WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Теоретичні основи ринкової інфраструктури - Реферат

Теоретичні основи ринкової інфраструктури - Реферат

Максимальний розмір має бути менший, ніж сума власного капіталу і залучених коштів.
Банківська система в Україні має дворівневу побудову: на першому рівні - Національний банк України, на другому - комерційні банки. Вони мають зовсім різне призначення.
Провідне місце в банківській системі належить Національному банку України (НБУ). Він покликаний проводити єдину політику в сфері грошового обігу, зміцнення національної грошової одиниці - гривні.
НБУ не керується прагненням до прибутку. Його завдання забезпечити стабілізацію грошово-кредитної і валютної системи.
Національному банку України надано монопольне право на випуск грошей (емісію). Він виконує роль емісійного центру. Банк зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали, у тому числі золото, валютні запаси.
Національний банк України обслуговує державний борг країни, дає дозвіл на створення (реєстрацію) комерційних банків.
Комерційні банки - це фінансові установи які отримують спеціальний дозвіл (рецензію) від НБУ і в яких зосереджено значна частина ресурсів кредитного ринку, що надають їх у кредит.
Комерційні банки не мають права здійснювати операції на некомерційних засадах. не повинні використовувати кошти підприємств, які зберігаються на рахунках у банку, на безвідплатній основі. Підприємствам мають сплачуватися відсотки за такі кошти.
Комерційна банківська діяльність несумісна з безоплатним виконанням кредитними установами багатьох банківських операцій. За всі операції (ведення рахунків клієнтів, з здійснення розрахункових операцій за їхнім дорученням, фінансування капітальних вкладень, касове виконання державного бюджету, надання консультаційних послуг з відкриття рахунків, застосування правил кредитування, касове обслуговування підприємств і установ) банк має отримувати відповідну плату.
В умовах комерціалізації банківської діяльності кредитні ресурси мають розміщуватися з найбільшою вигодою для банку і позикоодержувачів при дотримуванні загальнодержавних інтересів. Кошти, що акумулюються банками, повинні спрямовуватися у першу чергу на здійснення ефективних проектів, які забезпечують розвиток пріоритетних галузей і сфер економіки, прискорення науково-технічного прогресу, нарощування виробництва товарів народного споживання і послуг, вирішення інших соціально важливих завдань.
Перехід до ринкових відносин багато в чому залежить від ліквідації монополізму в банківській системі. У зв'язку з цим в системі комерційних банків діють не лише спеціалізовані банки. В останні роки в Україні виникли галузеві комерційні банки, а також комерційні банки громадських організацій, акціонерних товариств.
Станом на 1 січня 1998 р.. в Україні налічувалося 227 банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ НБУ, з них 2 державних банки, 184 акціонерних товариств, в тому числі 133 - відкритих і 51 - закритий, а також 41 товариство з обмеженою відповідальністю. Серед зареєстрованих банків 22 створено за участю іноземного капіталу, в тому числі 6 повністю з іноземним капіталом.
Розвиток комерційних банків стримується такими чинниками:
недостатнє законодавче забезпечення банківської діяльності;
багато підприємств впродовж тривалого періоду не виконують своїх зобов'язань щодо повернення кредитів, що обмежує кредитні ресурси комерційних банків;
відсутність у деяких банків належних статутних фондів, що не гарантує безпеки коштів їхніх вкладників.
Діяльність комерційних банків має деякі особливості. Ці банки можуть бути учасниками організації спільних виробничих підприємств у формі консорціумів та акціонерних товариств. Розвиток ринкових відносин розширює сферу діяльності банків. Важливе місце в їхній діяльності займають такі операції:
трастові (довірчі) операції - їх суть полягає в тому, що маючи гарантію отримання стабільного доходу, клієнти банку передають йому право управління своїм майном;
лізингові операції полягають у наданні довгострокової оренди машин, устаткування. Засоби праці купує банк і здає їх в оренду (це нагадує своєрідний кредит на придбання устаткування);
факторингові операції передбачають, що банку надається право на вилучення дебіторської заборгованості клієнтів. За це банк отримує комісійні.
1.3.-3. Інші елементи ринкової інфраструктури
Аукціони - це спосіб продажу конкретних товарів з публічних торгів у заздалегідь визначений час та у визначеному місці покупцю, який запропонував найвищу ціну.
Розрізняють аукціони:
примусові аукціони, які проводять судові органи чи органи влади з метою стягнення боргів з неплатників, а також різні організації (державні йприватні) для реалізації конфіскованих товарів та заставленого, але не викупленого в строк майна;
добровільні аукціони, які організовують з ініціативи власників товарів, що реалізуються;
міжнародні аукціони, на яких проводяться публічні відкриті торги за певними товарними групами: чай, тютюн, хутро, прянощі, риба, а також предмети розкоші та твори мистецтва.
Ярмарки - це регіональні торги. Які організовуються в певному місці і в певний час.
Як правило, найчастіше вони проводяться для сезонного розпродажу сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, в Україні віддавна великою популярністю користується Сорочинський ярмарок у Полтавській області. Існують також і міжнародні ярмарки, на яких здебільшого торгують за зразками.
Торгово-промислова палата - це організація, що сприяє розвитку зовнішніх зв'язків і торгівлі.
Вона забезпечує участь вітчизняних товаровиробників у міжнародних виставках, а також сприяє організації іноземних виставок в Україні.
Торговий дім - торговельні фірми. Які закуповують товари у виробників або оптовиків і перепродають їх всередині своєї держави або за її межами.
Магазин - підприємство роздрібної торгівлі.
Магазин-демзал - роздрібне торговельне підприємство, яке торгує за каталогами.
Маркетинг - різновид діяльності фірм, пов'язаний із продажем та збутом продукції, що включає: розробку товару, дослідження ринку, налагодження комунікацій, організацію розподілу, встановлення цін, розгортання сервісного обслуговування.
Консалтингові фірми надають послуги суб'єктам економіки з питань:
дослідження і прогнозування ринку;
оцінка торговельно-політичних умов здійснення експортно-імпортних операцій;
розробки і впровадження маркетингових програм.
Аудиторська фірма здійснює консультування з питань бухгалтерського обліку та контролю фінансової діяльності щодо проведення господарсько-фінансових ревізій; управління через систему обліку; готує висновки стосовно достовірності фінансового звіту фірм, що підлягають аудиторському контролю.
Аудит може здійснюватися незалежними особами (аудиторами), які мають кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю; аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Висновки аудиторських перевірок про господарсько-фінансову діяльність підприємства є гарантією його надійності, фінансової стійкості.
Сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, порядок їх підготовки, облік аудиторських організацій та аудиторів здійснює Аудиторська палата України.
Ще одним елементом ринкової інфраструктури є законодавство, правова система, що регулює взаємовідносини суб'єктів ринку.
Формування і функціонування ефективної ринкової інфраструктури в Україні активно впливає на розвиток сучасних ринкових відносин, підприємницької діяльності, зростання вітчизняної економіки.

 
 

Цікаве

Загрузка...