WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці - Курсова робота

Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці - Курсова робота

сплачують земельний податок з дня виникнення прав власності або користування земельною ділянкою. У разі припинення цих прав земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році. На окремі земельні ділянки, визначені цим законом, встановлюються пільги щодо розмірів і звільнення від земельного податку. Відповідно до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" з 1 січня 1999 р. у системі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників земельний податок є складовою частиною фіксованого сільськогосподарського податку, який встановлюється у відсотках від грошової оцінки земельноїділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р. за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, у таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5; для багаторічних насаджень - 0,3.
Для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлена у розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3, для багаторічних насаджень - 0,1% грошової оцінки земельної ділянки. Для стабілізації сільськогосподарського виробництва з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2001 р. звільняються від сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарські товаровиробники, які відповідно до норм наведеного закону є платниками даного податку. При цьому платники фіксованого сільськогосподарського податку не звільняються від сплати коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку мають право на вибір форми сплати фінансованого сільськогосподарського податку в грошовій формі або (та) у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.
Основою таких платежів є абсолютна рента, [18, ст. 118]
Існування абсолютної земельної ренти - доходу земельних власників з усіх без виключення ділянок землі, в тому числі й найгірших - відстоює виключно марксистська економічна теорія.
Виникнення абсолютної ренти пояснюється існуванням монополії приватної власності на землю.
Монополія на землю як об'єкт власності стає перешкодою на шляху вільного переміщення капіталів в сільське господарство, хоча існують значні стимули щодо цього - відносно нижча фондоозброєність праці в сільському господарстві зумовлює вищу ефективність застосування капіталу за рахунок нижчих витрат виробництва. Завдяки обмеженості земель сільськогосподарські продукти з будь-яких ділянок мають ціну з більшою часткою прибутку за рахунок нижчих витрат виробництва в порівнянні з іншими галузями. Утворений надлишок прибутку над середнім прибутком в економіці перетворюється в абсолютну ренту. З макроекономічної точки зору, абсолютна рента - своєрідний податок, яким обкладається все суспільство на користь земельних власників, [14, ст. 261-272 ].
Отже найважливіші параметри абсолютної ренти можна подать у схемі:
Абсолютна рента
Монопольна рента виникає в тому випадку, коли ринкова ціна продукту перевищує звичайний рівень.
Це стосується товарів, попит на які дуже високий, а виробляються вони на рідкісних ділянках землі з унікальними властивостями і не можуть вироблятись деінде (особливі сорти винограду, деревини, деякі фрукти і овочі, натуральний каучук, какао, кава, чай. тютюн тощо). Попит на ці товари завжди вищий від їх пропозиції, що зумовлює утворення монопольно високої ціни. Такі ціни називаються монопольними. Надлишок монопольної ціни над звичайним рівнем (наприклад, ціни на ананаси чи какао з тропічних країн в країнах з помірним чи холодним кліматом) привласнюється володарем унікальних земель у формі монопольної ренти. Джерелом існування такої ренти є доходи тієї частини населення, яка купує на ринку ці дефіцитні землеробські продукти. А джерелом названих доходів, як правило, є додаткова вартість, створена в інших галузях матеріального виробництва.
Користуючись такою землею (орендарі) сплачують монопольну ренту в формі вищої орендної плати або вищого земельного податку.
Найважливіші параметри монопольної ренти можна подати у схемі:
Монопольна рента
Земельна рента існує і в добувній промисловості, де також існують два види монополії на землю. Різні землі відмінні між собою багатством надр геологічними умовами залягання і якістю корисних копалин, віддаленістю від місць їх використання. Обмеженість і не відтворюваність природних ресурсів стає умовою виникнення земельної ренти, адже, ринкова ціна на них утворюється на основі гранично високого рівня собівартості (граничного продукту, найнижчого в галузі). Основною формою рентного доходу тут об'єктивно е перша диференціальна рента.
Строго кажучи, дохід землевласника від землі, багатої надрами, не є рентою в повному розумінні. Це скоріше плата за право розробки родовищ, вона е частиною зменшення під дією закону спадної віддачі вартості рудника чи шахти, які вважаються джерелом багатства в майбутньому, і виступає компенсацією (дисконтом) цього зменшення, [15, ст. 320]
Рента на будівельні ділянки також визначається існуванням монополії на землю як об'єкт господарювання. Для земельного власника не існує принципової різниці, під що він віддає свою землю в оренду - під кукурудзу чи під будівництво житлових масивів або залізниці, його цікавить передусім рента - дохід від землі. Величина ренти в будівництві визначається з того розрахунку, ніби земля використовується у сільськогосподарському обороті.
Рента з будівельних ділянок - це той варіант диференціальне ренти першого роду, який ґрунтується на відмінностях територіального розташування земельних ділянок. Тому рента на будівельні майданчика завжди вища там, де попит на них найбільший. При цьому родючість землі не відіграє ніякого значення. Зокрема, рентний дохід найбільший у власників земельних територій, які розташовані в центрах великих міст де земля найдорожча (найдорожчою в світі вважається земля в центр Токіо - японської столиці, де 1 м2 землі коштує близько 2500 дол.), [3, ст. 286]
3. Сучасні проблеми формування земельного ринку, його інфраструктури. Грошові оцінки землі в Україні.
Розвиток товарних ринків передбачає оптимальну організацію ринків факторів виробництва - праці, землі, капіталу. Якщо ринок праці і ринок капіталу залучені до процесу формування ринків з самого початку перехідного періоду, то затягування протягом десятиріччя з включенням землі у товарний обіг створило вузьке місце - тромб в системі кровообігу єдиного ринкового організму, що стримує розвиток сільського господарства.
Адже передумовою ефективного розвитку сільського господарства є гарантування суб'єктам господарювання захисту прав власності на землю, майно та результати їх праці. Більш того, практика світового

 
 

Цікаве

Загрузка...