WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва - Контрольна робота

Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва - Контрольна робота


Контрольна робота
Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва
План
Вступ.
І. Основні критерії економічного прогресу.
1. Роль потреб людини як критерій економічного прогресу.
2. Економічний інтерес як критерій економічного прогресу.
3. Техніко-економічний критерій економічного прогресу.
4. Закон економії робочого часу.
5. Роль людини в економічному прогресі.
ІІ. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин.
ІІІ. Форми суспільного виробництва.
1. Натуральне виробництво.
2. Товарне виробництво та його види.
Висновок.
?
Вступ
Ще з давніх часів люди знали, що між економікою та державою існує тісний взаємозв'язок. Держава є вищим рівнем організації суспільства. Економіка ж відображає процеси, які відбуваються в результаті взаємовідносин людей та держави.
В кожній окремій державі виробляються і діють певні норми та закономірності щодо задоволення потреб суспільства (їжа, одяг, житло та інше). Невід"ємною функцією держави є реалізація та захист інтересів суспільства, держава має стимулювати розвиток економіки.
На сьогоднішній день є очевидним той факт, що без чітко визначеного, правильно зорієнтованого курсу в економіці не можна створити міцну процвітаючу державу. Оскільки саме високий рівень розвитку економічної сфери визначає місце та роль країни в міжнародному співробітництві, сприяє її збагаченню та зміцненню авторитету як серед зарубіжних партнерів, так і серед власних громадян.
В Україні триває складний період побудови ринкової економіки. Проходить він тяжко й болісно, особливо для ряду державних підприємств (відсутність інвестицій, призупинення виробництва, банкрутство) та пересічних громадян, які на власному досвіді відчувають недосконалість, непрофесійність, незрілість, в деякій мірі навіть хибність економічних перетворень.
Не може принести позитивних результатів явище, коли великі заводи та фабрики змушені згортати діяльність, а то й зовсім ліквідовуватись, хоча при правильному економічному підході та відповідному фінансуванні могли б виробляти конкурентоспроможну продукцію та приносити прибуток в державну казну, а також розвивати власне виробництво. Причиною подібних явищ є незацікавленість держави в функціонуванні таких підприємств та засилля імпортної продукції на вітчизняному ринку, яка здебільшого набагато нижчої якості. Крім того, при тотальному безробітті в країні функціонування фабрик та заводів забезпечило б додаткові робочі місця, що без сумніву сприяло б економічному розвитку вмілому.
Несправедливим є й невідповідність мізерних доходів громадян рівню цін на товари і послуги, що в кінцевому результаті негативно впливає на розвиток економіки, гальмуючи активізацію товарних відносин.
Звичайно, за десять років незалежності в Україні відбулися й прогресивні зрушення в економічному житті, запроваджувалися економічні реформи, які дали певний ефект (стимулювання розвитку підприємницької діяльності, пожвавлення торговельних зв"язків з країнами близького та далекого зарубіжжя, орієнтація на країни з високим розвитком ринкової економіки, помітні зміни в законодавчій базі, активізація інтеграційних процесів, вдосконалення устаткування). Але все це відбувається повільними темпами, не встигаючи наздоганяти вимоги часу та потреби суспільства. "Перші роки державницького існування України - роки спроб переходу від монопольного функціонування економіки до ринкових стосунків, від єдиного суб"єкта-"підприємця" (держави) до багатосуб"єктної структури економічного життя"*.
В подальшому для ефективності економічного сектору, крім величезної кількості чинників, велику роль відіграватимуть також освіченість громадян саме в галузі економіки, зацікавленість суспільства в створенні міцної економічної бази та наявність висококваліфікованих кадрів, які й будуть розвивати економіку країни.
Україна повинна, вивчаючи та накопичуючи досвід минулих років, а також запозичаючи ефективні методи економічного росту держав з стабільною економікою, створити власну прогресивну економічну модель, яка б повністю задовольняла та відображала специфіку економічних відносин країни.
І. Основні критерії економічного прогресу
Як будь-яке явище в житті суспільства економічний прогрес має свої закономірності та критерії, які визначають його суть і систему розвитку. Взагалі, економічний прогрес - це результативні дії в економічній діяльності, які ведуть до економічного зростання країни. Саме досягнення в економічній сфері і є критерієм соціально-економічного прогресу.
По-перше, слід виділити розвиток продуктивних сил, який сприяє зростанню продуктивності праці, збільшенню національного багатства, появі нових виробництв та джерел енергії, продуктів та інше, тобто спричиняє економічний прогрес.
Важливе значення серед економічних критеріїв належить також рівню розвитку робочої сили, засобів праці, предметів праці, науки, інформації, методів організації виробництва, сил природи, які використовуються людиною. Безперечно, високий рівень професійної підготовки робочої сили та ефективна заміна людської праці високотехнологічними засобами виробництва стимулює і є одним з головних чинників економічного прогресу. Оскільки автоматизація та комп'ютеризація виробництва є показником переходу до якісно нового ступеня розвитку економіки.
Та все-таки розвиток продуктивних сил є загальним критерієм економічного прогресу. Основним же є людина її потреби, інтереси, цілі, так як саме людина є представником продуктивних сил та основою виробничих відносин. За для досягнення прогресивних показників людина повинна бути всебічно розвинена не тільки в економічній сфері, а й в політичній, соціальній, культурній, оскільки процеси в одній з галузей відображаються в іншій тими чи іншими змінами. Отже, для розвитку економіки важливе значення має, крім матеріальних цінностей, і духовний потенціал суспільства, який є складовою національного багатства країни. Саме з цієї причини останнім часом так гостро постали питання освіти, медицини, науки. Бо є очевидним вплив цих галузей на економічний прогрес.
1. Роль потреб як критерія економічного прогресу
Якщо детальніше зупинитися окремо на потребах, то насамперед це показник, який передає відношення людей до умов їх діяльності та життя в цілому. Спеціалаісти в стуктурі потреб суспільства виділяють серед потреб суспільства кілька типів відносин, які є суттю зв"язку людей з умовами життєдіяльності: ставлення до природи (потреби у спількуванні з природою, в охороні навколишнього середовища); до існуючих засобів життя (потреби у засобах виробництва і предметах споживання); до себе та інших людей (потреба у самовираженні, саморозвитку, у соціальному статусі, спілкуванні); до праці та дозвілля (потреба у цікавому занятті,

 
 

Цікаве

Загрузка...