WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фінансова система держави - Курсова робота

Фінансова система держави - Курсова робота

подається до Верховної Ради України для проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, які розпочинаються 1 червня року, що передує плановому. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
Проект закону про державний бюджет розробляється Міністерством фінансів України, подається на розгляд у Кабінет Міністрів України, а у разі його схвалення направляється до Верховної радиУкраїни не пізніше 15 вересня. Не пізніше ніж 5 днів після цього Міністр України представляє проект на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Процес розгляду проекту закону про держаний бюджет досить тривалий; він передбачає ухвалення відповідних рішень, проведення декількох читань проекту, у ходу яких повинно бути досягнуто складання такого документу, який би відповідав вимогам чинного законодавства, визначеним напрямам бюджетної політики, базувався на основних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави.
Верховна Рада України, як найвищий законодавчий орган, затверджує Закон про Державний бюджет України, в якому вказується:
- загальна сума доходів і загальна сума видатків;
- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного бюджету України і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, повноваження щодо надання державних гарантій та їх обсяги;
- бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України за бюджетною класифікацією;
- доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
- міжбюджетні трансферти;
- додаткові положення щодо виконання бюджету.
Затверджений Верховною Радою Закон України "Про Державний бюджет України" публікується в процесі для загального ознайомлення.
Виконання Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, згідно якої Державне казначейство України здійснює: операції з коштів держбюджету; розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів, контролює бюджетні повноваження веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного бюджету.
Бюджетні асигнування для здійснення програм та заходів за рахунок бюджету надається розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом прав, вони поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.
Головними розпорядниками коштів щодо Державного бюджету можуть бути керівники органів, уповноважених Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України забезпечувати їх діяльність, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України тощо.
Розпорядниками коштів місцевих бюджетів можуть бути керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретарів, керівники головних управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад.
Після закінчення бюджетного періоду Міністерство фінансів України складає звіт про виконання Державного бюджету України, який до 1-го травня року наступного за звітним повинен бути представлений Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, яка його розглядає і затверджує.
2.3.Місцеві бюджети
Найбільш численною ланкою бюджетної системи кожної країни є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Бюджетного кодексу України, до них належить: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. В свою чергу, бюджетами місцевого самоврядування визначаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Особлива роль місцевих бюджетів пов'язана з тим, що вони є фінансовою базою місцевого самоврядування, основним важелем проведення державної регіональної політики, здійснення фінансового вирівнювання. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, тобто всі ті витрати, які безпосередньо зачіпають інтереси широких верств населення.
Доходи місцевих бюджетів складаються з власних, закріплених доходів і бюджетних трансфертів. До власних доходів місцевих бюджетів належить:
- місцеві податки і збори;
- плата за землю;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- податок на промисел;
- плата за забруднення навколишнього природного середовища;
- фіксований сільськогосподарський податок ;
- надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
- надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що знаходяться у власності територіальної громади;
- кошти від відчуження комунального майна, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
- плати за оренду майнових комплексів комунальної власності;
- надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
- плата за гарантії, надані органами місцевого самоврядування;
- гранти та дарунки;
- власні надходження бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів;
- податок на прибуток комунальних підприємств;
- платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.
До закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування включені:
- прибутковий податок з громадян;
- державне мито і єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам;
- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад;
- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляються виконавчими органами місцевих рад;
- адміністративні штрафи, які накладаються даними органами.
Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові надходження і, перш за все, податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, прибутковий податок з громадян, платежі за використання природних ресурсів. Не зважаючи на досить значний перелік місцевих податків та зборів, вони поки що не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні місцевих бюджетів. Як правило, їх питома вага складає лише 3-4% сукупних доходів місцевих бюджетів України для структури дохідної частини місцевих бюджетів більшості

 
 

Цікаве

Загрузка...