WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фінансова система держави - Курсова робота

Фінансова система держави - Курсова робота

співробітництво, розширюються можливості науково-технічного прогресу тощо. Однак глобалізація не позбавлена і суттєвих негативів, а саме: зростає розрив між багатими і бідними державами-багаті стають іще багатшими, а бідні - ще біднішими, що загострює безпеку останніх. Серед особливих небезпек цього процесу слід назвати зростання тероризму ,злочинності й наркоторгівлі.
При цьому значне місце в розвитку економіки, у тому числі й малого бізнесу, належить внутрішнім чинникам, серед яких відзначимо стихійний процес приватизації, який розпочався після прийняття у лютому 1991 року Закону України "Про власність". У перші роки незалежності приватизація відбувалася без урахування фінансових інтересів держави, вона не сформувала господаря; який був би зацікавлений в оздоровленні національної економіки.
У країні з'явився тіньовий капітал, який є реальною загрозою для економіки, Президент України Л.Д.Кучма з цього приводу зауважив: "Найбільш небезпечним є зміцненняпозицій тіньового капіталу, його настирливі намагання підпорядкувати економіку та державу власним корпоративним інтересам".
Цьому процесові протидіє НБУ, який останнім часом зайняв жорстку позицію щодо боротьби з тіньовим капіталом. На думку вчених, майбутнє економічне щодо боротьби з тіньовим капіталом. На думку вчених, майбутнє економічне зростання зумовлюється глибиною розвитку банківської системи, що вимірюється рівнем монетизації економіки.
Нині рівень монетизації зростає і сьогодні становить 27,97%. Обсяг грошей поза банками сягає понад 26 млрд.грн. Країна відчуває потребу у фінансових ресурсах, зумовлену значною мірою грубими помилками при розподілі національного багатства у перші роки незалежності.
Реформування економіки, розпочате тоді, відбувалося украй непослідовно грубими помилками, без урахування національних, при запізнілому проведенні грошової реформи, збереженні монополії тощо. Як результат-загострилася національна безпека, розпочався відплив інтелектуального, матеріального і фінансового капіталів за кордон, "розквітла" тіньова економіка.
В умовах, коли модель централізованого управління економікою була зруйнована, а моделі для нових умов господарювання не розробили, було запроваджено західноєвропейську модель без урахування особливостей української економіки. До того ж реформу проводили фахівці, малообізнані з ринковими законами і без чіткого уявлення, яке суспільство маємо будувати, - капіталістичне чи соціалістичне?
Ці питання широко обговорювалися на конференціях, симпозіумах в економічній літературну вищих колах влади. Однак фінансовий стан, фінансова безпека викликають і сьогодні занепокоєння, ці проблеми потребують невідкладного розв'язання, оскільки це загрожує не лише окремим підприємствам й галузям, загострює соціально-економічну ситуацію в цілому.
Варто наголосити, що малий бізнес, економіка України розвивалася і далі розвивається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, сукупна дія яких поки що недостатньо впливає на формування нових економічних відносин, на зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання, особливо на малий і середній бізнес. Зазначені чинники разом з іншими затримали новий етап розвитку економіки України, який розпочався лише у 2000 році, коли відбувся перехід до інвестиційної моделі зростання. Уже у 2001 році валовий продукт зріс на 9,1%,промислове виробництво - на 14,2 і сільськогосподарське-на 9,9%. Структурні зрушення відбулися також у доходах і видатках державного бюджету-профіцит становив 0,6%.
Щодо зовнішніх боргів, то тільки Всесвітньому банкові заборгованість сьогодні становить 2305 млн.дол. або 29,2% від загальної суми прямого зовнішнього боргу країни. Борг Росії -1778,9 млн.дол., борг НБУ МВФ - 1921,5грн. Значний борг України Німеччині - 408,2 млн.дол., США-289,6млн.дол., іншим країнам 310,3 млн. дол.
Зовнішній борг ще довго впливатиме на розвиток малого й середнього бізнесу і на економіку країни в цілому .Його зниження почнеться у 2003 році, коли буде погашено 34 млрд.доларів, у 2004-2006 роках - 1,92-2,37, у 2007 р.-1,66, 2008-му-1,35, 2009-му-1,25 і 2010 році-1,15 млрд.дол. За ці роки країна має отримати від міжнародних фінансових структур кредити ,яких частина яких буде використана на фінансування інвестиційних проектів, а також на погашення зовнішнього боргу.
Отже, у таких умовах використання внутрішніх фінансових ресурсів набуває першочергової ваги. У цьому плані заслуговують увагу експортні операції, відкриття й освоєння нових перспективних ринків збуту промислової та сільськогосподарської продукції.
Економіка дедалі більше залежить від бізнесу, тобто економічна діяльність спрямована на отримання прибутку. При цьому доведено, що збут продукції має відбуватися не через іноземних трейдерів, як зараз, а українськими експортерами, які мають опанувати закони ринкової економіки, механізми впливу надії зовнішніх недобросовісних постачальників енергоресурсів; сировини захищати національних товаровиробників, чим сприяти їхній фінансовій безпеці. Слід зауважити, що реалізація продукції через іноземних трейдерів, за розрахунками аналітиків, знижує її вартість на 20-50 % залежно від її якості.
Фінансова безпека, яка характеризує рівень забезпеченості суб'єктів господарювання фінансовими ресурсами, перебуває в залежності від участі комерційних банків у економічній діяльності підприємств. Останніми роками українські банки значно розширили зв'язки з підприємствами. Якщо у 2001році в економіку було надано кредитів на суму 27,8 млрд.грн., то уже в 2002 -му -41,2 млрд.грн., у тому числі національній валюті - 23,9 млрд.грн. і в іноземній-17,3 млрд.грн.
Банківська система України може збільшити обсяги кредитів у реальний сектор економіки, не порушуючи при цьому нормативів, визначених НБУ і Базельською угодою. Однак фінансовий стан позичальників залишається незадовільним. До того ж підприємства грубо порушують кредитні угоди з банками, одержані кредити повертають зі значним порушенням строків ,окремі позичальники надають неправдиву інформацію про наявність заставного майна, часто під усілякими приводами не повертають кредитів. Кредити надані під гарантію уряду, теж мають безповоротній характер. І з тих та інших причин комерційні банки досить обережно надають кредити не лише малим і середнім підприємствам й великим комбінатам, які пропонують перспективу, високоприбуткові проекти, пов'язані, скажімо, з видобуванням і використанням метану з вугільних шахт Донбасу та інших регіонів України.
Ризик банківських кредитів зростає ще й тому, що прогнозування економічних процесів відбувається в умовах політичної та економічної нестабільності, неузгодженості між різними гілками влади. У цій ситуації вкрай важливо захистити передусім права кредиторів. Склалося так, що законодавство працює на захист позичальника, жоден із них не відповів ані

 
 

Цікаве

Загрузка...