WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва - Контрольна робота

Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва - Контрольна робота

навколишнього середовища все, що вважає необхідним, оскільки природа створена за для служіння суспільству. Подібне відношення призводить до глибокої екологічної кризи, а від стану навколишнього середовища залежить майбутнє цивілізації. Тому людина повиннанавчитися захищати природне навколишнє середовище, здійснювати свою діяльність, не завдаючи йому шкоди, тобто гуманно відноситись до природи.
Підсумовуючи, хотілося б сказати, що, безсумніву, тільки гармонійне поєднання всіх критеріїв економічного прогресу може забезпечити високі показники економічного зростання та сприяти розвитку економіки країни. Але переважно ефективність будь-якого методу залежить від людини, тому саме людина повинна прагнути та спрямовувати свої зусилля на економічний добробут і процвітання.
ІІ. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економних відносин
Важливою і складною частиною ринкової економіки є ринкова інфраструктура. До складу цього структурного утворення входять аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, маркетинг, біржі (брокерські, страхові, товарні, фондові, валютні та ін.), аудиторські фірми, холдингові компанії та інше. Кожен з перерахованих елементів має свої функції, а в сукупності вони становлять цілісну систему ринку. Основною метою їх діяльності є прискорення просування товарів та послуг на різноманітних ринках збуту.
Серед всіх елементів інфраструктури ринку центральне місце відводиться біржам. Біржі бувають загальними (займаються оборотом різноманітних цінностей) та спеціалізовані ( обмежене коло цінностей).
На сьогоднішній день в Україні активно діють фондові біржі, універсальні промислові біржі, універсальні товарні біржі та інше. Широкого розмаху в своїй діяльності набувають товарні біржі.
Товарна біржа - це комерційна установа ринку однорідних товарів, який регулярно функціонує. Самі біржі не укладають угод купівлі-продажу (це входить до компетенції маклерів, брокерів, дилерів, агентів та інших професійних посередників). На біржі ж лише укладаються торгові угоди. Тобто товарна біржа організовує процес укладання операцій купівлі-продажу товарів, керуючись рівнем попиту і пропозиції. В товарні біржі об"єднуються підприємства збуту, обміну та торгівлі, які займаються укладанням угод, визначенням товарних цін, налагодженням і полегшенням товарообороту та операцій обміну. Перераховане і є основною метою товарних бірж. Крім того, товарні біржі здійснюють представництво та захист інтересів членів біржі, вирішення спорів, які виникають в ході здійснення операцій. На українському ринку продуктивно здійснює свою діяльність, наприклад, Одеська біржа, яка в основному спеціалізується на зерні та цукрі.
Серед товарних бірж вирізняють публічні (угоди можуть укладатись як членами, так і підприємцями), приватні (угоди укладаються лише акціонерами). Приватні біржі являються акціонерними компаніями та закритими корпораціями. Прибуток членів біржі формується за рахунок винагород від клієнтів, але вони не отримують дивідендів на вкладений капітал. Діяльність товарних бірж строго регламентується законодавчими актами.
Якщо порівняти товарні біржі України та Заходу, то потрібно відзначити, що на українських товарних біржах угоди укладаються переважно на наявні товари, а на світових товарних біржах можуть продаватись контракти, які закріплюють визначену біржею якість та кількість певного товару. Угоди можуть бути укладені як на реально існуючі товари, так і угоди, які передбачають передачу товару покупцю через визначений час. Такі угоди називають ф'ючерсними контрактами (реалізується не товар, а контракт на нього, розрахований на певний строк). Укладання ф'ючерсних угод дає можливість застрахувати товар від несприятливих змін цін. Товарні біржі укладають ф'ючерсні угоди згідно з стандартизованими умовами, керуючись біржовими типовими контрактами (окремий на кожен вид продукції), чітко вказуючи якісні характеристики товару.
Останнім часом такі види угод набули значного поширення і в Україні оскільки вони мають більшу ефективність, що сприяє підвищенню ролі товарних бірж в економіці. Продавець за угодою одержує різницю між ціною контракту на момент його укладання та ціною на день закінчення дії контракту. Продавець ризикує, оскільки у разі зростання ціни він втрачає кошти. Щоб виплатити суму різниці між ціною за контрактом і реальною ціною на ринку, продавець укладає офсетну (зустрічну, протилежну) угоду, за якою він купляє таку ж партію товарів, але вже за реальною ціною, що склалася на момент закінчення терміну ф'ючерсної угоди. Офсетна угода також дає змогу покупцю продати партію товару за новою ціною, отримавши при цьому різницю (укладання офсетної угоди анулює ф'ючерсна угода). Укладаючи ф'ючерсну угоду, покупець и продавець вносять в обов'язковому порядку гарантійну заставу на спеціальний розрахунковий рахунок у розмірі 18 % вартості контракту. А в місяць поставки товару застава складає 100 % вартості товару.
Ф'ючерсна торгівля обслуговується Розрахунковою палатою, оскільки, зареєструвавши ф'ючерсну угоду, покупець и продавець вступають у взаємовідносини безпосередньо з Розрахунковою палатою, яка здійснює всі операції по фінансовим взаєморозрахункам.
Але часто ф'ючерсні операції сприяють спекулятивним діям. Як наслідок необхідно чітко визначена законодавча база, яка б контролювала цей процес та сприяла розвитку такої схеми купівлі-продажу.
Товарні біржі сприяють встановленню ринкової рівноваги та ефективності економіки. Біржове законодавство сприяє правовому забезпеченню діяльності товарних бірж. Біржовий контракт юридично зобов'язує поставити або прийняти товар на визначених умовах. В цьому документі має бути обов'язково зазначено суму, кількість, якість, строки, засоби поставки товарів, чітко визначені межі коливання цін.
Товарні біржі дають змогу їх членам отримувати достовірну актуальну інформацію в сфері ринку, вигідно продавати, купувати або обмінювати товари, мати уявлення про стан попиту і пропозиції на окремі види товарів, отримувати відомості про платоспроможність і надійність партнерів. В діяльності товарних бірж також передбачається надання пільгового кредитування для задоволення умов укладених угод співзасновникам біржі.
З плином часу та підвищенням економічної конкуренції серед товарних бірж виробляється чітка спеціалізація (кольорові метали - Лондонська, Нью-Йоркська біржі, цукор - Лондонська, Гамбургська і т.д.).
На сьогоднішній день в Україні функціонують універсальні товарні біржі, цукрові, зернові та інші.
ІІІ. Форми суспільного виробництва
Виробництво представляє собою як процес створення благ для задоволення потреб людини, так і процес відтворення самого життя людей, забезпечення засобів фізичного існування, реалізацію і розвиток здібностей. Цей процес залежить від результативності поєднання факторів і їх повного використання.
Виробництво - це процес

 
 

Цікаве

Загрузка...