбільшу вигоду їх власнику.
Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності підприємства. Продукція або послуга, вироблена підприємством, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головна задача будь-якого підприємства - ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості. В цьому випадку у нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару, або послуги.
Саме тому система збуту є важливою в діяльності будь-якого виробництва. І це не позбавлено обґрунтовування - саме в процесі збуту готової продукції з'ясується, наскільки точними і вдалими були всі використані концепції і стратегії по просуванню товару на ринок. І якщо все виявилося так, як і було задумано, то покупець обов'язково помітить товар, і прибуток - кінцева мета будь-якої підприємницької діяльності - не примусить себе чекати. В іншому випадку, ні про які високі доходи і говорити не доводиться. В бізнесі ціна помилки досить висока.
1. Завдання та джерела аналізу збутової діяльності підприємства
Реалізація продукції - це ланка зв'язку між виробником і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Реалізація продукції є завершальним етапом кругообігу ресурсів підприємства де товарна форма засобів змінюється на грошову.
Обсяг реалізації продукції безпосередньо впливає на величину витрат, прибуток та рентабельність підприємства. Тому аналіз показників реалізації має важливе значення.
Його основні завдання:
· оцінка рівня виконання плану (прогнозу) та динаміки реалізації продукції;
· аналіз та визначення впливу різних факторів на зміну обсягу реалізації;
· розробка заходів для оптимізації обсягів реалізації продукції як в цілому, так за окремими видами.
Джерелами інформації для аналізу є бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. 5-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування", ф. 2 "Звіт про фінансові результати", відомість 16 "Рух готових виробів, їх відвантаження та реалізація" та ін.
Обсяг реалізації продукції визначається за відвантаженою покупцям продукцією і може виражатися в порівнянних, планових та діючих цінах. За умов ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення.
Важливе значення для оцінки виконання планів мають також натуральні показники обсягів реалізації продукції, які використовують для аналізу обсягу реалізації продукції за окремими видами та групами однорідної продукції.
Етапи аналізу:
· оперативний аналіз відвантаження продукції за обсягом, асортиментом за день, наростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану;
· дослідження динаміки та темпів зростання продукції (базові та ланцюгові темпи приросту) як в цілому за рік , так і за місяць, квартал звітного року;
· факторний аналіз реалізації продукції;
· аналіз виконання договірних зобов'язань щодо поставок продукції.
2. Факторний аналіз обсягу реалізації
Основні завдання аналізу обсягу реалізації продукції:
- аналіз виконання плану (прогнозу), динаміки обсягу реалізації за звітний період в цілому за рік, а також в розрізі кварталів, місяців, декад здійснюється як в цілому по підприємству по загальному обсягу реалізації так і в розрізі основних виробів та видів продукції, що формують цей обсяг;
- аналіз факторів, що впливають на зміну обсягу реалізації;
- аналіз причин зміни залишків продукції на складі та залишків відвантажених товарів;
- аналіз резервів оптимізації обсягів реалізованої продукції як в цілому, так і за окремими видами продукції.
Оскільки обсяг реалізації залежить від обсягу товарної продукції, залишків продукції на складі та залишків відвантаженої продукції. Основою для факторного аналізу обсягу реалізації є баланс товарної продукції який складається з двох частин. Ліва (доходна) - відображає залишки нереалізованої товарної продукції (бух. баланс) в тому числі на складах та товарів відвантажених, випуск товарної продукції (стат. звітність). В правій частині (видатковій) - відображається обсяг реалізованої товарної продукції (звіт про фін. результат) і залишки нереалізованої продукції у розрізі товарів відвантажених та продукції на складі на кінець звітного періоду (бух. баланс). Баланс товарної продукції можна відобразити наступною формулою: Зпоч. + В = Р + Зкін. З отриманої формули розрахуємо обсяг реалізації Р = Зпоч. + В - Зкін Розглянемо вплив даних факторів на зміну обсягу реалізації за даними таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні показники для факторного аналізу обсягу реалізації
тис. грн.
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Вплив фактору
1. Залишки нереалізованої продукції на початок періоду 430 420 -10 -10
2. Обсяг випуску товарної продукції 7400 7900 +500 +500
3. Обсяг реалізованої товарної продукції 7100 7300 +200 +200
4. Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду 730 1020 +290 -290
За даними таблиці плановий обсяг реалізації перевиконано на 200 тис.грн., що пояснюється в першу чергу за рахунок збільшення обсягу випуску на 500 тис.грн. та негативним впливом залишків нереалізованої товарної продукції на складі у сумі 300 тис.грн..
Наступним етапом аналізу обсягу реалізованої продукції є ціла група факторів, які впливають на його зміну. А саме:
1.Виробничі фактори:
· рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...