WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Форми розподілу необхідного продукту (пошукова робота) - Реферат

Форми розподілу необхідного продукту (пошукова робота) - Реферат

пропонує вирішення екологічних проблем на основі прискореного розвитку науки і технології.
3. Утилітаристська - заснована на принципі "ліквідації наслідків", пропонує систематично проводити "ремонт природи", приділяти основну увагу виправленню повсякденних помилок.
4. Ліберальна, або стратегія екологічної модернізації. Розглядає ринкові відносини як "природний" регулятор
взаємодії суспільства і природи. Держава стає партнером приватного бізнес у і "зеленого руху", заохочує природоохоронні методи господарювання, впровадження екологічно чистих технологій, перехід до екологічно чистих продуктів.
Систематизуючи існуючі проекти майбутнього у взаємовідносинах суспільства та природи, російські вчені А.В.Кацура, І.Б.Новіков та А.Н.Фомічов виділяють чотири найбільш фундаментальні, на їх думку, альтернативи в екологічних аспектах розвитку цивілізації:
1. Радикально-негативна альтернатива може трактуватися як спроба відмовитись від досягнень науково-технічного розвитку, перехід на нетехнічні рейки розвитку цивілізації шляхом повернення до домашинних форм ремісничої діяльності. Такий шлях вони вважають альтернативою з нульовою вірогідністю, оскільки зараз на Землі не існує таких соціумів, включно з аборигенами Австралії, які не контактували б так чи інакше з технічним розвитком. Науково-технічна революція з усією повнотою виявила свій глобальний та фундаментальний характер, без технічного розвитку людство просто не виживе (хоча варто зазначити, що ця альтернатива продовжує користуватися певною популярністю серед різноманітних течій "зеленого" руху в індустріально розвинутих країнах).
2. Радикально-позитивна альтернатива носить абсолютизовано техніцистський характер - вона орієнтована на тотальну заміну біосфери техносферою, на відповідну реконструкцію тілесної і духовної структури людини. Це допущення, на думку вчених А.В.Кацури, І.Б.Новікова та А.Н.Фомічова, можна вважати альтернативою надзвичайно малої вірогідності, адже всі умови тривалого існування людини визначаються біосферою. Без біосфери життя людства неможливе, стрімка радикальна перебудова власної тілесної та духовної структури загрожує самоліквідацією людини розумної як виду (можливі наслідки реалізації такої альтернативи висвітленні в жанрах наукової фантастики та яскраво ілюструються фільмами на кшталт "Термінатор-1, -2, -3", "Кіборг", Той, що косить галявини" і т.п.).
3. Радикально-поміркована альтернатива базується на збереженні технічного розвитку і біосфери, на досягненні динамічної оптимізації, тобто компромісу між ними, що постійно відтворюється, на досягненні технічної, стратегічно стійкої на значну перспективу, біосферосумісності. Останньою особливістю сучасна техніка, що сформувалась на основі концепції підкорення природи, не характеризується в достатній мірі. Отже, ця альтернатива передбачає здійснення технолого-екологічної революції, сутність якої полягатиме в переході від квантованих технологічних процесів наших днів до неперервних ресурсозберігаючих та малозабруднюючих оточуюче природне середовище технологій майбутнього. Здійснення цієї революції - складний, багатоетапний процес, що включає велику кількість різноманітних та різномасштабних проблем, таких, зокрема, як перебудова всього комплексу наукового знання, екологічно доцільний (і навіть необхідний) вихід людини за межі біосфери, пов'язаний з освоєнням космосу і т.п. (ця альтернатива базується на концепції ноосфери, розробленій В.І.Вернадським, а сучасна науково-технічна та третя технологічна революції створюють для цього необхідні матеріальні передумови, питання полягає лише у виборі пріоритетів суспільного розвитку, створення відповідної системи цінностей та прийняття необхідних управлінських рішень).
4. Тактично-алгоритмічна альтернатива орієнтована на розв'язання виникаючих "вузьких місць" у біосфері при збереженні традиційних технологій (оснастити трубу фільтром чи збудувати трубу побільше, щоб закинути забруднення подалі і т.п.). Ця альтернатива, з більшим чи меншим успіхом, переважає в сьогоднішній природоохоронній практиці (автори виключають крайню альтернативу - залишити все як було до загрози екологічної катастрофи, що виявилась кілька десятиріч тому, оскільки, на їх думку, всі зараз прагнуть зробити хоч що-небудь для збереження у природного середовища властивостей, необхідних для життя людини). При обмеженості засобів та коштів в одних регіонах наголос робиться на очистці води при
продовженні забруднення ґрунту, в інших в особливо небезпечному становищі перебуває повітряний басейн, і на його порятунок виділяються основні кошти і т.п. Плюси цієї альтернативи полягають в тому, що вона дозволяє на певний час відкладати радикальні (і, як правило, дорогі) рішення, підтримуючи "статус-кво" (при цьому необхідно не забувати, що на подібні заходи відволікаються значні кошти, а проблема не вирішується, оскільки боротьба йде з наслідками, а не з причиною. Тактико-алгоритмічна альтернатива має сенс лише як складова радикально-поміркованої).
Розглянувши основні, найбільш показові, концепції майбутнього у взаємовідносинах суспільства та природи, ми можемо зробити висновок про те, що існує певна кореляція між цілями суспільного та соціального розвитку, що описується основним законом соціальної екології. Збереження подальшого прогресивного розвитку людської цивілізації пов'язане не лише із простим збільшенням її технічної могутності, а й з якісною зміною характеру взаємовідносин суспільства та природи.
Література:
1. Гардашук Т.В. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. - К.,2000. -Сі 1-32.
2. Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. - М., 1994. - С.161-200.
3. Гончаренко А.Н. Комплексное прогнозирование в системе "общество-окружающяя среда". - К., 1986. - С.134-185.
4. Кацура А.В., Новик И.Б., Фомичев А.Н. Глобально-экологические аспекты общественного развития // Взаимодействие общества и природы. - М., 1986. - С. 123-144.
5. Киселъов ММ., Деркач В Л., ТолстоуховА.В. та ін. Концептуальні виміри екологічної свідомості. - К., 2003. - С. 167-202.
6. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. - К, 1998. - С.211-221.
7. Кузнецов Г.А. Экология и будущее. - М., 1988. - С.76-105.
8. Лейбин В.М. Проблемы типологий мировоззренческих ориентации относительно будущего // Труды семинара
9. "Неформализованные элементы системы моделирования глобального и регионального развития". - М., 1982. - С.28-36.
10. Маркович Д. Социальная экология. - М., 1991. - С.98-110.
11. Моисеев Н.Н. Человек, среда, общество. - М., 1982. - С.226-238.
12. Никаноров A.M., Хорунжая ТА. Глобальная экология: Учебное пособие. - М., 2003. - С.68-72.
13. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси: Навч. посібник. - К., 2002. - 134-141.
14. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посібник / Ф.В.Вольвач, М.І.Дробноход, В.Г.Дюканов та ін. За ред. М.І.Дробнохода. - К., 2002. - С.8-45.
Шлекин СИ. Русский космизм. - М., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...