WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - Контрольна робота

Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - Контрольна робота

сплачують підприємцями, але це уточнення обґрунтування якого дане нижче, не змінює загального принципу.
З точки зору "витратного" підходу до визначення ВНП його структура включає чотири компоненти:
по-перше, особисті споживчі витрати;
по-друге, валові інвестиції;
по-третє, державну закупівлю товарів і послуг;
по-четверте, чистий експорт.
Особисті споживчі витрати включають витрати на купівлю товарів повсякденного попиту, товарів тривалого користування і оплату послуг. У розвинених країнах цей елемент сукупного попиту відіграє вирішальну роль, займаючи домінуюче місце в сукупних витратах. Безперервно зростає частка витрат на послуги в сукупних витратах населення. Потрібно зазначити, що, хоч ця стаття носить назву "особисте споживання", по ній проходять і витрати, які за своєю економічною природою носять характер інвестицій (наприклад, купівля автомобіля для особистого користування).
Валові інвестиції охоплюють всю суму капіталовкладень сектора, здійснених в даному році все-кредитні країни. Точно кажучи, інвестиції можуть здійснюватися і в цінні папери, але в цьому випадку вони виключаються. Валові інвестиції використовуються для наступних цілей:
- будівництво виробничих будівель і службових приміщень;
- придбання обладнання;
- приріст виробничих запасів;
- житлове будівництво.
Валові інвестиції складається у розвинених країнах 16-19% ВНП. З теоретичної точки зору як інвестиції виступають і вкладення у людський капітал, з урахуванням таких частках інвестицій у ВНП досягає 1/3 його величини. Не входять до цієї групи витрати на придбання цінних паперів, хоч вони і носять назву "інвестиції". Це так звані фінансові інвестиції на відміну від виробничих.
Необхідність обліку вкладень у виробничі запаси в складі валових інвестицій випливає з того, що ВНП включає вартість вироблених кінцевих товарів і послуг, частина яких може і не бути реалізована в даному році. Тому збільшення запасів розглядається як інвестиції зі знаком "плюс", а зменшення - як інвестиції зі знаком "мінус". Сам факт падіння рівня запасів означає, що суспільство в даному році купує більше, ніж воно виробило в цьому ж році.
Саме поняття " валові" означає, що ці витрати охоплюють усі вкладення в сукупний капітал суспільства, незалежно від того, чи відбувається при цьому заміна частини капіталу, що вибуває з виробництва в поточному році, в наслідок фізичного або іншого зносу. З урахуванням же цієї обставини частина валових інвестицій являє собою амортизацію основного капіталу, а інша частина, звана чистими інвестиціями, йде на приріст капітальної вартості. ВНП за вирахуванням амортизації утворює чистий національний продукт(ЧНП). Частка а амортизації складає в розвинених країнах до 10 % ВНП.
Державні закупівлі товарів і послуг(державне споживання) включає витрати центральних і місцевих органів влади на забезпечення функціонування відповідних державних органів і служб: витрати на оборону, утримання чиновників, правоохоронних органів, освіти, судів та ін. До складу державних закупівель не включаються трансфертні виплати. Разом державна закупівля і трансфертні виплати утворюють державні витрати, причому трансфертні виплати становлять більшу частину державних витрат, а держзакупівля - меншу. У складі держзакупівель витрати центральних органів влади звичайно становлять меншу частку, а місцевих органів - більше.
Чистий експорт - це різниця між сумою, яку витрачають іноземці на купівлю наших товарів, і сумою, яка витрачається на купівлю іноземних товарів, інакше кажучи, різниця між експортом і імпортом (торговий баланс). Позитивна різниця збільшує ВНП, негативна - зменшує. Частка чистого експорту в сукупних витратах на кінцеві товари і послуги неоднакова в різних країнах.
Сукупні витрати (валові закупівлі) не обов'язково співпадають з величиною ВНП:
Валові внутрішні закупівлі = ВНП + імпорт - експорт
З урахуванням динаміки запасів використовується показник кінцевого продажу:
Кінцевий продаж = ВНП + імпорт - експорт - зміна запасів
Одне з найважливіших співвідношень - це співвідношення між валовими інвестиціями і амортизацією. Теоретично можливі три варіанти їх взаємозв'язку. Перший - оптимальний, коли валові інвестиції більше, ніж амортизація. В результаті відбувається безперервне збільшення маси функціонуючого капіталу, а ти самим - зростання виробничих можливостей суспільства. Другий варіант - коли валові інвестиції дорівнюють амортизації. Це небажаний, але також у принципі прийнятий варіант, бо при ньому забезпечується хоча б збереження виробничих можливостей суспільства. І нарешті, третій варіант - валові інвестиції менше, між амортизація основного капіталу - означає зменшення розмірів капіталу та виробничих можливостей суспільства, скорочуючи тим самим перспективи економічного зростання в майбутньому, а при збережені цієї тенденції - застій і занепад економіки.
Розглянемо структуру валового національного продукту з точки зору підрахування доходів. ВНП по доходах включає:
доходи від праці;
доходи від індивідуальної приватної власності;
ренту;
відсоток;
прибуток корпорації;
непряміподатки;
амортизацію.
Для визначення величини національного доходу необхідно з ЧНП вирахувати величину непрямих податків. Так виходить сума доходів, зароблених усіма шарами суспільства в поточному році. Поняття особистого доходу відрізняється від поняття національного доходу, оскільки не всі люди, що мають дохід за результатами господарської діяльності того або іншого підприємства, дійсно цей дохід отримують в повному обсязі. "Винуватцями" такого положення виступають, по-перше, уряд, по-друге, приватний бізнес. Уряд обкладає доходи, що отримуються корпораціями, податками, і це зменшує їх реальну величину, що доходить до дійсних власників. Крім того, уряд здійснює трансфертні виплати, що приводить до підвищення частка особистих доходів у ВНП. Що стосується бізнесу, то частка доходів, яка по праву належить людям як власникам корпорацій, не доходить до них в наслідок того, що частка корпоративних прибутків використовується як не розподілені прибутки. Ще одна частина зароблених коштів також не виплачується працівникам, а прямує до фонду соціального страхування. Тому, щоб визначити величину особистого доходу, необхідно з національного доходу відняти податок на прибуток корпорації, величину нерозподіленого прибутку корпорацій, суми відрахувань на соціальне страхування, додати суми трансферних виплат. Нарешті для визначення отриманого доходу необхідно від особистого доходу відняти величину прибуткового податку.
Взаємозв'язок між основними показниками можна навести у вигляді схеми:
Валовий національний прибуток
мінус амортизація
= Чистий національний прибуток
мінус непрямі податки
= Національний дохід
мінус відрахування на соціальне страхування
мінус податок на прибуток корпорацій
плюс нерозподілені прибутки корпорацій
= Особистий дохід
мінус особистий прибутковий податок
= Отримуваний дохід.
Залежність виробленого ВНП:
ВНП = споживанню +інвестиції + держ. закупівлі + чистий експорт;
Отримуваний дохід = ЧНП + трансфертні виплати - податки;
Отримуваний дохід = споживання + заощадження;
Споживання = отримуваний дохід - заощадження = ЧНП + трансфертні +
податки + заощадження;
заощадження - інвестиції = держ. закупівлі +трансфертні виплати - податки + чистий експорт = держ. виплати - податки + чистий експорт.
При цьому перевищення державних витрат податковими надходженнями утворюють бюджетний дефіцит, так що:
Заощадження - інвестиції = бюджетний дефіцит + чистий експорт.
Основне макроекономічне рівняння, яке характеризує співвідношення між різними складовими частинами ВНП, має, таким чином, такий вигляд:
ВНП = споживання + інвестиції + держю закупівлі + чистий експорт =
= отримуваний дохід + податки - трансферти =
= споживання + заощадження + податки - трансферні платежі.
Висновок
Отже ВНП показує підсумки діяльності усього національного господарства за рік. Крім ВНП, існує ще поняття національного багатства, що являє собою всю суму матеріальних благ, накопичену в суспільстві за час його існування. До складу національного багатства включаються активи - земля і ресурси, виробничі і невиробничі фонди, а також особисте майно населення. Матеріальну базу для приросту національного багатства утворює ВНП.
Використана література
1. Є. М. Воробйов "Економічна теорія" Київ - Харків 2001 р.
2. Дзюбик С. Риков О. "Основи економічної теорії" Київ 1994 р.
3. Макконнем К. Р. Брю С. Л. "Макроекономіка" Львів 1997 р.
4. Тугон - Барановський М. І. "Політична економія " Київ 1994 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...