WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фінансова система держави - Курсова робота

Фінансова система держави - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Фінансова система держави
?
ПЛАН
Вступ
1. Фінансова діяльність держави: цілі; засоби, результати
2. Державні фінанси та їх призначення
2.1. Бюджетна система
2.2. Державний бюджет
2.3. Місцеві бюджети
2.4. Міжбюджетні відносини
3. Фінансова безпека і малий бізнес
4. Основи збалансованості фінансової системи держави
Висновок
Література
ВСТУП
Відомий вітчизняний вчений професор І.І.Янжул у 1890році.
"Финансове хозяйство или хозяйство
государства, его доходы и расходы
составляют подавляющий интерес
нашего времени..."
Справді фінанси пронизують наше життя з фінансовими категоріями ми зустрічаємось повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет та багато інших.
З розвитком держави фінансові відносини вдосконалювались і ускладнювались, збагачувалися новими формами прояву і вже не уособлювались лише у податках.
Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких займають і фінанси. Уже давно фінансова діяльність перестала бути привілеєм, хоча вони і не втратили своєї провідної ролі у суспільстві. При цьому ефективність фінансової системи залежить від двох основних чинників: фінансової освіченості громадян та майстерності фінансистів-професіоналів. На фоні фінансової безгрошовності населення діяльність фахівців втрачає міцну опору, без якої дуже важко досягти належної організації у функціонуванні фінансів.
Без достатньої ж кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність фінансової діяльності, надійність і стабільність фінансової системи. Цим обумовлюється значення фінансової освіти у суспільстві, необхідність донесення фінансових знань, умінь кожному.
І. Фінансова діяльність держави: цілі, засоби, результати
Цілі й завдання нового етапу розвитку України потребують активних регулятивних дій з боку держави, тобто удосконалення напрямів, форм, методів і механізмів економічної діяльності, важливим складником якої є фінансова діяльність. Отож науковий теоретичний аналіз фінансової діяльності держави, її ролі у процесі глибоких якісних перетворень в економіці є необхідним етапом у розв'язанні проблем. Недооцінка важливості розробки теоретичних питань веде до емпіричного пошуку шляхів удосконалення форм і методів фінансової діяльності.
В економічній літературі для позначення взаємовідносин держави й економіки використовується безліч термінів, зокрема: "економічна діяльність держави", "економічна політика держави" або "державна економічна політика", "державне втручання в економіку", "державне регулювання економіки", "державно-монополістичне регулювання економіки", "державне підприємництво", "державний сектор економіки". Вживають також поняття "економічна роль держави", "економічні функції держави", "політика державного регулювання економіки" тощо. Найбільше відповідають сутності взаємовідносин держава - економіка, як здається, поняття "економічна діяльність держави", "економічна політика держави", "економічні функції держави".
Економічні функції держави реалізуються у процесі її економічної діяльності, яка здійснюється відповідно до цілей економічної політики на певному етапі розвитку економіки країни.
До економічної діяльності держави входять цілі, засоби їх досягнення, сам процес і результат діяльності. Сукупність цілей і засобів їх досягнення у процесі економічної діяльності становить економічну політику держави.
У структурі економічної діяльності серед засобів(інструментів)реалізації як стратегічних, так і тактичних цілей важливе місце посідає фінансова діяльність держави. Вона має також власні стратегічні й тактичні цілі, які повинні збігатися з цілями економічної діяльності та діяльності держави в цілому. Певні цілі фінансової діяльності можуть розглядатися тільки як засіб або проміжна мета досягнення стратегічної загальноекономічної або загальнополітичної мети.
Найвищою метою фінансової діяльності є дотримання (досягнення) макрофінансової рівноваги. У широкому значенні макрофінансова рівновага має на меті забезпечити необхідними фінансовими ресурсами процес національного макроекономічного відтворення, що відповідає загальній стратегічній меті стабілізації та подальшого зростання економіки України. У вузькому значенні макрофінансову рівновагу можна розглядати як фінансовий баланс країни, в якому знаходять вияв загальнодержавні, регіональні й галузеві фінансові баланси. До загальнодержавних належать: державний бюджет, баланс фінансових ресурсів і витрат держави, баланс грошових доходів і витрат населення, платіжний баланс.
Залежно від тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань цілі фінансової діяльності поділяються на стратегічні й тактичні.
Стратегічні цілі розраховані на перспективу й передбачають вирішення великомасштабних завдань, визначених економічною стратегією держави. У процесі її розроблення прогнозуються основні тенденції розвитку фінансів, формуються концепції їхнього використання, виробляються принципи організації фінансових відносин. Вибір довгострокових цілей і складання цільових програм у фінансовій діяльності необхідні для концентрації фінансових ресурсів на головних напрямах економічного і соціального розвитку країни.
Тактичні цілі спрямовані на реалізацію завдань конкретного етапу розвитку суспільства шляхом своєчасної зміни способів організації фінансових зв'язків, перегрупування фінансових ресурсів держави.
Значною мірою самостійною сферою фінансової діяльності держави є фінансова політика-сукупність стратегічних і тактичних фінансових цілей, визначених на певний період, які реалізуються у процесі фінансової діяльності держави. Фінансова політика має самостійне значення і водночас є головною умовою реалізації волі держави у будь-якій сфері суспільного життя. Конкретне вираження фінансова політика знаходить у чинній системі мобілізації фінансових ресурсів та їхнього використання для задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких структур і населення.
Сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів, за допомогою яких у процесі фінансової діяльності реалізується фінансова політика, становлять фінансовий механізм.
Отже, фінансова діяльність держави-це процес здійснення стратегічних і тактичних цілей фінансової політики за допомогою відповідних фінансових інструментів, тобто фінансового механізму.
Фінансова діяльність держави являє собою двоєдиний процес: з одного боку, це процес формування фондів фінансових ресурсів, а з другого - процес їхнього

 
 

Цікаве

Загрузка...