WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Принципи та види кредитування в ринковій економіці - Курсова робота

Принципи та види кредитування в ринковій економіці - Курсова робота

одногоекономічного показника до іншого для використання фактично наявного капіталу.
Кредит не створює капітал, він тільки визначає, як цей капітал буде застосований.
Вони вважали, що капітал створюється лише в процесі виробництва, а кредитний процент трактували, як частину прибутку одержаного також в процесі виробництва.
4.Капіталотворча теорія кредиту.
Визначається слідуючими положеннями:
кредит, як ігроші є капіталом, багатством і тому розширення кредиту означає нагромадження капіталу;
банки - не посередники в кредиті, а "фабрики кредиту" тобто творці капіталу.
Основоположником теорії кредиту був англійський економіст Дж.Ло. Згідно з його поглядом кредит не залежить від процесу відтворення і відіграє самостійну роль.
Дж.Ло поняття кредиту пов'язував з грошима й багатством. За його думкою кредит можна залучити і привести в дію усі невикористані виробничі можливості країни, створити її багатство й капітал.
Банки він розглядав, як творців капіталу.
В тривалому спорі представників натуралістичної та капіталотворчої теорій, жодна із них не перемогла, бо істина знаходиться десь посередині. Банки можуть бути і посередниками і "фабриками грошового капіталу".
І все ж ХХст. та початок ХХІ століття показали, що із розвитком економічних та кредитних відносин між країнами світу поступово перемагає капіталотворча теорія.
ІІ. Кредит, як економічна категорія, його сутність, об'єкти та суб'єкти.
1.Кредит, як економічна категорія.
Кредит, в перекладі з латинської мови має два значення:
creditum - ссуда, борг;
credere - довіряти;
credo - вірю;
Кредит є єдиним із найскладніших економічних категорій. Він виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Його винайдення вважають одним із найгеніальниших відкриттів людства поряд із винайденням грошей.
Загальноекономічною причиною існування кредита є товарне виробництво та сфера його обміну.
Товарно-грошові відносини привели до необхідності рівноцінного обміну: в покупця не було грошей (або недостатність їх для купівлі товару), а продавцеві потрібно було продати свій товар.
За наявності довіри продавця до покупця товар продавався з відстрочкою платежу, тобто у кредит.
Таким чином, кредит виник і розвинувся на основі функції грошей, як засобу обігу.
З його виникненням гроші, окрім функцій міри вартості і засобу обігу, стали виконувати й функцію засобу платежу, однією з ознак якої є розрив у часі між переданням товаруі грошей із рук в руки.
Такий розрив між реалізацією товарів і одержання за них грошей приводив до двух моментів:
якщо рух товарних потоків випереджає грошові, то споживачі матеріальних цінностей в момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний процес відтворення;
якщо рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасові вільні кошти, що також порушує процес відтворення - один із учасників товарного виробництва може сплачувати за матеріальні цінності, а другий не може їх створити із-зі відсутності коштів.
Вже у кінці ХХст. суспільне виробництво перетворилося у свого роду величезний замкнутий ланцюг, тісно пов'язаний між собою товарно-грошовими відносинами окремих ланок: товаровиробників, продавців, споживачів. І, навіть, невелике порушення у будь-якій із цих ланок може привести (і приводить) до того, що вона не розрахується з іншими ланками.
Як наслідок, може бути порушений нормальний обмін товарами між окремими учасниками товарно-грошових відносин, тобто цей "ланцюг" може розірватись. Все це досить негативно впливає на фінансово-господарську діяльність цілого ряду учасників суспільного відтворення.
Тому, суспільство повинно мати у своєму розпорядженні такі економічні інструменти, з допомогою яких можна булоб запобігати перебоям у сфері суспільного виробництва, тобто суспільного відтворення.
Щоб уникнути кризових явищ, як в окремих товаровиробників, так і в процесі всього суспільного виробництва - використовують кредит.
Саме кредит забезпечує безперебійне здійснювання виробництва товарів та обмін між ними.
Тому можна стверджувати: загальною економічною причиною необхідності кредиту є існування товарного виробництва і пов'язаного з ним товарного обігу.
В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, стан економічних зв'язків, не тільки вмежах однієї країни, а й в усьому світі, дуже ускладнився.
За таких умов ці взаємовідносини абсолютно потребують існування кредиту, як інструменту підтримування економічних взаємостосунків між державами світу.
Кредит потрібен для організації власного виробництва, або розширення цього чи іншого виробництва, коли бракує нагромадження для цього власних коштів. Кредит потрібен також для фізичних осіб, коли виникає потреба у споживчих товарах, а коштів для цього обмаль.
Без кредиту нормальне функціонування товарного виробництва взагалі неможливе.
Кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання "Купуй зараз, плати потім"- такий принцип сьогоднішньої економіки, котра вся пронизана кредитними умовами.
Крім загальних причин необхідності кредиту є ряд інших чинників, без яких це поняття не може існувати.
2.Умови виникнення кредиту:
необхідність акумуляції тимчасово вільної вартості для надання її в позичку;
довіра - фундамент кредитних відносин, одна із найважливіших передумов їх виникнення. Довіра є чинником не тільки моральним, а й економічним.
Але в нинішніх економічних відносинах між державами, та й в окремо взятій країні, між юридичними та фізичними особами, ця умова часто відходить на задній план. Самої довіри зараз замало, бо майже завжди існує ризик несвоєчасного чи неповного повернення кредиту, тому третя передумова кредиту:
певні гарантії повернення кредита від позичальника, що має певний капітал або майна, або від страхової компанії;
збіг економічних інтересів кредитора і позичальника. Він досягається через переговори між ними, щодо основних параметрів кредитної угоди - розмір і термін позички, величина позичкового процента та порядок його сплати.
Забезпечення інтересів сторін кредитної угоди є результатом досягнутого компромісу;
юридична самостійність осіб для підприємств, підприємців, установ.
Дієздатність фізичних осіб з правового погляду:
кредитоспроможність, як юридичних так і фізичних осіб;
отримання позичальником регулярних доходів, за рахунок яких він зможе погасити кредит.
Такими доходами можуть бути:
ў виручка від реалізації товарів;
ў заробітна плата;
ў пенсія;
ў надходження податків та інше.
При відсутності цієї умови кредит не видається.
Кредит не видається організаціям, закладам, установам, які перебувають на державному бюджеті, за винятком випадків, коли є надійна гарантія виділення бюджетних цільових асігнувань у недалекому майбутньому під якісь програмні

 
 

Цікаве

Загрузка...