WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) - Курсова робота

вибирати страви, які хочете та скільки хочете. Однак підраховано, що фізично здорова людина не може з'їсти більше, ніж на суму установленої ціни вхідних, хіба що на шкоду своєму здоров'ю(Таблиця 1 Кількість і загальна корисність споживання яблук)
Кількість і загальна корисність споживання яблук
Кількість спожитих яблук Q, од Гранична корисність, MU (в ютилях )
Загальна корисність
TU в ютилях
0 - -
1 10 10
2 9 19
3 7 26
4 4 30
5 1 31
6 0 31
7 -3 28
Таблиця 1
Графік 1 Крива граничної корисності.
Використовуючи дані таблиці, побудуємо криву граничної корисності.Крива граничної корисності прямує зверху вниз зліва направо і показує зменшення граничної корисності у міру збільшення кількості спожитих яблук. Закон спадної граничної корисності передбачає, що усі решта чинників, такі як дохід, смаки і вподобання, є постійними величинами. Загалом цей закон поширюється на абсолютну більшість товарів, хоча є і винятки. Це антикваріат, колекціонування марок чи монет, алкоголь, додаткові сигарети тощо( Графік 1 Крива граничної корисності )
1.2 Загальна й середня корисність
Загальна корисність (ТU) - це корисність, яку отримує споживач від використання товару загалом. Наприклад, від споживання усіх семи яблук. Загальна корисність є звичайною сумою усіх граничних корисностей. Якщо гранична корисність є величиною додатною, то в міру збільшення кількості одиниць спожитого товару його загальна корисність зростатиме, оскільки гранична корисність щоразу додається до загаль-ної Однак темп зростання загальної корисності зменшуватиметься. Використовуючи дані таблиці, побудуємо криву загальної корисності.
Графік 2 Крива загальної корисності.
Із графіка бачимо, що гранична корисність є додатною (МU>0), коли крива загальної корисності спрямована вгору і зростає у міру збільшення кількості спожитих яблук. Але зростання загальної корисності щоразу зменшується, бо зменшується величина граничної корисності. При МU=0 досягається максимальна точка загальної корисності (у нашому прикладі це 31 ютиль). Наступні одиниці спожитих яблук задоволення не прино-сять. Коли МU<0, то загальна корисність зменшується дедалі швидшими темпами (Графік 2 Крива загальної корисності )
Граничну корисність можна визначити через нахил кривої загальної корисності.
Середня корисність (АU) - це загальна корисність у розрахунку на кожну одиницю товару.
Наприклад, середня корисність чотирьох яблук розраховується так: 30/4= 7,5(ютилі). Кожне з чотирьох яблук приносить середню корисність або ступінь задоволення у 7,5 ютилі.
Значно глибше пояснення поведінки споживача на ринку та досягнення ним максимальної загальної корисності ґрунтується на аналізі кривої індиферентності та бюджетної прямої. Цей аналіз використовує більшою мірою порядкові, ніж кількісні показники, а відтак виграє у порівнянні з теорією граничної корисності.
Крива індиферентності. Граничний коефіцієнт заміщення двох товарів
Крива індиферентності (від англ. indiference - невизначеність, байдужість) показує усі можливі комбінації двох товарів, які дають споживачеві однаковий рівень задоволення або загальної корисності і ставлять його у стан невизначеності. Деякі автори використовують термін "крива байдужості". На наш погляд, більш удалим є термін "крива індиферентності", оскільки споживач не є байдужим, а є індиферентним, тобто невизначеним, яку комбінацію товарів вибрати, оскільки вони для нього однаково бажані та дають йому однакову величину корисності. Нехай уявний споживач купує продукти харчування (їжу) та одяг. Він вибирає між комбінаціями А і В цих товарів.
А: 1 одиниця їжі
6 одиниць одягу В: 2 одиниці їжі
3 одиниці одягу
Споживач при купівлі перебуває у стані невизначеності, оскільки кожна з комбінацій за величиною корисності є однаковою. Отже, споживач може віддати перевагу комбінації А, або комбінації В, або не віддавати переваги ні А, ні В. Вибираючи ту чи іншу комбінацію товарів, споживач виходить з індивідуальних смаків і вподобань.
Розглянемо ряд інших комбінацій товарів, щодо яких споживач є невизначеним і які дають йому однакову величину задоволення, чи загальної корисності. Для цього використаємо таблицю.( Таблиця 2 комбінацій товарів)
Комбінації Одиниці одягу Одиниці їжі
1 6 1
2 3 2
3 2 3
4 1,5 4
Таблиця 2 комбінацій товарів
Використовуючи дані таблиці, побудуємо криву індиферентності, позначивши її буквою U.
Графік 3 Крива індиферентності
Крива індиферентності є спадною, оскільки відображає обернену залежність двох товарів, які приносять споживачеві корисність. Кожна точка на даній кривій (А,В,С,В) відображає різну комбінацію товарів, але дає для споживача однакову загальну корисність. Комбінація А подобається споживачеві так само, як і комбінації В, С або В. Напрям кривої індиферентності вниз показує, що коли споживач зменшує кількість одягу, то це має збільшити кількість їжі. Переміщуючись по кривій індиферентності від точки А до точки В, споживач обмінює три одиниці одягу на одну одиницю їжі. На проміжку від точки В до точки С уже одна одиниця одягу обмінюється на одиницю їжі. А на проміжку від точки С до точки В лише половина одиниці одягу може бути обмінена на одиницю їжі. Тобто стає дедалі менше одиниць одягу, від яких потрібно відмовитися, щоб отримати додаткову одиницю їжі. Кожна одиниця одягу стає ціннішою при зменшенні одиниць ку-пленого одягу, а кожна додаткова одиниця їжі стає менш цінною при зростанні одиниць купленої їжі.( Графік 3 Крива індиферентності)
Нахил кривої індиферентності становить граничний коефіцієнт заміщення (МRS), що показує, до якої межі споживач заміщуватиме їжу одягом, щоб отримати ту саму загальну корисність.
де МRS - граничний коефіцієнт заміщення;
МU - гранична корисність.
Граничний коефіцієнт заміщення у нашому прикладі зменшується від 3 до 1 і 0,5, тобто він показує, що готовність споживача замінювати одяг їжею зменшується з переміщенням вниз по кривій.
Система Графіків 1 Криві індиферентності різного рівня загальної корисності
Для кожного рівня загальної корисності існує своя окрема крива індиферентності, яка показує такі комбінації товарів, до яких покупець є індиферентним, невизначеним ( Система Графіків 1 Криві індиферентності різного рівня загальної корисності)
Чим вище і дальше крива індиферентності від початку координат, тим більшою є загальна корисність, оскільки будь-яка точка на вищій кривій індиферентності означає більшу кількість того чи іншого товару, отже, більшу загальну корисність.
Карта індиферентності
Безмежна кількість кривих індиферентності утворює карту індиферентності. Така карта характеризує смаки і вподобання,

 
 

Цікаве

Загрузка...