WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Теоретичні основи ринкової інфраструктури - Реферат

Теоретичні основи ринкової інфраструктури - Реферат

функціонування ринку є створення добре розвинутої ринкової інфраструктури. За рівнем її розвитку можна судити і про ступінь розвитку ринкових відносин, сучасного ринку в даній країні.
Термін "інфраструктура" походить від латинського infra, що означає "нижче", "під", та structure - "структура", що означає сукупність галузей та видів діяльності, які обслуговують виробничу і невиробничу сфери економіки (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна та професійна освіта, охорона здоров'я).
Інфраструктура - це основа, підґрунтя, фундамент економічної системи та її підсистем, її внутрішня будова, що забезпечує цілісність. Завдяки інфраструктурі здійснюється рух потоків товарів і послуг від продавця до покупця.
Ринкова інфраструктура - це система підприємств і організацій , які забезпечують рух товарів і послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать біржі, банки, дилерські та брокерські контори, служби зайнятості, інформаційно-комерційні, оптові та постачальницько-збутові організації, пункти прокату та лізинги.
Розрізняють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідницьку інфраструктури ринку.
До організаційно-технічної інфраструктури ринку належать товарні біржі й аукціони. Торгові доми і торгові палати, холдингові й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки, інжинірингові фірми, сервісні центри, пункти прокату й лізингу, державні інспекції, різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікації і засоби оперативного зв'язку.
Одні з цих установ покликані сприяти встановленню ділових контактів між підприємцями, надавати їм інформаційні, консультативні, розрахункові та інші послуги (ярмарки, біржі, виставки, центри), інші - беруть на себе функції загальної координації ринкових зв'язків, представляють інтереси своїх членів на регіональному, державному та міжнародному рівнях (асоціації, торгові й господарські палати), треті - являють собою спеціальні державні органи регулювання ринкових відносин (податкові інспекції, служби щодо контролю за цінами і стандартами, страховий нагляд тощо).
Фінансово-кредитну інфраструктуру ринку утворюють банки, фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії, фонди профспілок та інших громадських організацій. Це - всі ті, хто здатен займатися і займається мобілізацією тимчасово вільних грошових ресурсів, перетворює їх у кредити, а потім і в капіталовкладення. На практиці застосовується безліч варіантів прибуткового використання цих коштів, коли, наприклад, фонди громадських організацій передаються в позику комерційним банкам, інвестуються в акції тощо. В ринковій економіці кожна гривня, долар чи франк повсякчас має працювати. Перебувати в обігу, приносити прибуток. Фінансово-кредитна інфраструктура саме й забезпечує вирішення цієї проблеми.
Науково-дослідницька інфраструктура ринку включає в себе наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації, спеціальні навчальні заклади. Інститути та організації, що утворюють цю інфраструктуру, вивчають динаміку ринкової ситуації, займаються розробкою стратегії і тактики поведінки підприємств на ринку, прогнозів для уряду і підприємців, моделювання наслідків тих чи інших рішень, надання консультацій, улагодження конфліктів між партнерами, підготовкою економістів, менеджерів та фахівців з маркетингу.
Інфраструктура ринку покликана забезпечувати цивілізовані стосунки між суб'єктами через свої функції.
Правове а екноміне
консультування під-в,
захист їхніх інтересів
у держ. та ін. структурах
Страховий захист
підприємницької
діяльності
Забезпечення фін-ї
підтримки і
кредитування
підприємств
Підвищення оперативності,
ефективності роботи
суб'єктів ринку
Функції інфраструктури ринку
Створення умов для
ділових контактів
підприємців
Сприяння мат.-тех.
забезпеченню і
реалізації товарів
та послуг Регулювання руху
робочої сили
Здійснення
маркетингового,
інформаційного та
рекламного
обслуговування
Отже, роблячи висновки з функцій ринкової інфраструктури можна сказати, що вона робить істотний вплив на функціонування економічної системи.
1.3. Основні елементи ринкової інфраструктури.
Елементи ринкової інфраструктури безпосередньо пов'язані з обслуговуванням певних ринків.
Кожний вид ринку має конкретну ринкову установу. Так, ринок засобів виробництва і ринок предметів споживання обслуговують аукціони, ярмарки, товарні біржі, торгові доми, торгово-промислові палати, магазини, пункти прокату і лізингу, брокерські компанії. Фінансовий ринок (грошей і цінних паперів) обслуговують фондові біржі, банки, фінансово-кредитні посередники. Валютний ринок обслуговують банки. Ринок праці (робочої сили) обслуговують біржі праці, або служби зайнятості. Зупинимося на характеристиці елементів інфраструктури ринку.
1.3.-1. Біржі.
Термін "біржа" в перекладі з латинської мови означає "шкіряний гаманець". Біржі виникли як місця, де комерсанти здійснюють торговельні операції. Перша біржа була зареєстрована в Антверпені у 1531 р., друга - у Лондоні в 1566 р.
У Росії перша біржа з'явилася у 1705 р.. в Санки-Петербурзі, а на території України - 1796 р. в Одесі. Пожвавлення біржової торгівлі відбулося у періоду непу. Кількість бірж у цей період перевищила 100. проіснували вони до 1930 р.
З переходом постсоціалістичних країн до ринку біржова торгівля відроджується.
Біржа - організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами за стандартами та зразками (товарна біржа) або систематичних операцій з купівлі-продажу цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), робочої сили (біржа праці), угод із фрахтування (фрахтова біржа).
Фондова біржа - це установа, організований ринок, на якому власники здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів.
У Господарському кодексі України зазначається: фондова біржа - це "акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу...". отже, фондова біржа створюється для забезпечення організації функціонування ринку цінних паперів. Її економічна роль полягає в тому, що вона створює можливості для ефективної мобілізації фінансових ресурсів, забезпечує прискорення рухукапіталів і спрямування їх у ті галузі, котрі гарантують вищу прибутковість, на фінансування перспективних програм. Продаж на фондовій біржі державних цінних паперів дає змогу уряду мобілізувати додаткові кошти на відшкодування державних витрат.
Фондова біржа - це форма руху фінансового капіталу, його розподілу і перерозподілу в інтересах інвестування в економічне виробництво, що є основою підприємницької діяльності.
Згідно з Господарським кодексом України у сфері господарювання можуть використовуватися такі види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі та інші види. Цінні папери можуть бути іменними, що передаються іншій особі шляхом передавального запису, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншого суб'єкта господарювання та на пред'явника - цінні папери, що обертаються вільно.
Купівля-продаж цінних паперів на фондовій біржі здійснюється на основі їх біржового курсу, який визначається прибутковістю підприємства та доходами, що передбачаються, а також розмірами банківського відсотка та іншими чинниками. Біржовий курс

 
 

Цікаве

Загрузка...