WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

підтримки чотирьох дилерів, проведено ряд PR-акцій.
За результатами проведених влітку за замовленням ДП "БКС - Соки" маркетингових досліджень компанією Gfk - USM, було визначено, що за рівнем пізнання торгових марок соків позицію лідера займає ТМ "Смак" (58,9%). Найближче до неї знаходяться такі торгові марки як "Дар" (37,9%), "Галичина" (29,3%), "Сандора" (16,8%), при чому позиції "Галичини" дещо погіршились на відміну від позицій двох інших зазначених торгових марок.
Та чи можуть втішити компанію такі привабливі результати даного дослідження? Скільки споживачів, які знають про торгову марку "СМАК" є її прихильниками?
Враховуючи тенденції українського сокового ринку, стратегію розвитку компанії та потенційні можливості регіональних представників, ДП "БКС -Соки" планує надалі зміцнити свої позиції серед компаній-лідерів та оволодіти 20% ринку.
Висновки
Роль, яку зіграла маржинлістська революція у розвитку економічної теорії полягала по суті в тому, що поняття граничних величин (витрат, корисності, продуктивності, схильностей ) дозволило створити новий інструмент аналізу економічної реальності, який використовує вищу математику.
Замість динамічних задач класичної теорії, які метою своїх досліджень ставилививчення росту суспільного добробуту залежно від темпів накопичення капіталу та темпів приросту населення і лише вербальною описували поведінку економіки на довгостроковому періоді, неокласичний напрям ставить у центр нової теорії поведінку окремих економічних агентів - споживача та фірму, які намагаються максимізувати власну корисність (для фірми це максимізація прибутку). Крім того, ці задачі, які допомагають вирішувати теорії граничності, мають суто математичне формулювання і точне математичне вирішення.
Таким чином можна сказати, що теорії граничності розширили сам предмет економічної науки, на базі неокласичного напрямку виникли нові елементи економічної теорії - теорія ринкової ціни, вчення про підприємництво, теорія поведінки споживача, виробництво в умовах досконалої конкуренції, які формували цілий окремий розділ економічної науки - мікроекономіку.
Найбільш вагомий вклад в розробку ідей маржиналістів внесла австрійська школа політ економістів, представлена професорами віденського університету Карлом Менгером (1440-1921), Євгеном Бем-Баверком (1840-1921) та Фрідріхом Візером (1851-1926). Вихідним методологічним принципом, на якому базується система поглядів австрійської школи був суб'єктивно - психологічний підхід до аналізу економічних процесів і їх факторів.
Центральне місце в концепціях австрійської школи посідає теорія, яка отримала назву теорії граничної корисності. Прийняті на той час економічні поняття "товар" і "вартість" були замінені на "благо" і "цінність". Карл Менгер та його колеги оголосили неправильною теорію про те, що праця є єдиним джерелом вартості, надаючи терміну вартість суб'єктивного змісту, за що теорію піддавали жорсткій критиці прихильники трудової теорії вартості, звинувачуючи новаторів у суб'єктивізмі. Менгер вважав, що цінність блага радикально залежить від потреби в ньому споживача, тобто цінність визначається обставинами, в яких знаходиться суб'єкт та його особистими уподобаннями. Більш того, австрійські науковці визначили, що причини виникнення цінності блага - це його рідкість або недоступність.
Розвиваючи далі свою теорію, політ економісти австрійської школи дійшли висновку, що благо може мати для споживача певну цінність лише тоді, коли воно приносить певне задоволення; таким чином було використано поняття корисності, введене Германом Госсеном (1810-1858). Аналізуючи далі поведінку споживача Бем-Баверк у "Основах теорії цінності господарських благ" підсумував і докладно виклав наукові здобуття австрійської економічної школи. Для оцінки індивідуальної корисності він пропонує ранжувати блага за ступенем їх необхідності і тоді гранична корисність буде корисністю того найменшого за необхідністю блага, яке буде останнім у ряду благ, розвиваючи далі цю ідею він доходить висновку, що цінність блага є поєднанням корисності, яку воно має для споживача, та його відносної рідкості.
Вчення про корисність мало колосальний вплив на економічну науку; спростувавши теорію трудової вартості благ, воно дало ґрунтовне пояснення природи цінності благ з точки зору споживача. На основі теорії спадаючої граничної корисності побудовано такий розділ мікроекономіки як аналіз поведінки споживача.
Співвідношення граничних корисностей двох благ має назву граничної норми заміни і виражає кількість одного блага, якою споживач згоден пожертвувати заради додаткової одиниці іншого блага і дорівнює співвідношенню цін цих благ (теорема Джевонса) використовується для знаходження стану рівноваги споживача. Рівновага спостерігається тоді, коли відношення корисностей та цін благ рівні між собою, тобто корисність на одиницю витрачених грошей однакова для обох благ.
Теорії граничності набули широкої популярності та визнання серед провідних економістів свого часу, спричиняючи чималий вплив на розвиток економічної теорії. Не могли вони не зацікавити і економістів України. Так перша наукова робота всесвітньо відомого українського економіста Михайла Туган - Барановського (1865-1919) "Учение о предельной полезности хозяйственных благ, как причине их ценности" була присвячена саме використанню теорії граничної корисності, в своїй роботі він писав, що цінність блага у короткостроковому періоді визначається його пропозицією та попитом на нього, а у довгостроковому періоді треба враховувати затрати на працю. Таким чином Туган - Барановський провів синтез теорії граничної корисності та трудової вартості благ.
Список використаної літератури:
1.Башнякин Г.І Політична Економія:Підручник.-К.:Ельга,2000.-с.366-376
2. Берлин П. "Очерк развития економических учений в ХІХ и ХХ веках", Москва - Ленинград 1929 г.
3. Злупко С.М. "Є.Є. Слуцький - український економіст-математик світової слави" // "Економіка України", 1995; № 7; с.67-74.
4. Кириленко В.І "Мікроекономіка" Кив: Таксон 1998 р.
5. Корнійчук Л.Я. "Історія економічної думки", Київ: Фенікс 1996 р.
6. Костюк В.Н. "История економических учений", Москва: Центр 1997 г.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. "Економікс: принципи проблемы, и политика".Перю с Англю 11-го изд. К., ХаГар,2000.с.397-420
8.Монерний С.В Основи економічної теорії: Підручник.-К.:Академія,1997.-с.278-290
9.Семко Дмитрий Каждый торговец желает знать, какой техником мечтает обзовестись покупатель: газета "Бизнес" №11 (322),15 марта 1999.-с.47
10.Сергеев Игорь Табачные капиталы: газета "Бизнес" № 10 (321), 8 марта1999.-с.27
11. Ястремський О.І Основи мікроекономіка Київ: Знання 1998 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...