WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Макроекономічні рівноважні та балансові моделі - Реферат

Макроекономічні рівноважні та балансові моделі - Реферат


Реферат на тему:
Макроекономічні рівноважні та балансові моделі
Зміст
1. Базові моделі ринкової економіки
2. Моделі фіскальної політики
3. Моделі банківської системи
4. Балансові моделі
Список використаної літератури
Базові моделі ринково економіки
Макроекономіка досліджує господарство в цілому, тобто всю сукупність ринків. Але багато ринків зводиться до трьох агрегованих: ринок благ (сукупність ринків товарів і послуг); фінансовий ринок (сукупність ринків цінних паперів і грошей); ринок чинників виробництва (сукупність ринків праці та капіталу) (рис. 1).
Рис..1. Сукупність ринків в економіці
На ринку благ рівновага досягається, якщо обсяг ВВП дорівнює запланованим витратам усіх суб'єктів товарного ринку на купівлю товарів і послуг, які вироблені в країні. Попит і пропозиція доходу на цьому ринку залежать від загального рівня цін: Ys = Yd (див. рис.2).
На ринку грошей рівновага досягається, якщо кількість запропонованих банківською системою грошей в економіці врівноважується попитом на них: M = M (рис. 3).
Ринок цінних паперів, або ринок кредиту, охоплює всю сукупність довгострокових паперів, які приносять відсоток. Ціна цінних паперів є обернено залежною величиною від ставки відсотка: 1/r. Рівновага досягається, якщо попит і пропозиція на ринку цінних паперів збігаються: Bs = Bd (рис. 4).
На ринку праці рівновага досягається, якщо кількість запропонованих робочих місць врівноважується з пропозицією робочої сили:Ns = Nd (pnc.5).
У стані загальної економічної рівноваги діє закон Вальраса (1834-1910), за яким в економіці, яка складається з n взаємопов'язаних ринків, на n-му ринку завжди буде рівновага, якщо вона буде досягнута на усіх інших n-1 ринках. Закон випливає з того, що сукупний попит і сукупна пропозиція усіх благ виражаються через їх ціни: товарів і послуг Y через P, цінних паперів В через 1/г, праці N через W,грошей М через 1.
Модель набуває вигляду:
Згрупуємо змінні ліворуч. Модель Вальраса набуває вигляду:
Макроекономічний аналіз за законом Вальраса повинен дослід-жувати и-1 ринок. Тому з аналізу, як правило, вилучається найскладніший - ринок цінних паперів.
В основу макроекономічного аналізу покладено модель економічного кругообігу.
Модель економічного кругообігу з участю держави (рис.6) для закритої економіки містить у собі сектори: домогосподарства, фірми та держава і два види ринку: ринок благ і ринок ресурсів. Потоки"доходи-витрати" діють у протилежних напрямах, а сумарний потік доходів дорівнює сумарному потоку витрат в умовах рівноваги.
Держава бере участь у регулюванні економіки трьома способами:1) збиранням податків; 2) здійсненням державних витрат; 3) регулюванням кількості грошей в економіці.
Модель економічного кругообігу за участю держави
Модель "попит-пропозиція" - це модель мікроекономічної рівноваги. Рівновага товарного ринку - стан ринку, коли для продажу пропонується така кількість товару, яку споживач готовий купити. Закон попиту та пропозиції - ціна будь-якого товару змінюється, щоб врівноважити попит і пропозицію. Рівноважна ціна - ціна, яка врівноважує попит і пропозицію. Рівноважний обсяг - обсяг пропозиції та обсяг попиту в умовах, коли врівноважується попит і пропозиція (рис. 7).
Рис..7. Модель "попит-пропозиція"
Якщо попит на товар перевищує пропозицію товару, виникає дефіцит пропозиції, або надлишковий попит. Якщо попит на товар менший за пропозицію товару, виникає надлишок пропозиції, або дефіцит попиту.
Приклад. Побудуйте прямі попиту та пропозиції. Визначте рівноважну ціну та кількість. Якщо ціна дорівнює 2,25 грн, що існує на ринку - товарний дефіцит чи надлишок?
Розв'язання. Для запису рівнянь прямих попиту та пропозиції скористаємось рівнянням прямої, яка проходить через дві точки. Рівняння прямої попиту:
Рівняння прямої пропозиції:
Розв'язуємо систему двох рівнянь з двома невідомими:
Відповідь. Рівноважна ціна P*= 2,83; рівноважна кількість Q*= 166,6.При P = 2,25 попит на товар перевищує пропозицію товару (D > S),на ринку товарний дефіцит.
Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції базова модель макроекономічної рівноваги (рис. 8).
Рис..8. Кейнсіанська модель AD-AS
Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції аналізує причини коливань рівня цін і реальних обсягів національного виробництва. Сукупний попит і сукупна пропозиція агрегуються відповідно з рівно-важних величин попиту і пропозиції на усіх ринках товарів і послуг.
Сукупний попит (AD) - це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми та держава і економічні суб'єкти інших країн за певного рівня внутрішніх цін.
Від'ємний нахил кривої сукупного попиту визначається трьома ціновими чинниками: 1) ефектом багатства; 2) ефектом відсоткової ставки; 3) ефектом обмінного курсу.
Сукупна пропозиція (AS) - це обсяг товарів і послуг, який пропонується економікою для продажу за кожного рівня цін. Величина сукупної пропозиції визначається наявними в економіці капіталом, працею і технологією і може бути записана на основі виробничої функції.
Рис. 9. Класична модель сукупної пропозиції
Класична модель сукупної пропозиції (рис..9) - модель для довгострокового періоду.
Цінові чинники сукупної пропозиції:
1. Зміна відсоткової ставки. 2. Зміна рівня цін.
Нецінові чинники сукупної пропозиції:
1. Зміни цін на ресурси. 2. Зміни в продуктивності праці. 3. Зміни податків з підприємств і субсидій.
При зміні нецінових чинників змінюються середні витрати. Пряма сукупної пропозиції зміщується ліворуч або праворуч.
Рис. 10. Подвійна рівновага в моделі AD-AS
Перетин прямих сукупного попиту AD та довгострокової прямої сукупної пропозиції AS визначає рівноважний дохід, випуск та рівноважний рівень цін. Коли економіка досягає довгострокової рівноваги, уявлення, заробітна плата і ціни змінюються таким чином, щоб короткострокова пряма сукупної пропозиції LAS також пройшла через цю точку. В точці А має місце подвійна рівновага (рис. 3.10).
Інвестиції - це економічні ресурси, які спрямовуються на збільшення реального капіталу суспільства. В макроекономіці базовою інвестиційною функцією є функція, яка залежить від відсоткової ставки. Реальна відсоткова ставка - плата за придбання грошового капіталу для інвестування. Функція інвестицій є спадною і відображає обернену залежність між відсотковою ставкою та інвестиціями. Фактичні інвестиції поділяють на планові та непланові. Цей поділ відображається в моделі економічної рівноваги "випуск-витрати", графічна інтерпретація якої має назву "кейнсіанський хрест"(рис. 11).
Рис. 11. Модель "витрати-випуск"
Бісектриса означає, що фактичні і планові витрати збігаються, "+" - незаплановане зростання, "-" - зменшення інвестицій у товарно-матеріальні запаси. У точці А, де витрати збігаються з доходом, досягається рівність планових і фактичних інвестицій, тобто встановлюєтьсямакроекономічна рівновага. Якщо фактичний дохід перевищує рівноважний, фірми виробляють більше, ніж покупці купляють. Відбувається непланове зростання інвестицій у товарні запаси, і виробництво буде мати тенденцію до спаду, оскільки економіка постійно прагне

 
 

Цікаве

Загрузка...