WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фондова біржа: основні ознаки і функції” - Реферат

Фондова біржа: основні ознаки і функції” - Реферат

"білі плями" чинного законодавства, які стимулюють зловживання у сфері корпоративного управління.
В такій ситуації діяльність Української фондової біржі у 2002 році була перш за все спрямована на розвиток нових біржових послуг, вдосконалення законодавчої та нормативної бази України, що має забезпечити поступове зосередження торгівлі цінними паперами на організаційно оформленому ринку, появу нових фінансових інструментів.
На кінець 2002 року перелік членів УФБ налічував 106 торговців цінними паперами, які водночас є членами саморегулівної організації УФБ.
Протягом року зі складу членів СРО УФБ виключені 34 торговця цінними паперами. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 28 банківськими установами та 78 торговцями цінними паперам
Загальний біржовий обіг УФБ у 2002 році склав 16,87 млн.грн. (23,9% загального біржового обігу 2001 року).
Протягом 2002 року на УФБ та її філіях відбулося 79 торгівельних сесій ( у 2001 році 311 сесій). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 1,4 млн. грн. (відповідний показник у 2001 році становив 5,9 млн. грн.), за торгівельну сесію - 0,2 млн. грн. (в 2001 році - 0,23 млн. грн. відповідно).
За рік на УФБ та її філіях укладено 218 угод (в середньому 3 угоди протягом однієї торгівельної сесії). Найбільша кількість угод була зафіксована у березні - 63. Кількість угод у порівнянні з 2001 роком скоротилась майже в 2,5 раза.
Вторинний ринок в 2002 році займає лише 6,0% від загального біржового обігу (у 2001 році - 60% від річного обігу).
Структура вторинного біржового ринку була представлена векселями суб"єктів підприємницької діяльності - 68,8% обсягу реалізації на вторинному ринку (за 4 місяці 2002 року) та акціями вітчизняних емітентів -31,2% відповідно.
Протягом звітного періоду на вторинному ринку в секторі корпоративних цінних паперів було укладено 34 угоди з купівлі-продажу 11,7 млн. акцій на загальну суму 315,8 тис. гривень (з них на УФБ - 6 угод на суму 158,4 тис.грн., решта - на філіях біржі).
Протягом 2002 року УФБ продовжила роботу щодо вдосконалення існуючої та розробки нової нормативної документації біржі:
- з метою приведення нормативних документів УФБ у відповідність до змін у законодавстві України та нормативних актах ДКЦПФР в 2002 році було розроблено та введено в дію Положення про членство на УФБ, нова редакція Положення про допуск цінних паперів до котирування на УФБ;
- з метою створення нормативної бази щодо запровадження нових технологій електронної біржової торгівлі до Правил УФБ були внесені зміни та доповнення, які були затверджені загальними зборами акціонерів біржі 14 червня 2002 року;
- з метою запровадження нових інтернет-послуг, а також мінімізації витрат членів біржі на вторинному біржовому ринку, протягом року до Прейскуранту тарифів на послуги, що надаються УФБ, були внесені відповідні зміни.
Протягом року УФБ були проведені роботи щодо розроблення та введення в дію нової версії веб-сторінки біржі в мережі Інтернет, якою запроваджено можливість надання біржею інформаційних послуг щодо отримання зацікавленими особами інформації про суттєві умови угод, що укладаються на УФБ та її філіях в режимі реального часу.
Підсумки діяльності УФБ у 2003 році свідчать про зростання у порівнянні з 2002 роком показників, що характеризують біржову активність. Загальний обсяг торгів на УФБ у 2003 році збільшився в 2,42 рази та склав 40,8 млн. гривень (обсяг торгів в 2002 року - 16,9 млн. грн.). Кількість укладених на біржі угод у 2003 році зросла в 5,53 разів до 1205 (відповідний показник 2002 року - 218).
Збільшення обсягів торгівлі на УФБ порівняно з 2002 роком пояснюється перш за все розширенням спектру інструментів біржової торгівлі, зокрема появою у 2003 році на біржовому ринку похідних цінних паперів та корпоративних облігацій.
На кінець 2003 року інфраструктура членів УФБ представлена 114 брокерськими конторами членів біржі, які водночас є членами саморегулівної організації УФБ. З початку поточного року зі складу членів СРО УФБ були виключені 17 торговців цінними паперами, увійшли до складу СРО - 26. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 27 банківськими установами та 87 торговцями цінними паперами.
Протягом 2003 року на УФБ та її філіях відбулися 153 торгівельні сесії ( у 2002 році - 79 сесій). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 3,4 млн. грн. (відповідний показник 2002 року - 1,4 млн. грн.), за торгівельну сесію - 0,27 млн. грн. (в 2002 році - 0,2 млн. грн.).
За рік на УФБ та її філіях укладено 1205 угод (в середньому 8 угод за одну торгівельну сесію). Найбільша кількість угод була зафіксована у грудні - 457. В розрізі фінансових інструментів найбільшу кількість угод (1127) було укладено з похідними цінними паперами (опціонами на купівлю товарів).
Структура торгів в розрізі інструментів в 2003 році суттєво змінилась у порівнянні з попереднім роком внаслідок появи на біржовому ринку облігацій підприємств (12% від загального обсягу торгів) та похідних цінних паперів (36% від загального обсягу торгів).
Структура торгів на УФБ
Вид цінного паперу Обсяг торгів в 2005 році, млн. грн. Обсяг торгів в 2002 році, млн. грн.
Акції 21,02 13,43
Облігації підприємств 5,04 -
Похідні цінні папери 14,77 -
Векселі - 3,44 (за 4 місяця)
Всього 40,83
16,87
Структура біржових торгів 2003 року в розрізі секторів ринку (первинний, вторинний) у порівнянні з попереднім роком майже не змінилась: первинний ринок займає домінуюче положення (в 2003 році - 99,9% від обсягу торгів, в 2002 році - 94%).
Первинний ринок в 2003 році був представлений на УФБ: ринком приватизації - 51,4% від обсягу торгівлі на первинному ринку ( у 2002 році - 83,2%), розміщенням облігацій підприємств - 12,4% від обсягу первинного ринку, розміщенням похідних цінних паперів - 36,2%. Протягом 2003 року на первинному ринку УФБ було укладено 1197 угод з купівлі-продажу 95,9 млн.цінних паперів на суму 40,7 млн.гривень (у 2002 році -183 угоди на суму 15,9 млн.грн.).
Ситуація на вторинному біржовому ринку в 2003 році не змінилась на кращу. Зберіглась тенденція низької активності на вторинному біржовому ринку, на який за підсумками року припадає лише 0,1% від загального біржового обсягу торгів (у 2002 році - 6,0% від річного обсягу).
Структура вторинного біржового ринку була представлена акціями вітчизняних емітентів. Протягом року на вторинному ринку відбулися 4 торгівельні сесії, під час яких було укладено 8 угод з купівлі-продажу 797 тис. акцій на суму 42,6 тис. гривень.
Протягом 2003 року УФБ продовжила роботу щодо вдосконалення та розробки нормативної документації біржі:
" затверджений Біржовою радою УФБ та погоджений в ДКЦПФР пакет нормативної документації, що визначає порядок одержання доступу та здійснення торгівлі цінними паперами в системі електронних торгів (СЕЛТ) УФБ, прийняттяякого спрямоване на запровадження електронної біржової торгівлі з використанням віддалених робочих місць

 
 

Цікаве

Загрузка...