WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Монополія та її форми - Курсова робота

Монополія та її форми - Курсова робота

наринок такі партії і тому не витримують конкуренції.
" практика призначення скидки з ціни покупцям, які закуповують велику час-тину потрібної їм продукції у монополіста. Ці скидки "за лояльність" по суті ліквідовують конкуренцію.
" практика підписання контрактів, в яких на партнера накладаються додаткові зобов'язання, що не мають прямого стосунку до предмета контракту Наприклад, рішення люксембурзької телекомпанії "Телемаркетинг" припинити прийом коротких рекламних оголошень із вказівкою на номери телефонів, якщо ці номери в Бельгії не обслуговуються дочірньою компанією.
" практика відмови монополіста поставляти свою продукцію фірмам, які потребують, є давніми клієнтами і дотримуються правил торгівлі.
Антимонопольне законодавство України, відповідає вимогам світових стандартів. Але при цьому було б бажаним і введення на прикладі антимонопольної практики закордонних країн жорсткого контролю за виконанням даного законодавства. Це одне із самих "хворих" місць у державно-правовій структурі України: приймаються в принципі непогані закони, але введення їх у життя або постійно одержує відстрочку, або взагалі не відбувається. Тому для нормального функціонування антимонопольного законодавства необхідно створити ще один ланцюжок - комісію з контролю за виконанням розпоряджень антимонопольних органів, надавши їй усі повноваження по застосуванню санкцій стосовно порушників антимонопольного законодавства.
Таким чином, у процесі удосконалювання українського антимонопольного законодавства можуть бути використані антимонопольне законодавство промислово розвинутих країн і практика його застосування, але з урахуванням особливостей нашого перехідного періоду.
ВИСНОВОК
Після написання курсової роботи на тему " Монополія та її форми" можна зробити такі висновки.
Об'єктивною основою монополізму є домінуюче положення суб'єкта, який господарює на ринку, що дозволяє йому впливати на конкуренцію, завищувати ціну і знижувати обсяг виробництва в порівнянні з теоретично можливим рівнем, утрудняти доступ на ринок іншим суб'єктам. В остаточному підсумку це дає можливість монополісту перерозподіляти у свою користь платоспроможний попит, одержувати монопольно високий прибуток. Конкурентні ринки в цілому працюють добре, чого не можна сказати про ринки, на яких чи покупці, чи продавці можуть маніпулювати цінами. На ринку, де один продавець контролює пропозицію випуск продукції буде малим, а ціни - високими. Монополія являє собою крайню форму недосконалої конкуренції. Продавець має монопольну владу, якщо він може підвищувати ціну на свою продукцію шляхом обмеження свого власного обсягу випуску. На монопольних ринках існує бар'єр входження, що унеможливлює проникнення на ринок будь-якого нового продавця. Фірма володіючи монопольною владою проводить політику цінової дискримінації, тобто продає той самий товар різним групам споживачів за різними цінами. Але для цього фірма-монополіст повинна вміти надійно розділяти свій ринок, орієнтуючись на різну еластичність попиту в різних споживачів, уміло відокремлювати "дешевий" ринок від "дорогого".
Якщо виробництво будь-якого обсягу продукції однією фірмою обходиться дешевше, ніж його виробництво двома чи більш фірмами, то говорять, що галузь є природною монополією. І причина тут - економія від масштабу - чим більше зроблено продукції, тим менше її вартість. Друга причина: одна-єдина фірма має контроль над деякими рідкими і надзвичайно важливими ресурсами чи у виді сировини, чи у виді знань, захищених патентом чи таких, що містяться в секреті.
На даному етапі в Україні проблема монополізації і несумлінної конкуренції перестає бути чисто економічною вона усе більше стає політичною і суспільною. Тому надзвичайно необхідно, щоб населення та уряд України усвідомило всю згубність і всі негативні наслідки монополії. Безперечно, у деяких випадках (але лише в малій дещиці від їхньої загальної кількості) існування монополії є виправданим і необхідним, але за цими процесами повинний здійснюватися жорсткий контроль із боку держави по недопущенню зловживання своїм монопольним положенням.
Вирішальну роль у створенні на ринку сприятливого конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких сприяє стабілізації всієї економіки в цілому.
Антимонопольна служба України ще дуже молода, але вже зроблені її перші кроки до нормалізації ситуації за даними проблемам. Їй ще багато потрібно зробити рішучих дій, та ці дії повинні здійснюватися одночасно з удосконаленням антимонопольного законодавства України. У даному напрямку потрібно звернути особливу увагу на більш ніж віковий досвід антимонопольного законодавства США і на антимонопольну практику інших розвитих країн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" Х.: ПП "Ігвіні",2005.- 72с.
2. Закон України "Про обмеження монополізму і недопущення несумлінної конкуренції у підприємницькій діяльності" //"Правда України", 1992 р., 15 травня
3. Андрощук Г. "Несумлінна конкуренція: попередження і відповідальність", // "Українські ділові новини", 1998 р., №41
4. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч.посібник- Вид-ня 2-ге,перероб. та доп.- К.: "Центр навчальної літератури",2005.- 352с.
5. Будаговська О., Кілієвич О., Луніна І. Та ін., Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон.спец.закл.освіти: у 2 ч.- к.: вид-во Соломії Павличко "Основи",2003. - 517с.
6. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємства: Підручник. - К.: Вища школа, 2003. - 719с.
7. Дахно И. "Антимонопольне законодавство України" //"Украина-бизнес", 1995 р., №24
8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.-К.:Знання - Прес,2001. - 581с.
9. Економічна теорія: Навч.посіб./ За ред.В.О.Білика, П.Т.Саблука; 4-е вид.,перероб. Та доп. -К.: ННЦ ІАЕ,2004. - 560с.
10. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. - К.: Видав.центр "Академія",2003. - 656с.
11. Никифоров А. "Виявлення монопольно високих цін" //"Економіка і життя", 1996 р., №30
12. Олійник О. "Заборони, межі, санкції в антимонопольному законодавстві", //"Закон", 1995 р., №4, с. 13-15
13. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного. - К.: Видав.центр "Академія",1998. - 464с.
14. Основи економічної теорії: Навч.-метод. посібник / За ред.Р.Нуріїва. - м.: Питання еконоиіки. - №6. - 1994(Тема 6. Типи ринкових структур: Конкуренція і монополія).
15. Пигу А. "Економічна теорія добробуту", Т.1, М., 1985 р., с.326
16. Стародубровская И. "Основи антимонопольної політики" //"Питання економіки", 1990 р., №6, с. 31-37
17. Тотьев К. "Державна і природна монополії" // "Закон", 1995 р., №4, с. 60-63
18. Сальников Е. "Монополія: учора, сьогодні, завтра" // "Економіка і життя", 2000 р., №28

 
 

Цікаве

Загрузка...