WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Праця, кадри та соціальний розвиток колективу - Реферат

Праця, кадри та соціальний розвиток колективу - Реферат

капіталовкладень;
Встановлення необхідного обсягу капіталовкладень залежить від економічної ситуації на ринку, яка може бути такою:
а) ринковий попит на продукцію підприємства задовольняється повністю і це не виключає нарощування обсягів виробництва на даному підприємстві;
Необхідний розмір капіталу визначається на основі даних про потребу в новому устаткуванні, цін на нього, врахування його монтажу та транспортування.
ОФ = Зпр + Зч + Зт.
б) попит на продукцію є зростаючим тому що є сенс нарощувати обсяг виробництва з метою збільшення приросту прибутку.
В цьому випадку необхідно проводити розширене відтворення і збільшення виробничих потужностей шляхом реконструкції, розширення, технічного переозброєння і нове будівництво. При цьому складається проект.
Проект складається з розділів:
1) зведені техніко-економічні показники;
2) заходи по окремих напрямках технічного, технологічного та організаційного х-ру;
3) потребу в устаткуванні.
Для визначення необхідного обсягу капіталовкладень в цій ситуації користуються методом прямих розрахунків за даними кошторису технічного переозброєння або реконструкції.
в) попит на продукцію підприємства різко змінюється. Втрачена конкурентоспроможність, тоді підприємство проводить модернізацію виробництва, або організовує виробництво нової продукції.
В цій ситуації слід здійснити докорінну перебудову техніко-економічної бази підприємства.
Розрахунок необхідного капіталовкладення проводять, як і в перших ситуаціях, але враховують значні розміри затрат на модернізацію та диверсифікацію виробництва.
Джерела фінансування для відшкодування матеріальних затрат є:
1) власні коштипідприємства у вигляді залучення частини нерозподіленого прибутку, а також доходи від реалізації цінних паперів (ЦП);
2) довгострокові кредити банку;
3) залучення закордонних інвестицій та створення спільних підприємств;
4) засоби державного бюджету (центральне капіталовкладення).
5. Капітальне будівництво - це процес створення нових або техніко-покращених або реконструкція та розширення діючих об'єктів та виробничої і соціальної інфраструктури підприємства.
Капітальне будівництво характеризується:
- тривалий цикл складності споруджуваних об'єктів;
- великими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Складається капітальне будівництво:
- спорудження будівель і об'єктів виробничого і невиробничого значення;
- монтаж устаткування;
- проектно-пошукові та інші роботи;
- капітальний ремонт обладнання і споруд.
Підприємства, для яких створ. основні фонди, які здійснюють для цього певні капітальні вкладення називаються забудовниками.
Для управління господарською діяльністю по капіталовкладенню у забудовника створюють спеціальний апарат.
Керівництво будівництвом нових підприємств здійснює дирекція новоутвореного підприємства, а на діючих підставах створюються відділи нач. будівництва.
Капітальне будівництво здійснюється такими методами:
- підрядний;
- господарський.
Підрядник - це коли передбачає виконання будівельно-монтажних робіт постійно діючими спеціальними організаціями, на основі підрядних договорів.
При господарському способі - будівництво ведеться самим забудовником, роботи на об'єктах будівництва ведуться поряд з основною виробничою діяльністю, власними силами і засобами.
6. Планування капіталовкладень, його обсягів ведеться в такій послідовності:
1) складають баланс виробничих потужностей підприємств;
2) оцінюють можливий приріст виробничих потужностей, за рахунок проведення технічного переоснащення реконструкції та розширення;
3) визначають необхідні обсяги на будівництво (нове).
При будь-якому способі ведення будівельно-монтажних робіт визначається кошторисна вартість будівництва, вона і є ціною за спорудження об'єкта і розраховується згідно із встановленими цінами, тарифами, розцінками на будівельно-кошторисні роботи.
7. Економічна ефективність виробничих інвестицій визначається за допомогою показників її абсолютної і порівняльної економічної ефективності.
Абсолютна ефективність капіталовкладень показує загальну величину їх віддачі і визначається співвідношенням величини економічного ефекту з величиною самих затрат.
Абсолютну величину інвестицій можна оцінити за допомогою таких показників:
1) коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат - це відношення приросту прибутку підприємства до капітальних затрат (реконструкцію технічного переобладнання).
Ер= , де ?П - приб. підприємства (приріст); К1 - капітальні затрати
За рік: Ер= , де П - прибуток підприємства; К - капітальні застрати.
2) термін окупності - визначається, як обернений показник економічної ефективності:
Ток =
Ток =
розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (Ер) повинен порівнюватися із нормативним, який встановлюється міністерством країни на певний період.
На Україні прийнято нормативний коефіцієнт економічної ефективності - 0,15,
якщо Ен > Ер Ен = 0,15
якщо Ен < Ер, то капіталовкладення вважають недоцільними, то тоді вирішують про доцільність, якщо Ен < Ер, то доцільно.
Розрахунок порівняльної ефективності капіталовкладень проводять тоді, коли треба вибрати кращий із можливих проектів. Показником порівняльної ефективності капітальних вкладень є мінімум приведених затрат.
Приведені затрати - це собівартість випуску продукції в іншому порядку + порівняльний нормативний коефіцієнт х на капіталовкладення "і" порядку.
З прив. = Сі + Ен х Кі.
Сі - собівартість випуску продукції в "і-му" порядку;
Ен - порівняльний нормативний коефіцієнт;
Кі - капіталовкладення в "і-му" порядку.
Приведені затрати можуть визначатись і в розрахунку на 1-цю продукції.
Той проект називаються найкращим з економічної точки зору, де приведені затрати є мінімальними.
Розрахунковий термін окупності додаткових капіталовкладень розраховують:
Ток = ; де К2 - К1 - капітальні вкладення; С1 - С2 -

 
 

Цікаве

Загрузка...