WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Безготівкові розрахунки (розрахунки із застосуванням платіжних доручень, чеків, вескелів) - Курсова робота

Безготівкові розрахунки (розрахунки із застосуванням платіжних доручень, чеків, вескелів) - Курсова робота

пункті;
Але крім першокласних векселів на грошовому ринку обертаються і векселя меншого гатунку, хоча вони і не зустрічають великого попиту. До таких векселів відносяться:
векселя з безоборотними надписами;
внутрішні векселя, які підлягають оплаті в іностранній валюті;
векселя, які підлягають оплаті в пункті, де немає установи банку;
переказні векселя, які не підлягають акцепту, - мандати.
ПЕРЕДАЧА ВЕКСЕЛЕЙ В ОПЛАТУ БОРГУ.
Однорідною з обліковою операцією є операція по передачі векселів в оплату боргу: розрахунок робиться на тих самих підставах, а різниця складається в тому, що належна з дисконтера сума не може бути отримана грошима, а зараховується в уплату боргу за його особистоим рахунком.
ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ.
Ломбардна операція, яка здійснюється з векселями, складається з передачі векселів до банку для забеспечення отриманих кредитів, а саме:
за позиками строковими за позичковими рахунками;
за позиками до запитання за спеціальним позичковим рахунком.
Всі ці векселя забеспечуються індосаментом (бланковим, рідше іменним).
По лобардним векселям комісію, дамно, порто і витрати по протесту банки у відповідних випадках нараховують на свою користь, з відношенням їх на дебет рахунку боржника, тільки тоді, коли ці векселя ними інкасовані або опротестовані.
КОМІСІЙНА ОПЕРАЦІЯ.
Комісійні операції, які здійснюються з векселями за участю банків, які забеспечують їх проведення. Банки приймають:
прості і переказні векселя і супроводжуючи їх документи для інкасо до настання по ним строку платежу, а у випадку неплатежу - в їх протесту;
переказні і прості візо-векселя для пред'явлення до акцепту, а у випадку неакцепту - в їх протесті;
протестовані векселя для інкасо, але не судовим порядком, а шляхом пред'влення їх до платежу тим особам, які вказані довірителем.
За здійснення всіх цих операцій банки утримують на свою користь комісію, а по векселям з іншого міста, крім того, дамно і порто.
Без комісії банки виконують доручення постійних клієнтів по розрахунковим і кореспонденським рахункам як на інкасо, так і на пред'явлення до акцепту місцевих векселів.
ДЕПОЗИТНА ОПЕРАЦІЯ.
Депозитні операції або операції депо, які здійснюються з векселями, виконуюються за участю банків, які забеспечують їх проведення. Банки приймають векселя:
на збереження (чисте депо);
на збереження і керування (кваліфіковане депо);
на збереження, в керування і розпорядження (забеспечуюче депо).
При чистому депо банк приймає на себе забов'язання зберігати векселя, відповідати за всі наслідки їх загибелі або псування і повертати їх за першою вимогою клієнта; при кваліфікованому депо банк, крім того слідкує за строками векселей, інкасує строкові векселя і в певних випадках протестує їх, а також здійснює всі інші дії, необхідні для охорони прав
довірителя. Витрати банка по інкасуванню і опротестуванню погашаються за рахунок сум, які поступають в оплату векселів.
Забеспечуюче депо на умовах застави служить для цілей забеспечення виданих клієнту позик і складає основу ломбардних операцій.
АКЦЕПТНА ОПЕРАЦІЯ.
Акцептна операція, яка здійснюється з векселями, виконується за участю банків, які забеспечують їх проведення. Вона полягає в тому, що банк акцептує виставлений на нього переказний вексель за умовою, що клієнт надасть банку покриття до настання строку платежу по векселю. В цій операції, на відміну від облікової, банк сам виступає платником. Сума для оплати векселя банком надається клієнтом не пізніше, чим за день до настання строку. Тому банки надають акцептний кредит тільки першокласним позичальникам при безумовній впевненості в їх кредитоспроможності, а в якості забеспечення утримують у себе соло-векселя позичальника; від менш надійних позичальників банки потребують також надання гарантії та додаткового високоліквідного забеспечення.
Ремітент може використати акцепт в різних цілях: передати в уплату боргу своєму кредитору або облікувати в банку для миттєвого отримання коштів. В останньому випадку дисконтером може виступати сам банк-акцептант, який не бажає пускати свій акцепт в обіг, - тим самим він переводить акцептний кредит в облікову позику, але він може і не обліковувати власний акцепт, а за згодою з ремітентом депонувати його у себе до настання строку платежу.
У зовнішньоторгових операціях акцептний кредит часто приймає форму акцептно-рамбурсного кредиту, при якому експортер (або його комісіонер) виставляє витрати на будь-який іноземний банк, а покриття по кредиту надає банк імпортера, або інший третій банк, але все це - за дорученням та за рахунок імпортера. Ця форма кредиту
використовується тоді, коли валюта платежу по контракту не є валютою країни ні експортера, ні імпортера.
Як акцептний, так і акцептно-рамбурсний кредит відкривається по товарним угодам, і векселя акцептуються протипред'явлення товарних документів і часто супроводжуються акредитивами.
По акцептним кредитам банк утримує комісію в залежності від строку і суми забов'язань і ризику непогашення кредиту, а по акцептно-рамбурсним кредитам банк, окрім комісії, утримує ще і відсотки.
ГАРАНТІЙНА ОПЕРАЦІЯ.
Гарантійна операція, яка здійснюється з векселями, полягає в тому, що третя особа - підприємство або банк приймає на себе відповідальність по забов'язанням довірителя чи у формі письмової гарантії, чи у формі авалювання векселя і тим самим надає авальний кредит. Якщо довіритель не зможе виконати свої забов'язання по відношенню до свого контрагента, а саме - у строк погасити векселя, гарантор бере на себе оплату даних забов'язань, тобто гарантор страхує ризик непогашення кредиту у формі гарантії платежу, причому гарантія є безвідзивною і не залежить від виконання сторонами по угоді своїх забов'язань.
Гарантії, в забеспечення оплати векселів, як правило, надаються банками, так як очима ділового світу тільки вони можуть забеспечити солідність та добротність фірми.
Гарантійна операція вигідна банкам, тому що в момент видачі гарантії не виникає імобілізація грошових коштів; в той же час це одна з найбільш ризикоаваних операцій, бо не можливо наперед (до моменту платежу по забов'язанням) передбачити, чи зможе довіритель погасити свої забов'язання. Винагорода банка виражається у вигляді комісії, яка виплачується доверителем до видачі гарантії; її розмір складає 1-8% в залежності від суми, строків забов'язань і ризику операції.
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. И. С. Гринько "Внешнеторговые операции", Сумы, издательство "Орион".
2. Газета "Бизнес" №49, 7 грудня 1998 р. "Как правильно пердать вексель другому лицу".
3. Фінансово-економічний журнал "Финансовая тема", "Вексельные операции, их характеристка. Бухгалтерское оформление операций с векселями", Ю. Мороз, АБ "Укргазбанк".
4. Газета "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес" №36, 17 вересня 1998 р. "Операции с векселями - возможности и проблемы".
5. Інструкція Національного банку "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", від 19 лютого 1998 року № 7.
6. Положення "Про переказний і простий вексель" (затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР), від 7 серпня 1937 р. N 104/1341
7. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція 1993 р.), Міжнародна Торговельна Палата.
8. Основи економічної теорії: Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін.; За ред. А.А.Чухна. - К.: Вища шк., 2001 - 606 с.:іл.

 
 

Цікаве

Загрузка...