WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний прогрес суспільства, його критерій та рушійні сили - Курсова робота

Економічний прогрес суспільства, його критерій та рушійні сили - Курсова робота

допомогою генної інженерії створюватимуться нові організми з наперед заданими властивостями, змінюватимуться спадкові якості сільськогосподарських рослин і тварин. Зокрема, докорінний переворот у сільському господарстві очікується від вироблення у сільськогосподарських рослин здатності засвоювати азот безпосередньо з повітря, збільшення у них кількості та якості білків, цукрів, вітамінів. За прогнозами, через 50 років більшість сільськогосподарських продуктів вироблятимуться за допомогою біосинтезу.
Важливим каталізатором науково-технічного й економічного прогресу, нових винаходів, технологій в усіх галузях економіки є космонавтика, освоєння космічного простору. Вже нині без них неможливі супутниковий зв'язок, точна метеорологія, навігація. В космосі одержано досконалі кристали для напівпровідникової промисловості, біологічно активні та чисті препарати. Саме в космосі виготовлятиметься все більше чистих і специфічних продуктів, здійснюватиметься контроль енергопостачання (за рахунок збирання сонячної енергії в космосі та її передання на Землю), дистанційне зондування Землі з космосу. У віддаленій перспективі в космосі буде створено могутній промисловий потенціал. Здійснення цих проектів також неможливе без комп'ютерних систем.
Бурхливий розвиток електронної техніки зумовлює поступове перетворення всієї інформаційної діяльності, створення потужних індустріально-інформаційних комплексів як у національних, так і в міждержавних межах, а їх електронізація є одним із найважливіших напрямів сучасного етапу НТР. До цього комплексу належать патентна справа, надання комп'ютерних послуг бізнесу, засоби масової інформації, збирання, обробка, систематизація інформації та надання її кінцевому споживачеві, що передбачає зближення комп'ютера і споживача інформації, інтеграцію комп'ютерів; обслуговування комп'ютерів дедалі більше здійснюватиметься через штучні супутники Землі. Одна з ланок цієї системи - широка мережа інформаційних пунктів.?
Висновки
Отже, з вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Поняття "прогрес" від латинського "прогресус", що означає рух вперед. З цієї точки зору економічний прогрес означає поступовий розвиток всієї економічної системи та кожного її елемента:
1). Продуктивних сил.
2). Техніко-економічних відносин.
3). Організаційно-економічних відносин.
4). Виробничих відносин.
5). Господарського механізму.
Економічний прогрес являється основою суспільного прогресу, складовими якого, крім економічної сторони, є також соціальна, правова, політична, національна, культурна, духовна сторони.
Слід розрізняти два основних типи економічного розвитку:
а) екстенсивний;
б) інтенсивний.
При екстенсивному типі - ріст економіки досягається шляхом залучення додаткових матеріальних, грошових, трудових ресурсів на незмінній технічній основі.
Основними факторами економічного зростання екстенсивного типу є:
а) зростання обсягу інвестицій;
б) збільшення численності працюючих;
в) зростання обсягу основних і оборотних фондів.
При інтенсивному типі економічного зростання збільшення обсягу виробництва здійснюється за рахунок таких факторів:
1) введення нових технологій;
2) ріст загальноосвітнього та професійного рівня працівників;
3) раціональне використання основних і оборотних фондів;
4) розвиток підприємницької ініціативи;
5) вдосконалення наукової організації праці;
6) розвиток інформаційної сфери;
7) зростання продуктивності праці;
8) економія всіх видів ресурсів.
Інтенсифікація виробництва знаходить свій прояв у зростанні суспільного поділу праці, тобто в збільшенні випуску кінцевої продукції, підвищенні її якості, в прогресивних структурних змінах виробництва.
Основними формами інтенсивного типу розвитку економіки на сучасному етапі є:
а) фондозберігаюча;
б) працезберігаюча;
в) ресурсозберігаюча.
Основними критеріями економічного прогресу являються:
а) розвиток та вдосконалення продуктивних сил суспільства;
б) технічна будова виробництва ( С : V );
в) найголовнішим критерієм економічного прогресу є задоволення потреб людини та її розвиток.
В залежності від структури продуктивних сил відбувається конкретизація найвищого, усуспільнюючого критерію економічного прогресу. Оскільки головною продуктивною силою є робоча сила, працівник, а людина одночасно виступає і елементом продуктивних сил, і носієм виробничих відносин, тобто суб'єктом відносин власності, то головним критерієм суспільного способу виробництва є розвиток самої людини, її інтересів та цілей.
Виходячи з цього, різниця між способами виробництва полягає в тому, що в одних із способів виробництва економічний прогрес підлеглий розвитку певного класу, а в інших - розвитку більшості населення. Критерій розвитку людини завжди відбивається в дії механізму основного економічного закону того чи іншого способу виробництва.
Протиріччя є джерелом саморозвитку, його рушійною силою. Але слід підкреслити, що кожне протиріччя проходить в своєму розвитку такі етапи:
а) тотожність;
б) різниця;
в) протилежність;
г) конфлікт;
д) розв'язання протиріч.
Розвитку продуктивних сил характерні свої протиріччя. Вони підпорядковуються своїм внутрішнім законам. Прагнення людей пристосовувати до своїх потреб нові джерела енергії, корисні копалини і т.д. породжує протиріччя між людьми і природою, які являють собою внутрішні джерела розвитку всієї системи продуктивних сил. Ця система, незалежно від типу суспільно-економічної формації, включає такі елементи:
1) робочу силу;
2) засоби праці;
3) предмети праці;
4) сили природи, які використовуються людьми.
Основними факторами економічного прогресу є:
1) протиріччя продуктивних сил;
2) протиріччятехніко-економічних відносин;
3) протиріччя економічної власності;
4) протиріччя господарського механізму;
5) протиріччя між продуктивними силами і відносинами власності;
6) протиріччя між сферами відтворення.
Гадаю, що дана робота більш повніше розкрила критерій та рушійні сили економічного прогресу суспільства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка -Центр, 2000. - С. 84-122.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.-К.: Вища школа, 1995.
6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 1994, Гл.1.
7. Клімко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 1997.
8. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
9. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. - К.: Либідь, 1998.
10. Самуэльсон П. Экономикс. В 2-х томах. Т.1. - М.: Высшая школа, 1992.
11. Основи єкономічної теорії: політекономічний аспект - Г.Н. Климко, В.П. Нестеров, Київ "Вища школа" 1994 р
12. Економічна теорія - С.В. Мочерний, Київ "Видавничий центр"Академія" 1999 р

 
 

Цікаве

Загрузка...