WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Принципи та види кредитування в ринковій економіці - Курсова робота

Принципи та види кредитування в ринковій економіці - Курсова робота

Ця проблема актуальна і для України.
У середині 90-их років більше10 міст України вийшли на ринки позичкового капіталу, включаючи м.Київ. Починаючи з 2003р. м.Київ почало активно залучати ресурси не лише із внутрішнього ринку позичкового капіталу, а й здійснило два великих зовнішніх запозичення.
На жаль, вітчизняне законодавство не гарантує мінімізації ризиків муніціпальних запозичень, про що засвідчує дефолт м.Одеси за позикою 1997р.
Класифікація ризиків муніціпальних запозичень:
1) Ризик дефолту - основний ризик. Виникає із причин (вихідні ризики):
- зниження доходів муніципалітету;
- ризик ліквідності муніціпальних цінних паперів;
- інфляційний ризик;
- можливість виникнення занепокоєння в інвесторів та кредиторів;
- валютний ризик.
Якщо розглядати приклади дефолтів на муніципальному рівні в розвинутих державах, то класичним прикладом буде дефолт м.Нью-Йорка (США) в 1975р.. Це найбільш фінансовий центр світу.
Витрати Нью-Йорка в той час зростали дуже швидкими темпами. Понад мільйон мешканців міста жили за рахунок соціальної допомоги із міського бюджету, яка щороку збільшилась на 8%. Кількість муніціпальних службовців у розрахунку на 10000 населення становила понад 500 осіб - по середньому показнику по США - 200 осіб. Витрати на 1 жителя Нью-Йорка перевищували $1200 США на рік, в той час коли, наприклад, у Чікаго вони становили - $240.
Всі ці фінансові потреби місто вирішувало випускаючи муніціпальні облігації, залучались колосальні кошти під великі будівельні проекти, більшість яких покривалися муніціпальними запозиченнями. По розрахунку американських фінансистів ці об'єкти повинні були швидко самоокупитися.
В цей же час почалися глобальні фінансові та політичні катастрофи: війна у В'єтнамі, ОПЕКщодо країн, які підтримували Ізраіль, енергетична криза у США та нестабільність фондового ринку країни.
Хибна політика муніціпальних запозичень, коли залучені кошти спрямовувались в глобальні проекти, які не могли себе швидко окупити, коли не враховувались всі ризики боргів, і привели до дефолту.
Дефолт міста був і в Україні. Це дефолт м.Одеси у 1998р., коли нераціонально використовувались запозичені кошти, не було розроблено програми погашення та обслуговування боргу з визначенням джерел фінансування і програм цільового використання коштів.
2) Макроекономічні ризики (основний ризик).
Похідні ризики:
- інфляційний ризик - приводить до зміни ринкової кон'юктури;
- ризик зміни політичної ситуації у країні;
- валютний ризик.
Ці ризики приводять до можливості настання фінансової кризи та економічного спаду в країні.
Макроекономічні ризики багатоаспектні. Можливість і ймовірність настання фінансової кризи в країні приводить до паніки інвесторів, коли цінні папери масово продаються, а кредитори надають фінансові ресурси по дуже великим цінам.
Ризик політичної ситуації в країні приводить до валютного ризику, а в сукупності все це приводить до ризикових запозичень на муніціпальному рівні.
Класичним прикладом таких ризиків є революція 1917 року, коли станом на 1.01.1913р. загальна вартість муніціпальних облігацій Росії складала 471,2 млн. руб.. Всі муніціпальні облігації випускались на тривалий термін від 30 до 49 років. Внаслідок зміни політики кредитори 65 міст - позичальників загубили все, бо облігації втратили свою вартість.
3) Правові ризики включають в себе:
" можливість зміни міжнародних правових норм;
" можливість зміни загально-державних правових норм;
" можливість зміни правових норм муніципалітету.
Ці ризики зводяться до можливих форм власності на комунальне майно, що належить муніципалітету та може бути використане як застава під запозичення;
це можливість зміни міжнародних правових норм у галузі здійснення муніціпальних запозичень.
Особливо важливий такий ризик при залученні коштів на зовнішніх ринках, коли кредитор та позичальних є суб'єктаим різних держав з різними правовими основами.
Ризики виникають із зміною законодавчої бази, яка регулює запозичення що і сталося з розпадом Радянського Союзу та інших соціалістичних держав, або із відсутністю правових норм, які регулюють місцеві запозичення.
Шляхи мінімізації ризиків муніципальних запозичень:
a) з метою оцінки ризиків містам присвоюють кредитні рейтинги, які оцінюють спроможність емітента (в даному випадку міст) в повному обсязі виконувати свої фінансові забов'язання.
Кредитний рейтинг оцінки кредитоспроможності емітента, дає можливість учасникам ринку приймати обгрунтовані фінансові рішення, що зменшує витрати в зв'язку із залученням позичкового капіталу.
Кредитний рейтинг є незалежною оцінкою рейтингового агенства щодо кредитоспроможності емітента.
Він грунтується на принципах:
- колегіальності;
- принципі інтерактивності , який передбачає регулярні зустрічі з керівництвом муніципалітету, інші постійні контакти, враховує думки інших сторін;
- принципі конфіденційності інформації, коли агенство гарантує нерозголошення переданої аналітикам фінансової інформації.
b) стабілізація фінансів міста, перш за все бюджетна стабільність, яка дає змогу визначити функції та сфери відповідальності міста;
c) підвищення рівня життя населення: зарплата, пенсії, малий бізнес, програми сприяння зайнятості , підвищення квалфікації, залучення іноземного капіталу;
d) Структурні реформи у сфері промисловості, послуг, транспорту, охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення, управління, бізнесу. Це також створення макроекономічних, правових та управлінських передумов для малоризикованого ринку муніципальних запозичень.
Муніципальні запозичення - це важливий інструмент забезпечення фінансування розвитку міст та інших територій. Водночас такі запозичення пов'язані із системними ризиками. Головні із них ризик дефолту, макроекономічні та правові ризики.
Зарубіжна практика свідчить, що ігнорування місцевими адміністраціями таких ризиків неодноразово приводило до дефолтів органів влади, що не оминуло і Україну.
V. Кредитна система
1. Поняття і структура кредитної системи
Кредитна система - це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини.
Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, держави і населення та викоритсання цих коштів на умовах повернення і платності з метою задоволення економічних і соціальних потреб суспільства.
Іншими словами, кредитна система - це сукупність кредитних відносин, форм кредиту, методів кредитування і кредитних установ.
Організаційна структура кредитної системи включає в себе різноманітні кредитні установи, які поділяються на три групи:
1) Центральний банк
2) Банківські установи
3) Спеціалізовані кредитні установи.
Банк - це особлива установа, що акумулює тимчасово вільні грошові кошти, надає їх в

 
 

Цікаве

Загрузка...