WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Модель кривої Лоренца та її практичне застосування - Курсова робота

Модель кривої Лоренца та її практичне застосування - Курсова робота

як "Допомога родичам, купівля акцій та вклади у банки", що охоплюс 7,9 % витрат. Допомога родичам (родинний перерозподіл), який найчастіше набуває форми витрат на утримання та освіту дітей, може розглядатись як своєрідна форма заощаджень домашніх господарств.
2. Формування загалом невисокої нерівності розподілу доходів, офіційні показники якої цілком зіставні з даними по розвинених країнах. Квінтильний розподіл за витратами домашніх господарств наведенно в таблиці 2.2
Групи населення Перша
(найбільші) Друга Третя Четверта П'ята
(найбагатша)
Частка окремих
Груп у 2003 р. (у %) 7,1 12,5 17,2 23,4 41,6
Таблиця 2.2. Квінтильний розподіл за витратами домашніх господарств.
Пояснення до таблиці
1. Свідченням досить рівного розподілу доходів між групами е значення квінтильного коефіцієнта диференціації: Кd 41,2/6,9 5,97. Він наближається до показників у розвинених країнах Європи, наведених у таблиці.
2. Коефіцієнт Джині у 2003 р. становив 0,35 і, отже, знаходився в інтервалі нормального розподілу.
3. Диференціація рівня добробуту населення за критерієм грошових доходів суттєво перевищувала диференціацію за критерієм загальних надходжень І витрат. Ця ситуація пояснюється значною часткою у структурі сукупних доходів так званих негрошових (неявних) доходів Про структуру сукупних надходжень свідчать дані таблиці 2.3. [8;134]
Частки елементів загальннх надходжень домашніх господарств у 2003 р. (у %)
Оплата праці
Продукція з особистих підсобних господарств
Пенсії, стипендії, соціальні допомоги
Допомога від родичів таінших осіб
Надходження від продажу сільськогоспо-дарської продукції
Пільги
Доходи від підприєм-ницької діяльності
Інше
42
20
18
11
7
6
3
12
Таблиця 2.3. Структура сукупних доходів.
Пояснення до таблиці
1. Таблиця ілюструє, що в структурі надходжень домашніх господарств значною є частка негрошових надходжень - продукція з особистих підсобних господарств та пільги, частина яких не набуває грошової форми.
2. Дуже незначними були доходи від підприємницької діяльності - 2%. Щоправда, високою є ймовірність приховування їх дійсних розмірів. Істотною є частка соціальної допомоги і такої "неринкової форми", як "допомога від родичів та інших осіб". Загалом структура надходжень у 2003 р. свідчить про невисокий рівень розвитку ринкових відносин та про значну роль позаринкових відносин.[7;67]
4. Помітне зменшення індексу людського розвитку (ІЛР) головним чином за рахунок скорочення реального ВВП на душу населення до 2002 р. з подальшимйого зростанням. Динаміку ІЛР та його складових наведено у таблиці 2.4.
Компоненти ІЛР і власне значення ІЛР 1992 р. 1999 р. 2000 р. 2003 р.
Індекс тривалості життя 0,735 0,707 0,715 0,722
Індекс рівня освіти 0,902 0,908 0,911 0,916
Індекс реального ВВП на душу населення за ПКС 0,681 0,578 0,590 0,599
ІЛР 0,773 0,731 0,740 0,748
Таблиця 2.4. Динаміка ІЛР та його складових.
Пояснення до таблиці
1. Таблиця ілюструє зниження показників матеріального добробуту та доступності соціальних благ 1992 по 2003 роки. У подальшому вони зростали.
2. Найбільших відхилень зазнав показник матеріального добробуту (ВВП на душу населення). З цього можна робити висновок, що саме він мав найсуттєвіший вплив на зменшення ІЛР.
Аналізовані тенденції соціальної сфери України у 90-х роках XX ст. дають підстави для таких висновків;
o Головна проблема розвитку соціальної сфери пов'язана не стільки з удосконаленням системи державного перерозподілу доходів (показники нерівності розподілу не є високими), скільки з неадекватністю самих доходів за загального низького рівня добробуту більшості членів суспільства.[9;167]
o Основним чинником розвитку соціальної сфери на початку XXI ст., як і в попередній період, є створення умов для стабільного загального економічного зростання, яке б забезпечило вихід на докризові показники і подальше підвищення добробуту. Саме стабільне економічне зростання забезпечує розв'язання проблеми бідності за рахунок більшої та ефек-тнішої зайнятості.
o Удосконалення власне механізмів соціального перерозподілу доходів (системи соціальних трансфертів, податкових пільг тощо) є похідним
від загального збільшення доходів як бази оподаткування і надходжень до бюджету.
Дохід - це загальне надходження засобів, що належать людині або сім'ї протягом певного періоду часу. Він містить як заробіток, так і незароблений дохід, до якого належать дивіденди і відсотки, отримані з інвестицій капіталу, трансфертні платежі, державні виплати допомоги на підтримання рівня життя і т. д.
Доходи домогосподарства розподіляють на грошові, загальні та сукупні. Грошові доходи складаються з заробітної плати, пенсій, стипендій, доходів від підприємницької діяльності, доходів від продажу сільськогосподарської продукції, доходів від власності, усіх видів грошової допомоги, аліментів і т. ін. Загальні доходи, крім перелічених статей, містять вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, пільги й субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грошову оцінку допомоги від родичів. Сукупні ресурси домогосподарств формуються із загальних доходів і використання заощаджень, позик і повернутих домогосподарствам боргів.
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державним комітетом статистики, номінальні грошові доходи населення у 2003 р. зросли проти 2000 р. у 2,3 раза і склали 486,6 гри. на домогосподарство на місяць. Сукупні ресурси домогосподарства збільшилися за цей же період в 1,8 раза і склали 608,1 грн. на місяць. Що до структури сукупних доходів населення, то найбільшу питому вагу складають зарплата - 42,8% сукупних ресурсів, пенсії, стипендії - 20,4%, вартість спожитої продукції отриманої з особистого підсобного господарства - 10,3% (табл. 2.5).
Протягом 2003 р. у структурі сукупних ресурсів порівняно з 2000 р. на 8,7% зросла питома вага заробітної плати, на 4,2% зросли пенсії, стипендії та інші грошові допомоги. Зростання питомої ваги заробітної плати і соціальних трансфертів у сукупних ресурсах є позитивним зрушенням у формуванні сукупних доходів і пояснюється підняттям заробітної плати у народному господарстві та деяким підвищенням пенсійних виплат.
Види доходів 2000 2002 2003
грн. % грн. % грн. %
Оплата праці 157,38 37,1 260,3 42,8 325,68 47,1
Доходи від підприємницької діяльності 10,1 2,4 19,85 3,2 20,2 3,5
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 22,41 5,3 30,4 5,0 36,5 6,2
Пенсії, стипендії, грошові

 
 

Цікаве

Загрузка...