WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці - Курсова робота

Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці - Курсова робота

державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристики та економічна оцінка земель, бонітування ґрунтів).
Грошова оцінка необхідна для регулювання земельних відносин при передаванні земель у власність, спадщину, під заставу з метою одержання банківського кредиту, при даруванні, оренді, визначенні ставок фіксованого сільськогосподарського податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внеску при створенні спільних сільськогосподарських підприємств, організації нових господарських формувань ринкового типу, отриманні дивідендів тощо.
В умовах переходу до ринкової економіки та створення ринку землі оцінка земель здебільшого має нормативний характер. Нормативна ціна (грошова оцінка) характеризує якість земельної ділянки виходячи з потенційного рентного доходу і встановленої КМУ норми прибутковості та норми капіталізації чистого прибутку від використання землі. Нормативна ціна (грошова оцінка) не враховує основних факторів, притаманних ринковій економіці - попиту та пропозиції. Ринкова вартість земельних ділянок визначається при здійсненні експертної грошової оцінки.
Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки земель, в основному, відповідає сучасним вимогам щодо визначення нормативної оцінки земель, оподаткування власників та користувачів земельних ділянок. На протязі 1995 року здійснено грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення. Станом на 01.01.99 грошову оцінку земель виконано тільки по 3 515 населених пунктах, що складає11,6% від загальної кількості населених пунктів (30 193). Питома вага населених пунктів, по яких органами місцевого самоврядування розглянуті та затверджені результати грошової оцінки земель складає 4,2%. Практично не проводиться грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Як показує аналіз, хід робіт з грошової оцінки земель істотно стримується відсутністю джерел фінансування. Таке становище ускладнює процес обігу земельних ділянок (купівля продаж, спадщина, міна, дарування, оренда тощо).
Грошова оцінка земель с/г призначення здійснюється відповідно до Методики, затвердженої постановою КМУ від 23.03.95 р. № 213. Грошова оцінка земель с/г призначення базується на рентному доході при виробництві зернових культур (за даними економічної оцінки земель 1988р.). Грошова оцінка земель с/г призначення здійснюється послідовно по: Україні, областях, кадастрових і адміністративних районах, підприємствах, окремих земельних ділянках. Бонітетна оцінка землі - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їхньою родючістю, побудована на об'єктивних ознаках і властивостях самих ґрунтів, які корелюються з урожайністю сільськогосподарських культур, [4, ст. 365]
Експертна грошова оцінка земельних ділянок
Експертна грошова оцінка земельних ділянок регламентується Методичними рекомендаціями та Порядком проведення експертної грошової оцінки. Методичні рекомендації та Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок розроблені відповідно до статті 23 Закону України від 19 вересня 1996 року № 378-ВР "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункту 7 "Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах", статті 5 Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року № 456/93 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва", статті 5 Указу Президента України від 29 грудня 1993 року № 612/93 "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню", статті 4 Указу Президента України від 12 липня 1995 року № 608/95 "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності", статті 10 Указу Президента України від 19 січня 1999 року № 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" та "Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 № 213, а також "Методики грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 525. Порядок регламентує:
" методичні підходи та процедуру експертної грошової оцінки;
" вимоги до оформлення та затвердження результатів експертної грошової оцінки;
" права та обов'язки експертів;
" порядок підготовки експертів;
" організацію робіт з проведення експертної грошової оцінки, [13, ст.132]
Терміни, наведені нижче, вживаються в такому значенні:
" об`єкт оцінки (об`єкт земельної власності) - земельна ділянка (земельна частка), права та зобов`язання, пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням землею;
" ціна - сума грошей, за яку фактично придбано (продано) об`єкт земельної власності;
" оціночна вартість - вірогідна ціна, за якої на дату оцінки можлива зміна власника, умов власності або умов використання власності при укладенні цивільно-правових угод;
" експертна грошова оцінка - визначення оціночної вартості земельної власності експертним шляхом, відповідно до характеру цивільно-правової угоди;
" найефективніше використання - юридично дозволене, фізично можливе, економічно доцільне та найбільш прибуткове використання земельної ділянки без погіршення її якісних характеристик, без зниження її продуктивності та за умов збереження еколого-естетичних властивостей;
" юридично дозволене використання - використання земельної ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог встановлених обмежень та обтяжень;
" ставка (норма) капіталізації - коефіцієнт переведення очікуваного чистого доходу в поточну вартість (розрахункова або нормативна величина);
" експерт - фахівець, кваліфікація якого підтверджена кваліфікаційним документом (сертифікатом) та який має право (спеціальний дозвіл) на проведення робіт з оцінки земель.
Експертна грошова оцінка передбачає визначення оціночної вартості (ймовірної ціни), за якої на дату оцінки досягається згода щодо можливих змін власника, умов власності або умов використання власності при укладенні цивільно-правових угод. Об'єктом оцінки є об`єкти земельної власності (земельні ділянки, земельні частки, право власності на них та права третіх осіб, які пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням землею), визначення оціночної вартості яких є метою оцінки. Експертна грошова оцінка проводиться на підставі відповідного договору і включає наступні етапи:
" підготовка завдання на проведення земельно-оціночних робіт (об`єкт, мета, дата оцінки, умови використання результатів оцінки);
" збір вихідних даних про об`єкт оцінки (його характеристики, властивості, правовий стан, обмеження та обтяження щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...