WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

показуючи, що саме споживач хоче купити на ринку. На карті індиферентності кожна крива відповідає різному рівню загальної корис-ності та загального задоволення. Тому криві ніколи не можуть перетинатися і завжди є паралельними одна до одної.
Рівновага споживача.
На графіку такою точкою буде точка D - точка дотику кривої байдужості U2 з бюджетною лінією I.Крива байдужості U3, що є кривою, яка відповідає більш високому рівню задоволення потреби споживача (більш високому рівню корисності), ніж крива байдужості U2, не може бути досягнута, тому що виходить за межі його бюджету.
Точка дотику найвищої кривої байдужості U2 з бюджетною лінією I відповідає стану рівноваги споживача (згідно з ординалістською теорією корисності.)
Рівновага споживача відповідає комбінації товарів, яка максимізує корисність при даному бюджетному обмеженні Така рівновага передбачає, що як тільки споживач отримує даний набір товарів, у нього зникає стимул замінювати цей набір на інший.
Загальна умова рівноваги споживача означає, що споживач розподіляє свій доход на всі товари таким чином, щоб урівняти граничну корисність, що припадає на одну грошову одиницю (гривню, долар тощо), яка витрачається на кожний товар.
Концепція рівноваги споживача в термінах граничної корисності (МІІ) і цін товарів (Р) може бути описана рівнянням:
y
D1
D2
x
D3
Графік 5 Рівновага споживача
Точка дотику кривої байдужості U2 з бюджетною лінією відповідає стану рівноваги споживача, вона передбачає, що як тільки споживач отримує даний набір товарів, у нього зникає стимул змінювати цей набір на інший.
Умови за яких споживач надає перевагу певним товарам та послугам здібність до ранжування альтернатив - це здібність людей ранжувати альтернативні комбінації товарів та послуг у тому порядку, який характеризує різний рівень задоволеності від їх споживання(Графік 5 Рівновага споживача)
Бюджетне обмеження - це лінія, що показує, як кількість товарів та послуг (споживацьких наборів) може при дбати споживач за певну суму грошей у межах свого доходу.
Рівняння бюджетного обмеження:
де I - доход споживача;
PX - ціна товару х;
PY - ціна товару у;
QX - кількість товару х;
QY - кількість товару у.
Графік 6 Бюджетне обмеження. (Бюджетна лінія.)
Фактори, які впливають на бюджетну лінію
" зміна доходу споживача;
" зміна цін на товари.
При зміні доходу бюджетна лінія переміщується відповідно До його збільшення I1I2 (або зменшення I2 I1) і займає паралельне попередньому положення. Зміна ціни на товар x - приводить до відповідної зміни кута нахилу бюджетної лінії (Графік 6 Бюджетне обмеження. (Бюджетна лінія))
Система графіків 2
плив зміни доходу на бюджетну лінію (а);
вплив зміни ціни товару на бюджетну лінію (б).
Рівновага споживача відповідає такій комбінації товарів, яка максимізує корисність при даних бюджетних обмеженнях. Рухаючись вздовж бюджетної лінії в процесі споживанні споживач може знайти точку, яка б відповідала максимальному задоволенню його потреб, тобто відповідала найбільшій корисності. Така точка буде розташована на найвищій кривій байдужості, яка може бути ним досягнута в межах даного бюджету (Система графіків 2)
Розділ 2 Чинники економічної поведінки споживача
2.1 Чинники економічної поведінки споживача
Теорія поведінки споживача пояснює як споживачі витрачають свої доходи, маючи за мету досягти найкращого задоволення своїх потреб. В економічній науці існують два підходи і відповідно до теорії, які по-різному пояснюють поведінку споживача на ринку:
" Кардиналістська теорія корисності, або просто теорія граничної корисності
" Ординалістська теорія корисності, або теорія споживчого вибору.
" Метою споживчого вибору є максимізація задоволення потреб споживача
Гранична норма заміщення (MRSxy) визначає від якої кількості товару у споживач згоден відмовитися, щоб отримати додаткову одиницю товару х залишаючись на тій самій кривій байдужості
Гранична корисність товару зменшується, коли його кількість у споживанні зростає
Аналіз переваг і бажань споживача в ординалістській теорії ведеться при допомозі кривих байдужості. Крива байдужості - це лінія, кожна точка якої являє собою комбінацію двох товарів, які мають для споживача однакову загальну корисність, і тому споживачу байдуже, який з цих товарів вибирати.
Фактори, які впливають на бюджетну лінію:
" Зміна доходу споживача
" Зміна цін на товари
Зміна цін на товари призводить до відповідної зміни кута нахилу бюджетної лінії.
Графік 8 (Властивості бюджетної лінії)
Властивості бюджетної лінії:
" Межа можливого (набори розташованого над бюджетною лінією - модель неможливого, хоча й бажаного)
" Від'ємний нахил до горизонтальної осі
" Збільшення зміщує лінію вгору та праворуч, а зменшення - вліво і вниз
" Збільшення цін - зменшує нахил
(Графік 8 (Властивості бюджетної лінії))
Рівновага споживача -найпривабливіший набір благ серед можливих. РС відповідає такій комбінації товарів, яка максимізує корисність при даних бюджетних обмеженнях.
Транзитність - узгодженість у відданні переваги потреб споживача - послідовність задоволення потреб, певний логічний зв'язок між різними ступенями задоволення потреб. Більша кількість товару має перевагу над меншою, якщо товари якісні.
Крива байдужості - крива, кожна точка якої характеризує споживацький вибір у вигляді певного набору товарів чи послуг.
Властивості кривих байдужості:
" віддається перевага наборам товарів на тих кривих байдужості, які найбільш віддалені від початку координат
" криві байдужості не перетинаються
" криві байдужості мають від'ємний нахил.
2.2 Вплив зміни доходу на рівновагу споживача
Споживча рівновага, я к уже зазначалося, досягається в точці дотику бюджетної лінії до кривої байдужості. У цьому розділі ми розглядаємо дві причини, які призводять до переходу від однієї рівноваги споживача до іншої.
Перша причина - це зміна грошового доходу за незмінних цін на товари X і Y . Друга причина - це зміна ціни одного з товарів за незмінного грошового доходу і незмінної ціни іншого товару.
Розглянемо тепер зміну оптимуму споживача із зміною його доходу (ціни і переваги залишаються незмінними). Із збільшенням(зменшенням) грошового доходу споживач може купити більшу (меншу) кількість як товару Х, так і товару Y. Оскільки нахил бюджетної лінії, що виражає співвідношення цін вказаних товарів, не змінюється, то графічно бюджетна лінія зміщується праворуч (ліворуч) паралельно початковій бюджетній лінії.
Тепер розглянемо, як впливає зміна грошового доходу на криву байдужості.
Слід зазначити, що цей вплив безпосередньо залежить від впливу грошового доходу на бюджетну

 
 

Цікаве

Загрузка...