WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

лінію. Так, за інших рівних умов збільшення грошового доходу, дозволяючи споживачу відчувати себе багатшим, ніж раніше, розширює його можливості в придбанні товарів. Водночас за інших різних умов, якщо грошовий доход зменшується, то весь механізм поведінки споживача буде спрямований у протилежний бік. Відчуваючи себе біднішим, споживач в змозі придбати тепер меншу кількість товарів, ніж раніше.
Із зростанням доходу бюджетна лінія KL зміщується в положення K1L1 і споживач переходить на більш високу кривубайдужості IC2. Вочевидь, набір Е2 містить більшу кількість товарів Х і У, ніж набір E1. З'єднуючи всі подібні точки, отримаємо криву GG, яку називають крива доход-споживання.
Вона є множиною всіх оптимальних наборів або комбінацій товарів при зміні доходу споживача і незмінному співвідношенні цін.
(Графік 9 крива доход-споживання)
Графік 9 крива доход-споживання
Як видно з графіка 9, крива доход-споживання має позитивний нахил, із зростанням доходу споживання обох товарів X і Y збільшується. Подібні товари мають назву нормальних товарів .
У свою чергу, залежно від швидкості реакції споживчих закупівель на зміну грошового доходу нормальні товари поділяються на такі дві категорії: предмети повсякденного вжитку, першої необхідності - це ті нормальні товари, споживання яких змінюється повільнішими темпами, ніж зміна величини грошового доходу; предмети розкоші - ті нормальні товари, споживання яких змінюється швидшими темпами, ніж зміна величини грошового доходу споживача.
Графік 10 крива "доход-споживання"
На графіку 10 показана ситуація, коли крива "доход-споживання" має спадний нахил. Із зростанням доходу споживання одного товару зростає (Y на графіку А, Х на графіку Б), а іншого знижується(Х на графіку А, Y на графіку Б).
Товар, споживання якого із зростанням доходу знижується, називають неякісним;товар, споживання якого із зростанням доходу зростає -якісним.
Зазначимо, що товар Y є якісним і в ситуації, поданій на графіку 1, і в ситуації поданій на графіку 2.Для їх розрізнення використовують поняття високоякісний товар. Оскільки із зростанням доходу споживання неякісного товару знижується, можна визначити високоякісний товар як такий, приріст витрат на який забирає понад 100% приросту доходу.
Крива доход-споживання дає змогу побудувати індивідуальну криву Енгеля, що характеризує зв'язок між обсягом споживання товару і доходом споживача за незмінних цін і уподобань. Для нормальних товарів крива Енгеля має позитивних характер. Отримати для деякого товару криву Енгеля з кривої доход-споживання досить просто (графік 11).
Графік 11 крива Енгеля з кривої доход-споживання
Необхідно відкласти доход на вертикальній осі і, рівноважну кількість проданого товару, яка відповідає цьому доходу - на горизонтальній осі . На графіку 3 крива Енгеля ілюструє поведінку споживача, який купує непропорційну кількість додаткових одиниць товару Х з кожним однаковим приростом доходу.
Нахил кривої Енгеля може бути як ?M ??Ox . На практиці ми частіше цікавимося витратами на агреговані групи товарів - продовольчі, непродовольчі, послуги і т.д. В цьому випадку крива Енгеля модифікується у криву витрат Енгеля, яка характеризує залежність витрат на ту чи іншу групу товарів від рівня доходу покупця.
Крива витрат Енгеля показує відмінність між нормальними, неякісними і високоякісними товарами
На системі графіка 12 (А, Б і В), де по координатах відкладені витрати на товар Х, подані три криві витрат Енгеля. На кожній із трьох частин проведені бісектриси з початку координат. Якби криві витрат Енгеля збігалися з цими бісектрисами, це означало б, що весь доход споживач використовує лише на один товар Х (або відповідно на агреговану групу товарів ).Тому ці бісектриси є верхніми межами реальних кривих витрат Енгеля.
Графік 12 відмінність між нормальними, неякісними і високоякісними товарами
А - крива витрат Енгеля для нормального товару;
Б - крива витрат Енгеля для неякісного товару;
В - крива витрат Енгеля для високоякісного товару;
Слід зауважити, що існує ще клас товарів, які називають нейтральними. Це такі товари, споживання яких не залежить від рівня доходу споживача. В цьому випадку крива Енгеля мала б форму вертикальної прямої.
Графік 13 нейтральні товари
Наприклад, ваші витрати на сіль зовсім не залежать від ваших доходів. Це також може бути й інший товар, який купують в одному і тому ж обсязі незалежно від величини доходу (Графік 13)
У ХІХ столітті Е.Енгель на базі даних про витрати сімей з різним рівнем доходу встановив, що із зростанням доходу частка його, що витрачається на харчування, знижується; частка, що спрямовується на житло і пов'язані з ним витрати, а також на одяг, залишається приблизно незмінною, а частка інших витрат зростає. Останнє стосується споживання освітянських, юридичних, медичних послуг і послуг, пов'язаних з відпочинком.
Тепер розглянемо, як буде поводитися споживач за зміни цін.
Зниження ціни на товар Х зумовлює поворот бюджетної лінії до нової точки перетину з віссю Х, більш віддаленою від початку координат. Якщо прийнято, що грошовий доход і ціни інших благ незмінні, перетин з віссю Y залишається без змін.
На графіку 14 (А) показана зміна оптимуму споживача за зміни ціни товару Х, незмінній структурі переваг і попередньому доході.
Графік 14 крива ціна -споживання
(А)
За зниження Рх до Р?х бюджетна лінія KL повертається навколо точки K проти годинникової стрілки і займає положення KL1. Покупець зможе тепер придбати більше товару Х, якщо він витратить на нього весь свій доход. Оптимум споживача переміщається з точки Е1 в точку Е2. З'єднуючи подібні точки, отримаємо лінію ЕЕ, яку називають кривою ціна -споживання. Вона є множиною всіх точок рівноваги споживача за зміни цін
(В)
На основі кривої ціна -споживання можна побудувати лінію індивідуального попиту. Якщо споживач купує Х1 товару Х за ціни Рх і Х2 за ціни Р?х, то на основі даної інформації можна побудувати лінію DD, що характеризує обсяг попиту на товар Х як функцію від ціни. Вочевидь, логіка міркування щодо товару Х, коли ціна останнього зменшується (збільшується), може бути застосована і до товару Y.
Крива попиту і крива ціна -споживання - це два різні способи опису того, яка кількість товару, що купується, змінюється за зміни ціни товару.
Лінія "ціна-споживання" проходить через всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів. Лінія "ціна-споживання" лежить в основі побудови кривої попиту(Графік 15)
Графік 15 Лінія "ціна-споживання".
U1, U2. U3, U4 - криві байдужості;
P1, P2. P3, P4 - точки рівноваги споживача;
I- бюджетна лінія.
Припустимо, що ціна товару де знижується. Це приводить до переміщення бюджетної

 
 

Цікаве

Загрузка...