WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Монополія та її форми - Курсова робота

Монополія та її форми - Курсова робота


Курсова робота
Монополія та її форми
Зміст роботи
Вступ 3
1. Монополія, як ринкова структура
Причини виникнення і сутність монополій 5
Види монополій 8
Типи монополій 13
2. Форми монополістичних об'єднань 18
3. Показники монопольної влади в економіці 25
Висновок 32
Список використаної літератури 34
Вступ
Для написання курсової роботи я обрала тему "Монополія та її форми". На мою думку ця тема актуальна для сьогодення і цікава для вивчення.
Метою написання роботи є: ознайомлення з поняттям монополії та її впливом на економіку.
В процесі роботи я висвітлила такі питання:
1. Причини виникнення і сутність монополії;
2. Різноманітні види та форми монополій;
3. Наслідки монополізації ринку.
Монополія - це тип ринкової структури, коли лише одна фірма пропонує весь ринковий обсяг блага, для якого не існує близьких замінників.
Тому що монополіст є єдиним виробником товару, крива ринкового попиту дає ціну, одержувану монополістом за пропоновану до продажу кількість товару. Ми побачимо, як монополіст може виграти від свого контролю над цінами і як розрізняються ціна і кількість, максимізує прибуток, на монопольному ринку і на ринку вільної конкуренції. У цілому пропозиція в монополіста буде менше, ніж пропозиція в умовах вільної конкуренції, а ціна більша, ніж конкурентна ціна. Це зв'язано з визначеними витратами для суспільства, тому що менше споживачів купують продукт, а ті, хто купують, платять за нього більше. Саме тому антитрестовські закони забороняють фірмам монополізацію більшості ринків. Коли позитивний ефект масштабу робить монополію бажаної, держава може максимізувати суспільний добробут регулюванням монопольних цін.
Монополія в чистому вигляді - явище рідке, але на багатьох ринках один з одним конкурують лише кілька фірм. Взаємодія фірм на таких ринках може бути складною і нерідко пов'язаною з різними аспектами конкурентної стратегії. Однак фірми можуть впливати на ціну і діставати прибуток за рахунок встановлення граничних витрат. У таких фірм є монопольна влада. Ми розглянемо фактори, що визначають монопольну владу, критерії її виміру і її вплив на ціноутворення.
Ринкова влада означає здатність продавця чи покупця впливати на ціну товару. Тому що покупці чи продавці завжди володіють деякою ринковою владою (фактично на більшості світових ринків), ми повинні зрозуміти механізм дії ринкових сил і їхнього впливу на фірми і споживачів.
1. МОНОПОЛІЯ ЯК РИНКОВА СТРУКТУРА.
1.1. Причини виникнення і сутність монополій.
Наприкінці XIX сторіччя ринок чи ледве не вперше за свою багатовікову історію розвитку зіткнувся зі складними проблемами. Виникла реальна загроза для функціонування конкуренції (цього необхідного атрибуту ринку). На шляху конкуренції виникли істотні перешкоди у вигляді монополістичних утворень в економіці.
Монополія ( від греч.monos- один, poleo- продаю) має полімерний зміст, хоча буквально означає владу одного на ринку.
Це великі господарські об'єднання (картелі, синдикати, трести, концерни і так далі), що знаходяться в приватній власності (індивідуальній, груповій чи акціонерній) і здійснюють контроль над галузями, ринками й економікою на основі високого ступеня концентрації виробництва і капіталу з метою встановлення монопольних цін і витягу монопольних прибутків.
Монополія породжується конкуренцією, однак має свою відмінність: крім об'єктивності містить суб'єктивний зговір, неформальний союз одних проти інших.
Історія монополії досягає глибокої старожитності. Монополістичні тенденції в різних формах і в неоднаковому ступені виявляються на всіх етапах розвитку ринкових процесів і супроводжують їх. Ще давньогрецький філософ Аристотель згадував про монополії в умовах рабовласницького ладу, англійський філософ Томас Гоббс - про монополії у сфері зовнішньої торгівлі в умовах феодалізму. Але новітня історія монополії починається в останній третині XIX сторіччя, особливо під час економічної кризи 1873 р.
Взаємозв'язок явищ криз і монополій указує на одну з причин монополізації, як-от: спробу багатьох фірм знайти порятунок кризових потрясінь у монополістичній практиці. Не випадково монополії в тодішній економічній літературі одержали назву "дітей кризи". Що є причиною появи і розвитку монополістичних тенденцій?
По цьому питанню в економічній літературі існують дві точки зору.
По перший монополізм трактується як випадковий, не властивий ринковому господарству.
Що стосується іншої точки зору, то монополістичні утворення визначаються як закономірні. Одним із прихильників таких поглядів є англійський економіст А. Пигу. Він наполягає на тому, що "монополістична влада не виникає випадково". Вона є логічним завершенням стратегії підприємств.
Іншою рушійною силою дій підприємців у цьому напрямку є закон концентрації виробництва і капіталу.
Концентрація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання декількох фірм в одну із загальним управлінням. Концентрація капіталу - це збільшення розмірів капіталу внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів. Як відомо, дія цього закону спостерігається на всіх етапах розвитку ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба.
Щоб вижити в такій боротьбі, одержати великі прибутки, підприємці змушені вводити нову техніку, збільшувати масштаби виробництва. При цьому з маси середніх і малих підприємств відокремлюється декілька більш значних. Коли це відбувається, у найбільших підприємців виникає альтернатива: або продовжувати між собою збиткову конкурентну боротьбу, або дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту і т.д. Як правило, вони вибирають другий варіант, що призводить до появи змови між ними, що є одною із основних ознак монополізації економіки.
Таким чином, напрошується висновок, що поява підприємств-монополістів обумовлена прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг значного підприємства над малим.
Ще одна з причин появи й існування монополії полягає в такому співвідношенні між розмірами ринку та ефективною потужністю підприємства, яке вимагає існування декількох чи єдиного виробника (наприклад, автомобілебудування, енергетичне машинобудування і т.д.), на відміну від ринків продукції ефект масштабу виробництваякої явно не

 
 

Цікаве

Загрузка...