WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет економічної теорії - Контрольна робота

Предмет економічної теорії - Контрольна робота

та Румунії.
Незважаючи на значні потенціальні можливості включення України у систему світового господарства є певні об єктивні перешкоди. Це зниження темпів економічного розвитку нашої країни, що є наслідком загальної кризи, що охоплює суспільне виробництво на Україні, низьким рівнем якості продукції, недосконалістю системи управління зовнішньоекономічними відносинами, відсутністю кваліфікованих кадрів, спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, відсутністю досвіду ведення міжнародних економічних відносин.
Зараз зовнішньоекономічні зв язки України характеризуються негативними рисами. По-перше, істотно скорочуються обсяг експорту України. По-друге, в експорті України переважали паливно-сировинні галузі, частка яких у 1992 році становила майже 90% експорту. По-третє, експорт сьогодні характеризується низькою питомою вагою машин та обладнання. По-четверте, незначна частка у експорті припадає на продукцію, що випускається згідно з договорами проспеціалізацію та кооперування виробництва. По-п яте, низька частина в експорті виробів сучасної техніки, технологія. По-шосте, різко зросла частка простого товарообміну, який не є надто прогресивною формою зовнішньої торгівлі.
Зараз розробляються заходи щодо стабілізації експортного потенціалу України, перепрофілювання структури експорту. Робиться наголос на збільшенні в ньому частки машин, устаткування, наукомістких видів продукції та технології, ліцензій, патентів. Такі зміни потребують спеціальних інвестицій у національний машинобудівний комплекс, включення до експортного виробництва підприємств військово-промислового комплексу, які підлягають конверсії.
Особливе значення надається становленню механізму господарського співробітництва, його суть у тому, що він виражається у сукупності форм, методів і принципів розвитку економічних, науково-технічних, валютно-фінансових, правових відносин господарських суб єктів України з партнерами із зарубіжних країн. У процесі формування прогресивного механізму інтегрування України значну роль відіграють орієнтація суб єктів безпосередніх міжнародних економічних відносин на світові ціни, більш раціональне використання валютних коштів, отримання довгострокових кредитів.
Основними факторами міжнародних економічних відносин України у галузях матеріального виробництва є встановлення прямих контактів між спорідненими підприємствами, створення спільних підприємств, міжнародних господарських об єднань, комерційних банків, центрів для підготовки спеціалістів. Ці напрями забезпечать участь України у міжнародному поділі праці, у поглибленні процесів, предметної, по детальної, технологічної, міждержавної спеціалізації та кооперування виробництва. Це виступає об єктивною основою підвищення рівня н/т оснащення промислових підприємств, що дасть змогу меншими втратами інтегруватися у систему світового господарства. Особлива увага зараз надається залученню до національної економіки іноземних інвестицій. Головними факторами капіталовкладень виступають спільні підприємства, створення підприємств, що повністю належать інвесторам, придбання рухомого та нерухомого майна, прав користування землею та концесій на використання природних ресурсів на території України. Значного поширення набрала така форма міжнародного співробітництва, як створення спільних підприємств. Для них характерним є таке розміщення у сферах народного господарства: у сфері послуг і збуту -3,5%; виробництва продукції - 21,8%; виробництва товарів народного споживання - 14,2%; у розробці та проектуванні - 10,9%; виробництві ЕОМ - 7,1%; машин та устаткування - 6,3%; науково-дослідних розробках - 5,9%; виробництві продовольчих товарів - 3,3%. Така структура розподілу спільних підприємств не є прогресивною, оскільки понад третину їх припадає на інфраструктуру.
Перспективним напрямом інтегрування України у систему світового господарства є створення спеціальних (вільних) економічних зон. Це одно з найбільш привабливих форм заохочення іноземних інвесторів, яка дає змогу активізувати підприємництво, нарощувати експортний потенціал, формувати ринкову інфраструктуру, прискорювати розвиток окремих регіонів та галузей економіки. В Україні розроблялись конкретні проекти створення спеціальних економічних зон. Це Ільїчевська спеціальна економічна зона, Одеська портова зона, технополіс у місті Києві, у місті Сімферополі та ін. Проте, до практичного впровадження ще існує значна відстань. Це пояснюється недостатнім рівнем розробки проектів спільних економічних зон, незначним заохоченням іноземного капіталу.
У перспективі Україна буде орієнтуватись на збільшення питомої ваги в експорті готових виробів, значне скорочення поставок сировини, палива. Йдеться орієнтація на високо розвинутих партнерів світового співтовариства. Особливе значення повинно мати нарощування експортного потенціалу за рахунок конверсії оборонних галузей промисловості, розвитку форм виробничого співробітництва із зарубіжними партнерами, створення умов для переливу міжнародного капіталу та робочої сили.
Отже, Україна, як незалежна держава, член світового співтовариства має активно виступати на світовій арені і включатися у розвиток взаємних господарських відносин з країнами-партнерами. Це є однією з важливих підойм, що ведуть до стабілізації н/г та сприятимуть забезпеченню добробуту населення України.
5. Господарства продали льону-трісця льонозаводам на суму 180 млн. грн., заводи переробивши льон-трісець одержали волокна на 210 млн. грн., яке продали прядильній фабриці. З цього волокна було виготовлено пряжі на суму 235 млн. грн., пряжу в свою чергу продали ткацькій фабриці, де з неї виготовили волокно на суму 252 млн. грн., визначити:
а) величину валової продукції і кінцевого продукту;
ВВП = 180млн. грн. + 210 млн. грн. + 235 млн. грн. + 252 млн. грн. = 877 млн. грн.
КП = 210 млн. грн. + 235 млн. грн. + 252 млн. грн. = 697 млн. грн.
Література.
С.В. Мочерний "Основи економічної теорії". - Тернопіль - 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...