WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Модель кривої Лоренца та її практичне застосування - Курсова робота

Модель кривої Лоренца та її практичне застосування - Курсова робота

дорівнюють відношенню номінальних до індексу споживчих цін.[2;209]
Найважливішим видом грошового доходу є заробітна плата, шо являє собою ціну трудових послуг, які надають наймані працівники різних професій. Номінальна зарплата - це сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу (місяць, тиждень і т.д.). Реальна зарплата - номінальна зарплата, скоригована на інфляцію. Якщо наприклад, номінальна зарплата зросла за рік на 25%, а рівень роздрібних цін підвищився на 22%, то реальна зарплата зросла на 3%. Коли темп інфляції, виміряний ІСЦ, перевищує темп приросту номінальної зарплати, то реальна зарплата знижується.[4;87]
В умовах ринкової трансформації економіки України відбуваються глибокі зміни у структурі доходів населення. Частка заробітної плати в доходах населення відіграє важливу роль у трудовій мотивації. Помітне зниження частки зарплати в доходах населення означає, шо суспільство менше цінує працю як джерело доходу, а це може спричиняти зневажливе ставлення до праці в частині населення.
Важливе значення має також співвідношення у грошових доходах заробітної плати і соціальних трансферів. Збільшення частки соціальних трансферів в особистих доходах може підживлювати психологію утриманства.
Неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників називаютьдиференціацією доходів. Нерівність у доходах має місце в усіх економічних системах - як традиційних, так і то-варних.
Причини нерівномірності розподілу доходів населення:
- відмінності в освіті й особистих здібностях;
- нерівномірний розподіл економічних ресурсів;
- відмінності у становищі на ринку;
- різне ставлення до ризиків;
- наявність зв'язків або дискримінації.
Посилення диференціації в доходах в умовах переходу від адміністративно-командної ринкової економіки зумонлене низкою обставин. Однією з головних є та, що окремі суспільні групи поводяться вже відповідно до законів ринкової економіки, в той час як інші групи продовжують орієнтуватися на традиції й цінності попередньої системи, яка відходить у минуле.
Для кількісної оцінки диференціації особистих доходів використовують різні показники, найчастіше будують криву Лоренца. [7;99]
Важливим показником диференціації доходів населення є коефіцієнт (індекс) Джині (за ім'ям італійського економіста Коррадо Джині (1884-1965 рр.)).
Розрахунок коефіцієнта Джині пов'язаний із кривою Лоренца. (Рис.1.1). Він визначається відношенням площі фігури L, утвореної кривою Лоренца та лінією абсолютної рівності (бісектрисою ОА), до площі всього трикутника ОАВ:
,
де - коефіцієнт Джині; - площа заштрихованої частини графіка; - площа трикутника, утвореного бісектрисою ОА, відрізком OB осі абсцис та вертикальним відрізком АВ.
Величина коефіцієнта Джині може змінюватися від 0 (у випадку абсолютної рівності чисельник дорівнює нулю) до 1 (чисельник дорівнює знаменнику) або від 0 до 100 %. Причому чим вище значення показника, тим нерівномірніше розподілені доходи суспільства.
Значна нерівномірність у розподілі доходів між окремими сім'ями спричиняє:
- соціальну напруженість у суспільстві;
- зубожіння переважної частини населення країни;
- безконтрольний розподіл доходів.[5;127]
1.3. Крива Лоренца у поясненні нерівності доходів.
Для визначення нерівності розподілу доходів використовується крива Лоренца (за ім'я американського економіста Макса Лоренца(1876-1959 рр. )) - Рис.1.1. Модель кривої Лоренца дає
змогу графічно зобразити розподіл доходів між різними групами суспільства та проілюструвати
зміни: поглиблення або, навпаки, зменшення нерівності розподілу.
Абсолютна нерівність означає, що і 20%, і 40%, і 60%, і т.д. населення не одержують ніякого доходу, за винятком одного - єдиного, останнюого в ряді (лінія OF) людини, що привласнює 100% усього доходу. Ламана лінія ОА - це лінія абсолютної нерівності.
У реальності фактичний розподіл доходу показаний вигнутою лінією. Чим більше відхиляється ця лінія від лінії ОА, тим більша нерівність у розподілі доходів.
Умови моделі:
1. крива будується в координатах: частка сімей - частка доходів;
2. при побудові використовують кумулятивний принцип: кожна точка кривої відображає сукупний доход відповідної кількості груп.
Частка доходу,
% його загальної
суми
100 А
80
60
40
L C
20
В
О F
0 20 40 60 80 100 Частка сімей,
% загальної
чисельності
Рис.1.1 Модель кривої Лоренца
Лінія ОА відображає ситуацію абсолютної рівності у розподілі доходів, коли 20 % сімей володіють 20 % сукупних доходів суспільства, 40 % сімей - 40 % доходів і т. д.
Пряма 0В відбиває ситуацію абсолютної нерівності у розподілі доходів, коли 1 % сімей отримує 100 % усіх доходів.[ 9; 21 ]
Крива ОСА показує стан фактичного розподілу доходів, тобто реальний пайовий розподіл сімей між сукупними доходами всього суспільства.
Крива Лоренца дає підстави для висновків про ступінь розриву між фактичним розподілом доходів і станом рівності. Поглиблення нерівномірності в розподілі доходів графічно виражається зміною конфігурації кривої Лоренца у бік збільшення її увігнутості відносно лінії абсолютної рівності (бісектриси ОА).[9;156]
Розділ 2. Застосування кривої Лоренца у практиці державного регулювання
Стан соціальної сфери України у 90-х роках XX ст., з якого випливають сучасні проблеми і завдання соціальної політики, визначався такими тенденціями:
1. Перебування значної частини громадян за межею бідності. Зокрема наприкінці 2003 р. 72 %домогосподарств мали середньодушові витрати, що були нижчими за прожитковий мінімум. Про глибину бідності свідчить такий факт: рівень життя 63% населення у 2003 р. був нижчим від середнього.
Про загальний низький рівень життя свідчить структура витрат домашніх господарств.(таб.2.1)
Елементи витрат Витрати на харчування Послуги Непродовольчі товари Допомога родичам, купівля акцій, вклади в банки Інше
Частки витрат у 2003 р. (у %) 74,6 15 14 7,9 2
Таблиця 2.1. Структура витрат домашніх господарств
Пояснення до таблиці
1. Опосередкованим свідченням загального невисокого рівня життя в Україні є надзвичайно висока частка витрат на харчування - 74,6% та низька частка витрат на послуги - 15%. Для порівняння: у розвинених країнах витрати на харчування не перевищують 20%, а витрати на послуги становлять до 50% витрат.
2. Незначною є частка заощаджень. Вони представлені таким елементом витрат,

 
 

Цікаве

Загрузка...