WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Конкуренція і монополія в ринковій системі - Контрольна робота

Конкуренція і монополія в ринковій системі - Контрольна робота

пріоритетного висновку договорів, першочерговому постачанню товарів визначеному колу споживачів;
" прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного положення на ринку;
" установлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону країни в інший;
" надання окремим підприємцям податкових і інших пільг, що ставлять їх у привілейоване положення стосовно інших підприємців;
" обмеження прав підприємців по придбанню і реалізації товарів;
" установлення заборон або обмежень щодо окремих підприємців або груп підприємців.
Несумлінною конкуренцією признається:
" неправомірне використання товарного знака, фірмового найменування або маркірування товару, а також копіювання форми, упаковування, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені;
" навмисне поширення явно помилкових або неточних зведень, що можуть завдати шкоди ділової репутації або майнових інтересів іншого підприємця;
" одержання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою нанесення збитку ділової репутації або майну іншого підприємця.
Державної контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців від зловживання монопольним положенням і несумлінною конкуренцією здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.
Антимонопольний комітет України утворився Верховною Радою України. У своє діяльності Антимонопольний комітет України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.
Антимонопольний комітет України є юридичною особою, має прес з зображенням Державного герба України і свого найменування. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України керується дійсним Законом, іншими законодавчими актами України, а також положенням про Антимонопольний комітет України, затвердженим Верховною Радою України.
Відомості, отримані Антимонопольним комітетом України і його територіальними управліннями, є комерційною таємницею і не підлягають розголошенню. Збитки, заподіяні розголошенням таких відомостей, підлягають відшкодуванню в повному обсязі Антимонопольним комітетом України в судовому порядку за рахунок державного бюджету.
З метою запобігання монопольного положення окремих підприємців на ринку, Антимонопольний комітет України і його територіальні управління здійснюють попередні дії по державному контролю за реорганізацією (злиттям і приєднанням) підприємств, створенням асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних і інших об'єднань підприємств, перетворення органів керування в зазначені об'єднання, а також за створенням, реорганізацією ліквідацією господарських товариств.
Підприємець може набувати контрольного пакета акцій акціонерного товариства, що займає монопольне положення на ринку, за умови повідомлення в місячний термін Антимонопольного комітету України. Такі ж правила застосовуються й в тих випадках, якщо підприємець має частки (паї) в іншому господарському товаристві, що займає монопольне положення.
У випадках, якщо підприємці зловживають монопольним положенням на ринку, Антимонопольний комітет України і його територіальні управління видають розпорядження про примусовий поділ монопольних утворень. Примусовий поділ не застосовується у випадках:
" неможливості організаційного або територіального відділення підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць;
" наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової продукції підприємства складає менше 30%).
Антимонопольний комітет стягає штрафи з підприємців за:
" відхилення від виконання або невчасне виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України про припинення порушень антимонопольного законодавства, відновленні початкового стана або зміні угод, що суперечать дійсному Закону;
" непредставлення, невчасне надання інформації монопольному комітету України та його територіальним управлінням або надання недостовірних данних;
Прибуток, незаконно отриманий суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення даного Закону, стягується судом або арбітражним судом в державний бюджет.
Збитки, заподіяні зловживанням монопольним положенням і несумлінною конкуренцією, підлягають відшкодуванню за позовом зацікавлених осіб у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.
За твердженням закордонних спостерігачів, Антимонопольне законодавство України відповідає світовим стандартам, проте створювалося воно, на жаль, не в рамках реалізації єдиної програми соціально-економічних перетворень. Її немає і донині. Не бачачи ориєнтирів, український уряд, як показало життя, вже спочатку обрав неправильний шлях. Світова практика свідчить про те, що тільки після запуску демонополізації основних сфер виробництва варто проводити лібералізацію цін і фінансово-грошове реформування.
Висновки
Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Явище конкуренції має свої плюси й мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімізацію витрат, реалізаціюпринципу оплати праці за її якістю й кількістю, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків - те, що перемога одних супроводжується тяжкою, а подекуди катастрофічною поразкою інших, застосування нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення і т.і.
Говорячи про негативні методи здійснення конкурентної боротьби необхідно зазначити, що конкуренції притаманне й таке явище, як промислове шпигунство. Звичайно, не можна заперечувати певну ефективність промислового шпигунства, наприклад він здійснює значний вплив на розвиток військово-промислового комплексу. Проте промислове шпигунство не може замінити розвитку в галузевих, державних і глобальних масштабах, не може замінити науково-дослідницькі роботи, відкриття, адже, якщо постійно користуватися чужим, вкраденим, то при цьому втрачається деякий власний потенціал розвитку, що зрештою веде до регресу.
В цілому ж, конкуренція має менше негативних ознак, ніж позитивних; конкуренція - значно менше лихо, ніж монополія, яка зловживає своїм панівним положенням в економіці.
Конкуренція - визначальна умова підтримання динамізму в економіці, за умов конкуренції створюється більше національне багатство при меншій вартості кожного виду продукції порівняно з монополією й плановою економікою.
Література
1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. "Основи економічних знань": Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1998. - 544с;
2. Дахно І. "Антимонопольне законодавство України" - "Украина-бизнес", 1995 р., №24;
3. Закон України "Про антимонопольний комітет України" - "Голос України", 1993 р., 21 грудня;
4. Закон України "Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності" - "Правда України", 1992 р., 15 травня;
5. Ковальчук В.М. "Загальні основи ринкової економіки" - Тернопіль СМП "Астон". 1994;
6. Маконнелл К., Брю С. "Экономикс: принципы, проблемы и политика" - М.: Республика. 1992. Т. 1;
7. "Основы экономической теории: политэкономический аспект": Учебник/ Отв. ред. Г.Н. Климко. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Знання-Прес, 2001. - 646с.

 
 

Цікаве

Загрузка...