WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці - Курсова робота

Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці - Курсова робота

господарювання беззаперечно доводить, що приватна власність на землю у будь-якій країні стимулює її економічне зростання завдяки більш ефективному використанню земельних ресурсів. У свою чергу, ефективність ринкової системи, а власне і її "ринковість" визначається тим, наскільки повно реалізується право власності, включаючи можливість купівлі-продажу об'єкту відносин власності.
Право власності на землю гарантовано Конституцією України. Основним актом у системі земельного законодавства, що регулює земельні відносини на довгострокову перспективу, є Земельний кодекс України. У Земельному кодексі відображені і деталізовані форми власності на землю, передбачені Конституцією України. 25 жовтня 2001 р. Верховна рада прийняла Земельний кодекс України, що затвердив приватну власність на землю сільськогосподарського призначення ітакі елементи її реалізації як оренду та заставу. Але переваги приватної власності реалізуються тільки за умови ефективного ринку землі. Проте, згідно з новим Земельним кодексом, купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення буде здійснюватись лише починаючи з 2005 р. і в обмежених масштабах, оскільки розмір ділянок, що знаходяться у приватній власності громадян, згідно Земельному кодексу, не повинен перевищувати 100 га.
Мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення є результатом компромісу, досягнутого в ході протистояння прибічників і противників формування земельного ринку. Деякі політичні сили розглядають приватизацію землі в основному як засіб для її купівлі-продажу і вбачають в останньому потенційну загрозу втрати землі для селян. Слід визнати, що ставлення політичних партій лівого спрямування до проблеми купівлі-продажу землі загалом відображає ситуацію в суспільстві. Тому для обґрунтування доцільності прискорення формування земельного ринку важливо з'ясувати, чи відбуваються позитивні зміни в суспільній думці щодо проблеми купівлі-продажу землі і виявити соціальні групи, заінтересовані у якнайшвидшому задіяні механізмів земельного ринку. Корисним з практичної точки зору є також вивчення регіональних аспектів цієї проблеми, адже видається високоймовірною гіпотеза, що в західних регіонах України проблема купівлі-продажу землі сприймається більш позитивно в силу історичних традицій. В ході аналізу суспільної думки щодо купівлі-продажу сільськогосподарських земель будемо спиратися на дані загальнонаціональних соціологічних досліджень, що проводились протягом 1996-2000 рр. проектом приватизації землі та реорганізації КСП в Україні Міжнародної фінансової корпорації (МФК) [7,ст.76]. Опитування проводились серед членів колективних сільськогосподарських підприємств України, а у 2000 р. - серед членів реорганізованих господарств і фермерів.
Таблиця 1
Ставлення до купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення: 1996-2000, % респондентів
Запитання: "Яким би Ви хотіли бачити у майбутньому ринок сільськогосподарських земель в Україні?" 1996 1997 1999 2000
Земля повинна вільно продаватись і купуватись 5,9 1,7 2,2 5,7
Купівля-продаж землі лише між громадянами України 14,8 7,6 8,1 30,6
Земля повинна вільно продаватись, але держава має стежити за тим, як вона використовується - 9,9 12,8 -
Купівля-продаж землі лише між громадянами, що проживають на території тієї чи іншої сільради 8,6 3,4 5,6 -
Купівля-продаж землі лише між членами КСП в межах землекористування КСП 20,3 3,7 5,9 -
Земля не повинна бути товаром 42,8 65,7 54,0 53,9
Важко відповісти 7,6 8,0 11,4 9,8
Всього: 100 100 100 100
Детальний розподіл думок респондентів щодо майбутнього ринку сільськогосподарських земель в Україні (включаючи допущення самої можливості земельного ринку) представлено у табл. 1. Аналіз динаміки суспільної думки щодо можливості формування земельного ринку в Україні показує, що, як і в інших питаннях земельної реформи, у 1996 р. в суспільстві ще зберігався певний запас оптимізму щодо наслідків реформування і відповідно менше половини респондентів були проти формування земельного ринку. У 1998 р. частка противників земельного ринку значно збільшилась. Пояснити негативне ставлення до земельного ринку у 1998р. можна поглибленням кризи в аграрному секторі, а також схильністю багатьох респондентів списувати ці кризові явища на результати реформування.
У 1999р і 2000 рр. ситуація знову наблизилась до такої, що існувала на початку земельної реформи, хоча кількість противників земельного ринку зменшилась не набагато. Результати опитувань виявили, що з прискоренням аграрної реформи все більше селян почали розуміти невідворотність перетворень. Проте понад половини колишніх членів КСП, а зараз членів новоутворених формувань заперечують доцільність розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні.
У 2000 р. вже майже третина членів новоутворених приватних структур припускала можливість купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні з умовою, що земля може продаватись лише громадянам України.
Серед регіонів України найбільш прогресивним є західний: 59% респондентів із Львівської області і 52% респондентів з Волині вважають, що земля повинна бути товаром. Найменшу підтримку має ідея земельного ринку у Харківській і Сумській областях, де відповідно 92% і 86% респондентів є противниками формування земельного ринку (табл.2).
Поглиблений аналіз ставлення різних соціальних груп до земельного ринку в Україні дає підстави для оптимістичного прогнозу щодо сприйняття селянами земельного ринку. Зокрема, рівень підтримки земельного ринку серед працездатних власників земельних часток набагато вищий, ніж серед пенсіонерів. 42% працездатних вважають, що земля повинна бути товаром. Жінки є набагато консервативніші, ніж чоловіки. 60% жінок не підтримують ідею формування земельного ринку. Проте, з кількарічного досвіду моніторингових досліджень можна зробити висновок, що хоча спочатку всі питання аграрної реформи жінками сприймаються більш негативно, то з часом їх ставлення наближається до ставлення чоловіків.
Таблиця 2
Рівень підтримки земельного ринку в регіонах і областях, 2000 р.,
% респондентів
Запитання: "Яким би Ви хотіли бачити у майбутньому ринок сільськогосподарських земель в Україні?" Центр Північ Південь Захід Схід
Вінницька Черкаська Київська Сумська Одеська Крим Львівська Волинська Донецька Харківська
Земля повинна вільно продаватись і купуватись 0,0 11,3 10,1 0,6 2,5 11,8 3,1 10,6 7,6 0,0
Купівля-продаж землі лише між громадянами України 19,4 28,8 38,4 10,0 36,9 42,1 55,6 41,9 26,8 6,9
Земля не повинна бути товаром 68,8 43,1 40,9 85,6 51,9 40,8 31,3 27,5 56,1 91,9
Важко відповісти 11,8 16,8 10,6 3,8 8,7 5,3 10,0 20,0 9,6 1,2
Всього: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Дослідження виявили, що

 
 

Цікаве

Загрузка...