WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна теорія: предмет, методи та функції - Реферат

Економічна теорія: предмет, методи та функції - Реферат

самостійної науки. На перших етапах економічна теорія виражала інтереси міцніючого класу буржуазії та прогресивні тенденції суспільного розвитку. Тоді ж з'явився термін "політична економія".
Економічна теорія, тобто політична економія - історична наука, вона розкриває закони розвитку економіки та методи її пізнання.
Капіталістичні відносини почали складатися передусім у сфері торгівлі. Тому і перша школа буржуазної політичної економії - меркантилізм, представники якої вважали, що джерелом багатства країни є торгівля.
Школа фізіократів (XVII-XVIII ст.) вважала, що джерелом багатства суспільства є виробництво, але тільки сільськогосподарське.
Засновник цієї школи французький економіст Франсуа Кене (1694-1774) у праці "Економічна таблиця" та деяких інших дослідженнях доводив, що єдиним джерелом багатства є сільське господарство, і вперше в історії економічних учень зробив спробу охарактеризувати річний процес від-творення у цілому. В основі цього процесу лежить еквівалентний обмін. Виходячи з цього, Ф. Кене розкривав неспроможність меркантилізму ото-тожнення багатства з грошима, трактування обігу як джерела багатства. Фізіократи обгрунтували, що джерелом нових продуктів, додаткової вар-тості є не сфера обігу, а саме сфера виробництва. Проте їхня історична обмеженість полягала в тому, що вони вважали продуктивною лише зем-леробську працю, а в промисловості, на їхню думку, працівник лише змінює форму речовини, яка дається йому землеробом.
Класична політична економія дістала свою назву тому, що основним об'єктом дослідження стало виробництво незалежно від його галузевих особливостей,а також розподіл благ. Започаткував цей напрям у економічній думці Уїльям Петті (1623-1687). Саме він на відміну від меркантилістів, що спиралися на поверхові явища економічного життя, зробив спробу проникнути в сутність економічних процесів і пояснити їх.
Подальший розвиток, збагачення і конкретизацію ці підходи знайшли в англійського економіста Адама Сміта (1723-1790). У "Дослідженні про природу і причини багатства народів" (1776) він довів, що разом з поділом праці розвивається обмін, що гроші - це не вигадка людей, а атрибут самого обміну, що вони є товаром. Вартість товарів А. Сміт визначав тільки за втіленою у них працею. Він розрізняв споживну та мінову вартість.
Видатним представником цього напряму економічних учень є відомий англійський економіст Давід Рікардо (1772-1823). Його головна праця "Засади політичної економії і оподаткування" (1817) свідчить, що він був буржуазним ідеологом епохи промислового перевороту.
3. Методи і функції економічної теорії
Під методом пізнання звичайно розуміють спосіб досягнення мети. Він є робочим інструментом, засобом пізнання предмета, що вивчається.
- Метод наукової абстракції
- Метод аналізу і синтезу
- Поєднання кількісною і якісного аналізу
- Математичні і статистичні методи
- Метод логічного та історичного підходу.
- Метод порівнянь
- Індукція і дедукція. Індукція - це рух думки від одиничного до всезагального, від знання нижчого ступеня спільності до знання вищого її ступеня. Дедукція - рух думки від всезагального до одиничного.
- Метод аналогії означає перенесення властивості (сукупності властивостей) одного явища на інше.
Слово "функція" в дослівному перекладі з латинської означає "виконання, звершення". Якщо ми говоримо про функції економічної теорії, то хочемо показати, які завдання виконує ця наука, яке коло її обов'язків перед людством, які її роль і призначення.
Економічній теорії властиві такі функції:
Теоретико-пізнавальна функція полягає в тому, щоб розкрити зміст економічних законів і категорій, суттєві причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів.
Практична функція полягає в тому, щоб практично запровадити нові методи господарювання, використання економічного досвіду інших країн, впровадження прогресивних форм власності. Для України її суть полягає в тому, щоб практично втілити найоптимальніші шляхи виходу України з економічної кризи і поступово перейти до соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Світоглядна (виховна) функція - це формування економічного світогляду. Для України її суть полягає в тому, щоб психологічно підготувати людину, яка нормально буде сприймати ринок.
4. Економічні потреби та їхня структура
Поняття "потреба" дуже містке. Людина має систему най-різноманітніших потреб: фізіологічних, інтелектуальних (духовних), соціальних тощо. Колектив залежно від сфери діяльності має свої специфічні потреби. Скажімо, потребами підприємства, що виробляє одяг, є розвиток його потужностей, запровадження нових моделей, зростання прибутку підприємства і доходів кожного його члена. Потребами народу (нації) є зростання економічного, наукового, технічного, духовного потенціалу країни, гарантування п зовнішньої безпеки, технічної, технологічної та культурної не-залежності.
Є потреби самозахисту (безпеки, захищеності), потреби поваги (визнання, самоповаги), потреби у любові, духовній близькості, потреби самоутвердження, саморозвитку тощо. Проте ми розглядатимемо потреби, що пов'язані зі сферою господарської діяльності. Вони дістали назву економічних потреб.
Економічні потреби - це необхідність у життєвих благах, бажання володіти ними і використовувати за призначенням.

 
 

Цікаве

Загрузка...