WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва - Контрольна робота

Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва - Контрольна робота

у відпочинку та ін.). Саме потреби керують людиною та спрямовують її доможливих засобів їх задоволення.
Щодо економічних потреб як критерія економічного прогресу, то вони є виразником ставлення суспільства до економічних умов їх життєдіяльності. Відчувши нестачу якогось блага чи послуги, та розуміючи неможливість володіти ними, людина активно намагається знайти можливий варіант задоволення потреб. За висловом Ф. Енгельса: "Люди звикли пояснювати свої дії з свого мислення, замість того, щоб пояснювати їх з своїх потреб (які при цьому, звичайно, відображаються в голові, усвідомлюються)…"*.
Потреби можуть буди індивідуальні наприклад, їжа, одяг, житло та інше, колективні - робочий колектив, професійне керівництво, відповідна сприятлива атмосфера та умови праці -, а також суспільні - зниження рівня інфляції та безробіття, економічне піднесення країни, яке буде відчутне для кожного особисто.
Серед потреб також визначають потреби домогосподарства - продаж, оренда, самостійне використання-, підприємств - виробництво високоякісної конкурентоздатної продукції, ефективність виробництва, тобто зниження витрат та збільшення прибутків -, і держави - наповнення державного бюджету, цілісність державної території, непорушність кордонів. Вище наведене стосується суб'єктів економіки.
Щодо об"єктів економіки, то потреби можуть виникати в результаті існування людини як біологічної істоти (знову ж потреби в одязі, їжі, житлі), а також такі, що виникають в результаті існування людини як соціальної істоти, яка живе і діє у взаємозалежності з суспільством (потреби в спілкуванні, в певному авторитеті серед оточуючих, в необхідності володіння інформацією, в наявності відповідної освіти та ін.).
Потреби також віддзеркалюють відношення до праці як вимушеної діяльності і виявляються як необхідність економії праці, що є критерієм розвитку економіки суспільства. Також потреби мають місце в розвитку соціальної сфери суспільства. Це такі галузі, як освіта, наука, культура, мистецтво. Всі ці потреби існують у взаємозалежності та взаємодії.
У кожної людини існують матеріальні потреби в якихось матеріальних благах та послугах і, звичайно, духовні - потреби в творчості, самовираженні, вірі. Матеріальні потреби націлені на отримання користі від предметів, а духовні на власне задоволення.
Потреби, які задовольняються предметами першої необхідності (продукти харчування, одяг, житло, громадський транспорт, збереження здоров'я) мають першочерговий характер. А предмети розкоші є засобом задоволення другорядних, тобто не першочергових потреб (парфуми, косметика і тому подібне). З цього виходить, що саме потреби визначають спрямованість та цілі майбутної діяльності людини в тій мірі, яку людина визначає для себе індивідуально, від цього залежить її активність та продуктивність.
Існує також класифікація за ступенем реалізації потреби: абсолютні, дійсні і платоспроможні. Абсолютні потреби знаходяться в залежності від сучасного рівня розвитку світової економіки. Дійсні потреби, навпаки, залежать від рівня розвитку економіки в країні. Платоспроможні потреби залежать від можливості людини задовольнити їх, співставляючи рівень своїх доходів та ціни на ринку.
2. Економічний інтерес як критерій економічного прогресу
Важливе значення для соціально-економічного прогресу має також економічний інтерес, який є його рушійною силою.
Економічний інтерес виникає, як результат взаємодії відносин, побудованих на власності, та існування економічної вигоди соціальних дій, спрямованих на задоволення індивідуальних потреб. Через економічний інтерес проявляються потреби, рівень та динамізм задоволення потреб. Економічні інтереси дозволяють розвиватись взаємодії економічних суб"єктів та мають об"єктивний і матеріальний характер. Економічні інтереси розрізняються за суб'єктами реалізації як державні, групові та особисті.
Кожна людина в силу її одночасного існування в якості індивіда, представника певної верстви суспільства, члена певного трудового колективу є носієм різних інтересів. В такому випадку відбувається складна взаємодія економічних інтересів. Економічні інтереси реалізуються завдяки досягненню їхніми суб"єктами чітко визначених економічних цілей.
Серед економічних інтересів завжди має місце основний інтерес суспільства, який повинен відображати сутність економічної системи, та бути рушійною силою економічного розвитку певної системи.
На сьогоднішній день основним інтересом сучасної ринкової економіки є особистий інтерес споживача. Тому ринкова економіка націлена на задоволення потреб споживача у відповідності з платоспроможністю. Це сприяє тому, що виробник намагається виробляти необхідну продукцію високої якості і за доступною ціною. Задоволення цього інтересу змушує виробника впроваджувати нові технології, ефективні засоби виробництва, наймати професійні кваліфіковані кадри, дбати про зниження витрат та збільшення прибутків, тощо. Таким чином забезпечується не лише особистий інтерес споживача, а й виробника, що в подальшому веде до розвитку продуктивних сил суспільства.
На етапі становлення ринкової економіки в Україні існують умови для активізації особистих економічних інтересів. Однак недосконалість законодавчої бази, неефективність вже діючих законів викликають задоволення особистих інтересів тільки незначної частини суспільства, через ігнорування інтересів інших (розкрадання державного майна, залучення до незаконних видів бізнесу, неправомірне підвищення цін при одночасному скороченні обсягів виробництва). З іншого боку, держава (через високі ставки податків) гальмує розвиток особистого інтересу, це спонукає до реалізації особистих інтересів через "тіньову економіку".
Крім основного інтересу в системі економічних інтересів, особливе місце посідає головний інтерес, який має специфічні риси на різних етапах економічного розвитку та в певній мірі виражає економічну політику даного періоду.
Головним інтересом суспільства в Україні на дійсному етапі є ефективне впровадження ринкових реформ, що має продовжуватись подальшим економічним і соціальним прогресом суспільства. Національний інтерес набуває першочергового значення та все більшої ваги в умовах процесу державотворення.
3. Техніко-економічний критерій економічного прогресу
Наступним важливим критерієм економічного прогресу є техніко-економічні відносини (спеціалізація, кооперація та комбінування виробництва, обмін діяльністю між людьми).
Суспільний поділ праці сприяє зростанню ефективності виробництва.
Відповідно до загальної форми суспільного поділу праці суспільне виробництво поділяється на окремі роди: промисловість, сільське господарство та сфера нематеріального виробництва (сфера послуг). Промисловість в свою чергу розгалужується на окремі види виробництва (легка, харчова, видобувна та ін.) та підвиди. Наприклад, в структурі обробної

 
 

Цікаве

Загрузка...