WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фінансова система держави - Курсова робота

Фінансова система держави - Курсова робота

сфери, бюджет завжди використовується державою і був:
- фінансовою базою для виконання покладених на неї функції по впливу на економіку, по управлінню і обороні країни;
- найважливішим джерелом фінансування невиробничої сфери;
- інструментом для вирішення соціальних і національних проблем, джерело виплат по соціальному забезпеченню населення;
- інструментом міжтериторіального і міжгалузевогоперерозподілу коштів;
- за допомогою бюджету здійснюється вплив на розвиток продуктивних сил, науково-технічний прогрес;
- з бюджету значною мірою фінансуються затрати по охороні навколишнього середовища ,по зовнішньоекономічній діяльності.
При переході до ринкової економіки зміцнюється роль бюджету, характер бюджетних відносин, що проявляються у складі і структурі доходів та видатків. Формування доходної частини відбувається на податковій основі, все більшого значення набувають платежі від суб'єктів господарювання т.ч. від фізичних осіб. Змінюється співвідношення між прямими і непрямими податками в напрямку зростання поступлень від прямих податків.
Використання бюджетних коштів проходить шляхом фінансування життєво важливих і прогресивних галузей економіки, створення необхідної інфраструктури, вирішення потреб, пов'язаних з добробутом, зайнятістю населення, соціальним забезпеченням. В умовах ринку бюджетні відносини повинні будуватися таким чином, щоб здійснювати активний вплив на господарську кон'юнктуру, сприяти розвитку ділової активності підприємців.
Склад видатків Державного бюджету України:
1). фінансування загальнодержавних програм по підтримці і підвищенню життєвого рівня народу, соціальний захист населення;
2). фінансування загальнодержавного значення установ невиробничої сфери (освіта, культура, охорона здоров'я, наука);
3). фінансування виробничого і невиробничого будівництва, проектно-пошукових та інших робіт відповідно до загальнодержавних програм;
4). оборона;
5). охорона навколишнього середовища;
6). утримання правоохоронних і митних органів, податкової та контрольно-ревізійної служби, захисту прав споживачів, законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;
7). здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
8). надання дотацій, субвенцій обласним бюджетам та бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя;
9). створення державних матеріальних та фінансових резервів;
10). обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргів.
Формування доходів державного бюджету багато в чому залежить від методів господарювання, завдань які вирішує держава, складу і принципів побудови податкової системи.
Доходи Державного бюджету України утворюються за рахунок:
- податків, які повністю або частково надходять в бюджет у відповідності із діючими законами;
- частини доходів від приватизації державних підприємств;
- надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
- орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
- внесків до тимчасово приєднаних до Державного бюджету України позабюджетних фондів;
- надходжень від внутрішніх позик;
- дивідендів, одержаних від цінних паперів, що належать державі;
- інших доходів встановлених законодавством України.
Найбільшу питому вагу у структурі доходів Державного бюджету займають податкові, а також внески до державних цільових фондів.
Якщо наявні доходи в бюджеті недостатні для фінансування всіх необхідних потреб, то має місце бюджетний дефіцит, т.б. це перевищення видатків з бюджету над його доходами. Негативною рисою бюджетів України, як і більшості постсоціалістичних країн, є їх хронічна дефіцитність.
Причинами бюджетного дефіциту можуть бути:
1). значні інвестиції держави у розвиток економіки. Такий бюджетний дефіцит є наслідком не кризових явищ, а певної політики уряду, який проводить значні структурні зрушення у народному господарстві;
2). негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, стихійні лиха;
3). криза в економіці, яка знаходить відображення зокрема і у бюджетному дефіциті. Такий бюджетний дефіцит важче всього подолати; для цього повинні бути заходи по фінансовому оздоровленню економіки, лише за цієї умови можна розраховувати на збалансування бюджету.
Бюджетний дефіцит в Україні був "успадкований" від колишнього СРСР і причини цього негативного явища треба шукати ще на початку 1960-х років. Саме починаючи з цього часу в економіці СРСР почали нагромаджуватися певні несприятливі тенденції, які з часом і стали однією з причин його розпаду, де:
- сповільнення темпів економічного розвитку;
- недостатня ефективність економічних заходів і реформ (1964, 1965, 1979, 1985 років);
- збільшення внутрішнього державного боргу;
- зменшення надходження валюти від зовнішньоекономічної торгівлі через погіршення кон'юнктури на ринку нафти;
- значні незавершені капітальні вкладення у народне господарство;
- заміщення фінансових ресурсів кредитними ресурсами, грошова емісія;
- руйнівні наслідки антиалкогольної компанії тощо.
Одним з найважливіших напрямків сучасної фінансової політики уряду України є досягнення сталої збалансованості бюджету. При розробці заходів по вирішенню цієї складної проблеми слід врахувати, що сам бюджетний дефіцит як такий не є злом. В борг жили і живуть наймогутніші країни Заходу з ринковою економікою, головне - це розмір бюджетного дефіциту, який співставляється із величиною створеного валового національного продукту. Досвід західних країн доводить, що допустимим розміром дефіциту бюджету є 2-3 %ВНП; в таких межах він не тільки не дає негативних наслідків, а навіть сприяє розвитку економіки, пожвавленню ділової активності. Така практика має назву "дефіцитного фінансування".
Шляхи подолання бюджетного дефіциту:
- оздоровлення економіки країни;
- перебудова податкової системи в напрямку зменшення податкового тягаря і стимулювання ділової активності;
- скорочення бюджетних дотацій;
- зменшення фінансування державних інвестицій;
- запровадження обов'язкового медичного страхування;
- економне і цільове витрачання бюджетних коштів;
- посилення контрольної роботи за своєчасною і повною сплатою податків.
В сучасних умовах дефіцит державного бюджету України законодавчо обмежується, а джерелом його покриття є державні внутрішні та зовнішні запозичення.
Бюджетний процес.
Складанню проекту закону про Державний бюджет України передує велика і тривала підготовча робота, яка проводиться органами державної влади і управління.
Серед усіх процедур бюджетного процесу важливе місце займає визначення основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект цього документу складається Кабінетом Міністрів України і

 
 

Цікаве

Загрузка...