WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економіка глобальних проблем - Реферат

Економіка глобальних проблем - Реферат

непомірно високий природний приріст міського населення при збереженні в більшості країн нинішньої структури, що розвиваються, економічного росту робить проблему зайнятості нерозв'язної. Звідси розміри безробіття і неповної зайнятості нерозв'язної. Звідси розміри безробіття і неповної зайнятості мають тенденцію до збільшення через швидке збільшення чисельності потенційно активного населення. Збільшення чисельності населення в працездатному віці вимагає створення в країнах, що розвиваються, щорічно 30 - 40 млн. нових робочих місць, що є для більшості з них непосильною задачею.
Демографічний вибух привів до концентрації трудових ресурсів, що підсилюється, світу в країнах, що розвиваються, де в 80 - 90-і рр. чисельність робочої сили росла в п'ять - шість разів швидше, ніж у промислово розвитих. При цьому 2/3 світових ресурсів робочої сили зосереджено в країнах з найнижчим рівнем соціально-економічного розвитку.
У зв'язку з цим одним з найважливіших аспектів глобальної демографічної проблеми в сучасних умовах є забезпечення зайнятості й ефективного використання трудових ресурсів країн, що розвиваються. Рішення проблеми зайнятості в цих країнах можливо шляхом як створення нових робочих місць у сучасних галузях їхньої економіки, так і збільшення трудової міграції в промислово розвиті і більш багаті країни.
Основні демографічні показники - народжуваність, смертність, природний приріст (збиток) - залежать від рівня розвитку суспільства (економічного, соціального, культурного і т.д.). Відсталість країн, що розвиваються, служить однієї з причин високих темпів природного приросту населення (2,2% у порівнянні з 0,8% у розвитих і постсоціалістичних країнах). У той же час у країнах, що розвиваються, як і колись у розвитих, підсилюється тенденція зростаннясоціально-психологічних факторів демографічного поводження при відносному зниженні ролі природно-біологічних факторів. Тому в країнах, що досягли більш високого рівня розвитку (Південно-Східної і Східної Азії, Латинської Америки), виявляється досить стійка тенденція до зниження народжуваності (18% - у Східній Азії проти 29% - у Південній Азії і 44% - у Тропічній Африці, усі дані за 1997 р.). У той же час за рівнем смертності країни, що розвиваються, мало відрізняються від розвитих (відповідно 9 і 10%). Усе це дає підставу припускати, що в міру підвищення рівня економічного розвитку країни світу, що розвивається, будуть переходити до сучасного типу відтворення, що буде сприяти рішенню демографічної проблеми.
Висновок
В останній третині ХХ в. людство усвідомило, що на світовий господарський розвиток усе більший вплив стали робити специфічні проблеми, що одержали назву глобальних, а в науковий побут був уведений термін "глобалистика" як специфічний напрямок міжнародних економічних досліджень.
Особливий набір таких специфічних ознак, як загальносвітовий характер, що загрожує розвитку людства, терміновість і невідкладність рішення, взаємозв'язок і необхідність уживання заходів з боку усього світового співтовариства, дозволили виділити в категорію глобальних наступні проблеми: подолання бідності і відсталості, світу і демілітаризації, продовольчу, екологічну, демографічну.
В даний час визнається, що крім чисто економічного, глобальні проблеми роблять колосальний політичний вплив на життя сучасної цивілізації і, будучи тісно переплетеними, у своєму рішенні вимагають зімкнення зусиль усього людства.
Розвиток сучасної світової економіки, перехід до постіндустріальної стадії розвитку вносить корективи в пріоритетність глобальних проблем. Від цього вони не стають менш важливими, однак людство обмежене у своїх фінансових можливостях, що воно може виділити для рішення глобальних проблем. Цей стримуючий фактор цілком може бути переборенийі не шляхи пошуку політичних рішень проблеми і прояви політичної волі окремих держав до налагодження діючого міжнародного співробітництва в рішенні глобальних проблем.
Світова продовольча проблема продовжує залишатися досить гострої, незважаючи на серйозний прогрес в області виробництва продуктів харчування. Чисельність нужденних перевищує 800 млн. чоловік.
У багатьох країнах зберігається високий рівень державної підтримки виробництва й експорту продовольства, а також імпортних обмежень. Реформа міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією приведе, як передбачається, до ослаблення протекціонізму в цій області, однак населення країн-імпортерів, у тому числі і Росії, може зштовхнутися з подорожчанням основних продовольчих товарів. У той час у РФ маються широкі можливості для оптимального включення в нову систему світової торгівлі аграрною продукцією.
Міжнародне співтовариство приділяє більшу увагу розширенню продовольчої проблеми в нужденних країнах, включаючи країни з перехідною економікою. Основне значення придается реалізації конкретних проектів, націлених на збільшення сільськогосподарського виробництва. Подібне сприяння виявляється як на двосторонньої, так і на багатобічній основі (насамперед по каналах ФАО). Передбачається, що в результаті цих зусиль у найближчі 20 років населення планети в цілому зможе задовольнити попит на продукти харчування, навіть якщо його чисельність буде щорічно зростати на 80 млн. чоловік.
У сучасних умовах мир виявився на грані екологічної планетарної катастрофи. Існує трохи основних загрязнителей навколишньої природного середовища, прямо зв'язаних з розвитком людської цивілізації.
Усе тверезомисляче людство (як промисловці, так і споживачі) прийшло до висновку про необхідність припинення бездумного, невтримного економічного росту й обліку можливостей навколишнього середовища для подальшого проживання на Землі. Основна ідея сучасності - дати можливість і нинішньому, і майбутнім поколінням людей безбідно і здраво проживати на Землі.
Список використаної літератури
1. Башнянин Г.І. Політична економія. - Київ: ІЗМН, 1997. - 302 с.
2. Башнянин Г.І. Політична економія. - Київ: Ніка-Центр Ельга, 2000. - 528 с.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. - Київ: Вища школа, 1995. - 471 с.
4. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - Київ: Основи, 1994. - 336 с.
5. Задоя А.О., Петруня Ю.Є. Основи економічної теорії ( Вправи для студентів). - Київ: "Знання", КОО, 1998. - 117 с.
6. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. - Москва: ВЛАДОС, 1997. - 375 с.
7. Климко Г.М., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. - Київ: Вища школа, 1998. - 396 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...