WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Принципи та види кредитування в ринковій економіці - Курсова робота

Принципи та види кредитування в ринковій економіці - Курсова робота

Україні до небанківських установ відносяться також каси взаємної допомоги і ломбарди.
Ломбарди - це кредитні установи, які надають грошовіпозики під заставу рухомого майна.
Ломбарди - це державні госпрозрахункові підприємства, які перебувають в розпорядженні місцевих Рад або в системі установ побутового обслуговування.
Ломбарди видають позики на строк до 3-ьох місяців у розмірі 75% від вартості оцінки заставлених речей і до 30% - вартості виробів з дорогоцінних металів - за державними цінами.
Для розвитку своїх операцій ломбарди користуються банківськими кредитами.
Каси взаємної допомоги - громадська кредитна установа, призначенням якої є надання допомоги членам свого колектива без стягнення відсотків строком на три місяця. Така каса існує за рахунок членських внесків, пені за несвоєчасне повернення позик та дотацій профспілкових організацій.
VI. Міжнародний кредит
1. Поняття про особливості міжнародного кредиту
Міжнародний кредит - це рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Він надається державами, банками, іншими юридичними особами одних держав уряду, банкам та юридичним особам інших країн на умовах терміновості та платності.
2. Принципи міжнародного кредиту:
- поверненість, якщо отримані кошти не повертаються до кредитора то має місце безповоротна передача грошового капіталу;
- терміновість, яка забезпечує повернення кредиту в певний строк;
- платність, яка відображає дії закону вартості та умов кредиту;
- забезпеченність, яка проявляється в гарантії погашення кредиту;
- цільовий характер - визначення конкретних об'єктів позики, застосування її в першу чергу з метою стимулювання експорту.
Принципи міжнародного кредиту виявляють його зв'язок з економічними законами і використовуються для досягнення поточних та стратегічних завдань економічної політики держави.
Відсоткова ставка складається із двух складових: базвої ставки і надбавки до цієї ставки, яка є предметом предметом договору між позичальником і кредитором. Надбавка до відсоткової базової ставки коливається від 0,1 до 2% річних і залежить від ступені ризикованності кредиту.
Поруч з фіксованими ставками застосовують плаваючі відсоткові ставки, які через певний інтервал переглядаються з врахуванням ринкових коливань в залежності від нестабільності в екноміці держав, інфляції, валютних криз.
Кредиторами і позичальниками виступають суб'єкти різних країн.
3. Особливості міжнародного кредиту:
a) в якості кредиторів та позичальників виступають приватні юридичні особи (банки, компанії), державні установи та організації, міжнародні валютно-кредитні організації;
b) позикові кошти використовуються в країні позичальника, як капітал, який приносить відсотки;
c) джерелом позикового відсотку є праця зайнятих в системі суспільного виробництва в країні-позичальника.
4. Функції та роль міжнародного кредиту
Міжнародний кредит виконує наступні функції:
- перерозподіл капіталів між країнами з метою забезпечення розширеного відтворення;
- посилення концетрації і централізації капіталу.
Через механізм міжнародного кредиту позиковий капітал направляється в ті сфери, яким видається перевага у відповідності з поьочними та стратегічними завданнями національного капіталу з метою забезпечення максимальних прибутків.
Прискорюється концентрація та централізація капіталу.
Капітали однієї країни (або підприємців) збільшуються за рахунок приєднання до них коштів з інших країн.
Розширюються межі індивідуального нагромадження. Міжнародний кредит здавна виступав фактором перетворення індивідуальних підприємств в акціонерні товариства, створення нових фірм.
В певних межах кредит дає можливість розпоряджатися капіталом, власністю та працею інших країн.
За допомогою виконання взаємно-пов'язаних функцій міжнародний кредит грає двояку роль: позитивну і негативну.
Позитивна роль міжнародного кредиту полягає в прискоренні розвитку виробничих сил шляхом забезпечення безперервності процесу відтворення та його розширення. Він впливає на зовнішньоекономічні відносини, інтернаціоналізації виробництва та обміну, утворенню та розвитку світового ринку.
Кредит стимулює зовнішню торгівлю, утворюючи додатковий попит на ринку.
Кредит створює сприятливі умови для іноземних приватних інвестицій.
Негативна роль міжнародного кредиту полягає в утворенні та закріпленні в країнах-боржниках вигідного для іноземних монополій економічного та політичного режимів, в поглибленні та загостренні диспропорцій в економіці.
Міжнародний капітал полегшує розвиток найбільш прибуткових галузей та затримує розвиток галузей, в які не залучається іноземний капітал.
Міжнародний кредит є важелем спекуляції та фактором загострення економічних та валютних криз.
Посилюється конкурентна боротьба за ринки збуту, сфери застосування капіталу, джерела сировини, при цьому монополії активно використовують кредит для придбання джерел сировини.
З метою закріплення своїх позицій країни-кредитори, міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації можуть проводити політикукредитної дискримінації та кредитної блокади.
Кредитна дискримінація - це встановлення гірших умов отримання, використання або погашення міжнародного кредиту для певних позичальників в порівняння з іншими з метою вчинення на них економічного та політичного тиску.
Основні заходи кредитної дискрімінації: кредитні обмеження; підвищення відсоткових ставок, комісійних винагород та зборів; скорочення всього строку кредиту або пільгового періоду; вимога додаткового забезпечення; ратове скорочення суми кредиту, інші метди.
Самою жорстокою економічною санкцією є кредитна блокада - відмова надавати кредит тій або іншій країні.
Кредитна блокада тісно пов'язана з економічною блокадою. Може оформитись урядовими наказами, або декретами, але частіше проводиться неофіційно у вигляді відмови надати кредит з різних причин.
5. Форми та види міжнародного кредиту
Форми кредитів:
- товарні;
- валютні.
Види кредиту:
" приватні кредити;
" фірмові, надані юридичними особами;
" банківські;
" державні позики;
" міжнародні кредити надані на односторонній та двухсторонній основі;
" змішані кредити за участю приватних кредиторів та держави.
Міжнародні комерційні кредити, які є різновидом комерційного кредиту в сфері сфері міжнародних економічних відносин, представляють собою позики фірми однієї країни фірми іншої країни у вигляді поставки товарів з відстрочкою платежу.
Отримали розвиток форми кредитування зовнішньої торгівлі на основі лізингу, факторингу, форфейтингу.
Лізинг - це угода про аренду (обладнання, літаки, пароплави, інше).
Факторинг - це купівля спеціальною комісією грошових вимог експортера до імпортера.
Форфейтинг - купівля на певних умовах боргових вимог на повний строк,

 
 

Цікаве

Загрузка...