WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки - Курсова робота

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки - Курсова робота

тощо).
Ринок засобів виробництва в Україні створюється заново, і головне тут - перехід від централізованого фондування ресурсів до оптової торгівлі ними. У США безпосередньо до споживачів надходить близько 60% засобів виробництва.
Фінансового ринку в Україні також не було. Фінансування підприємств здійснювалося за рахунок державного бюджету. Колгоспи та кооперативні підприємства використовували власні кошти. Банківський кредит по суті виступав однією з форм державного фінансування та буз обмежений.
Становлення фінансового ринку включає формування ринку кредитних ресурсів, ринку цінних паперів, ринку валюти [8].
Уряд України та місцеві органи повинні розробляти програми зайнятості населення, забезпечувати соціальний захист безробітних.
Ринок робочої сили регулюється тими ж законами, що й інші ринки, але має і власні закони та деякі принципові особливості. До останніх належать: вільний вибір професій і видів діяльності, на який виливають як суспільні потреби, так і індивідуальні інтереси; залежність руху заробітної плати від дії закону попиту та пропозиції на інших ринках; вільне наймання та звільнення працівників при дотриманні законодавства; свобода вибору кожним громадянином між зайнятістю та незайнятістю; хронічний характер безробіття, що пов'язано з необхідністю існування резерву робочої сили.
Поряд з розглянутими в Україні почали реформуватися або створюватися й інші ринки - послуг, нерухомості (житла, земельних та будівельних ділянок), природних та інвестиційних ресурсів (функціонуючих або нових підприємств та організацій). У минулому цих ринків або не було, або вони були вкрай формалізованими та монополізованими (ринок послуг).
Розглянемо докладніше інфраструктуру ринку - сукупність допоміжних організацій, установ, посередників, діяльність яких покликана прискорювати просування товарів і послуг на різноманітних ринках.
Серед елементів інфраструктури ринку центральне місце належить біржам (товарним, фондовим, валютним, нерухомості, праці та ін.). Будь-яка біржа виступає як організаційна форма ринку певних цінностей; товарів масового попиту, акцій та облігацій підприємств та установ, боргових зобов'язань держави, векселів, фрахтових документів (страхових зобов'язань по товарах, які перевозяться).
Біржі бувають загальними (на них обертаються різні цінності) та спеціалізованими (мають справу лише з певними цінностями).
В Україні діє чимало бірж: універсальна товарна біржа, універсальна промислова біржа, фондова біржа та ін. Найпоширенішими є товарні біржі. Біржі як установи, ніяких угод, щодо купівлі-продажу не укладають. Укладання угод - це функція професійних посередників (маклерів, брокерів, дилерів, агентів, ділків). Біржа - це місце, де лише укладаються торговельні угоди.
Мета товарних бірж - надання послуг з укладанні угод, з'ясування товарних цін, визначення та полегшення товарообміну.
На біржах України укладаються угоди на наявні товари. На товарних біржах Заходу здійснюється укладання угод на товари масового попиту (зерно, метал, енергоносії), що, як правило", відсутні. Товари продаються і купуються за встановленими зразками та стандартами, а угоди укладаються на основі типових контрактів. Отже, на товарних біржах світу продаються саме контракти, що містять встановлену біржею якість (сорт, тип, марку) та кількість товару. При цьому можуть укладатися два основних види угод: угоди на реальні товари (завершуються переходом товару до покупця) та ф'ючерсові угоди (передбачають передачу товарів через певний час).На фондових біржах світу обертаються акції, ринкова вартість яких обчислюється близько 8 трлн. ЕКЮ. У США існує 10 фондових бірж (найбільша - Нью-Йоркська). Широко відомі біржі Лондона, Амстердама, Мадрида, Брюсселя, Копенгагена, Токіо та ін. В Україні фондових бірж поки що небагато, адже рух цінних паперів лише набирає силу. З розвитком акціонерних підприємств потреба у цих біржах зростатиме. Нині операції з продажу акцій можуть виконувати фондові відділи товарних бірж. Фондова біржа це організаційно оформлений ринок цінних паперів. Важливими елементами інфраструктури ринку виступають також торговельні доми (спеціалізовані фірми, які торгують однорідними товарами на власний кошт або за дорученням клієнтів); мережа роздрібної (реалізація товарів кінцевим споживачем) та оптової торгівлі (продаж великих партій товарів тим, хто купує їх з метою перепродажу або виробництва); аукціони (публічні торги предметів розкоші, творів мистецтва, антикваріату, хутра), аудиторські, страхові, фінансово-кредитні установи та організації. Інфраструктура ринкового господарства включає численні фірми, що накомерційній основі забезпечують суб'єктів ринку інформацією, послугами маркетингу, займаються посередницькою діяльністю, служби сервісу. Загалом інфраструктура охоплює величезний економічний простір між продавцями та покупцями. Вона організує укладення контрактів зрізних цінностей, просуває товарні потоки, фінансові, кредитні, людські ресурси по галузях та регіонах, регулює збут та обслуговування споживачів.
2.4. Механізм ринкового саморегулювання та його елементи
Структура ринку відображає його місце у системі організації суспільного виробництва. Але безпосередній вплив ринку на організацію економіки передусім виявляється, за визначенням А.Сміта, через дію "невидимої руки" ринку, або механізм його саморегулювання, серцевиною якого виступає механізм ціноутворення. Для аналізу ринкового механізму необхідно з'ясувати попит, пропозицію, ціну, кон'юнктуру, рівновагу (це головні параметри ринку), конкуренцію, монополію та олігополію (це головні атрибути ринку).
Попит - це платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці можуть та мають намір заплатити за потрібні товари. З підвищенням цін покупці програють, і навпаки, пропозиція - сукупність товарів, яку виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною. З підвищенням або зниженням цін продавці відповідно виграють або програють. Ринкова ціна - це фактична ціна, що встановлюється на ринку. З попереднього викладу відомо, що основою ринкових цін виступає вартість товару, суспільно необхідні затрати праці на його виробництво [11].
У сфері обігу під впливом різних факторів, ціни можуть відхилятися від вартості, але саме через коливання цін може прокладати собі дорогу закон вартості.
Ціни розрізняються відповідно до форми товарного обігу та видів товарів. Проте різні види цін взаємопов'язані між собою та утворюють єдину систему. Головними компонентами цієї системи виступають оптові (за ними підприємства постачають великі партії своїх товарів торговельним посередникам та організаціям оптової торгівлі) та роздрібні (за ними товари продаються, населенню) ціни. У практиці великих приватних фірм для внутрішньо фірмових розрахунків використовуються трансфертні (передавальні) ціни.
За умов ринку всі товари та послуги, у тому числі продукти інтелектуальної та духовної діяльності, природні та вироблені ресурси, здатність людини до праці, мають ціну. Кожен власник певних благ та ресурсів отримує доход за те, що продає, використовуючи отримані гроші для купівлі інших благ чи ресурсів.
Встановлення цін на різні товари є основним у роботі ринкового механізму. Проте останній виступає, хоча й головним, але не єдиним важелем ціноутворення. Важливу, роль у цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...